Prazos do proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2017-2018

 

Periodo ordinario

 • Presentación de solicitudes: do 26 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00
 • Lista provisional de solicitudes: 7 de xullo 
 • Reclamación á listaxe provisional: do 7 ao 11 de xullo ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 18 de xullo

 1ª adxudicación: 18 de xullo

 • Matriculación 1ª adxudicación: do 18 ao 24 de xullo ás 13:00
 • 2ª adxudicación: 27 de xullo
 • Matriculación 2ª adxudicación: do 27 ao 31 de xullo ás 13:00

 Periodo extraordinario de admisión

1ª adxudicación: 4 de setembro  (realízase sobre as listaxes de espera do periodo ordinario)

 • Matriculación 1ª adxudicación: do 4 ao 7 de setembro ás 13:00
 • Presentación de solicitudes: do 1 ao 8 de setembro ás 13:00
 • Lista provisional de solicitudes: 13 de setembro
 • Reclamación á listaxe provisional: do 13 ao 15 de setembro ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 20 de setembro

2ª adxudicación: 20 de setembro

 • Matriculación 2ª adxudicación: do 20 ao 22 de setembro ás 13:00

 Periodo de solicitude de matrícula simultánea

 • Presentación de solicitudes: do 26 ao 29 de setembro  (sempre que existan prazas dispoñibles)
 • Matriculación: do 3 ao 6 de outubro (sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa)

 Outras accións

 • Adxudicación continuada: do 26 ao 29 de setembro
 • Ofertas de prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime de persoas adultas: do 3 ao 6 de outubro 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición resolverase atendendo á normativa vixente.

 <<máis información, lexislación>>

<<Admisión 2017. Servizos en liña>>

  RÉXIME ORDINARIO 2017-18

ALUMNNO DE 1º CURSO QUE PASE A 2º OU REPETIDORES DE 2º
Admisión e matrícula: do 26 de xuño ao 4 de xullo

 • Entrega do anexo I  e do sobre de matrícula (recóllense en conserxería).
 • Unha vez cuberto o impreso, deberase fotocopiar.
 • Documentación a entregar:
  • O anexo I e a fotocopia do mesmo cuberto.
  • Boletín de notas
  • 1 foto tamaño carnet.
  • Resgardo de ter pagado o seguro escolar (conta ABANCA:       ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. CONCEPTO:Seguro escolar).
  • Tarxeta escolar do curso anterior.
 • Os alumnos de algún CM de madeira que queren matricularse en 2º de outro ciclo de madeira deberán solicitar e matricularse, nos períodos establecidos, como si fosen alumnos de outro centro.

 

ALUMNOS REPETIDORES DE 1º CURSO

 • Do 26 de xuño ao 4 de xullo- Deberán realizar a solicitude de admisión vía web.
 • Segundo o que indique a web, haberá ou non que entregar a solicitude no centro.
 • Débese estar atento dos prazos de matrícula.

ALUMNOS QUE FINALIZARON O CICLO- Tramitación do título :

 • Deberán pagar previamente as tasas correspondentes.
 • Os que se vaian matricular noutra ensinanza deberán solicitar o título unha vez entregadas as notas.
 • Os que rematen ciclo medio que se queiran matricular nun ciclo superior deberán tamén solicitar previamente o titulo.
 • O resto e recomendable facelo a partir do 5 de xullo para evitar colas na ventanilla.

MATRICULA EN FCT

 • Alumnos do centro:
  • Para facela no primeiro trimestre deberase matricular do 5 a o 12 de xullo.
  • A exención da FCT solicitarase do 1 a o 7 de setembro.
 • Alumnos de fora:
  • Solicitude do 5 a o 12 de xullo
  • Matricula e solicitude de exención do 1 a o 7 de setembro.

_____________________________________________________

Presentación de documentación por persoa distinta da solicitante, deberá entregar:
-DNI da persoa autorizada.
-Fotocopia do DNI do solicitante.
-Autorización escrita onde figure que se autoriza a esa persoa a entregar a documentación, nome e DNI da persoa solicitante, e nome e DNI da persoa autorizada.

RÉXIME MODULAR E ADULTOS 2017-18

PERÍODO DE ADMISIÓN Do 26 de xuño ao 4 de xullo:

 • Todas as solicitudes se farán vía web, no anexo II.
 • A aplicación indicará a documentación que se debe presentar no centro.
 • Os que soliciten validación de módulos deberán falar previamente coa Orientadora.

PERIODO DE MATRÍCULA
O alumnado deberá estar pendente das datas e publicación das lista provisionais e definitivas para, no caso de que se lles adxudique praza poder matricularse nos prazos establecidos.

MATRICULA EN FCT, e módulo de Proxecto de CS

 • Alumnos do centro:
  • Para cursalos no primeiro trimestre deberase matricular do 5 a o 12 de xullo.
  • A exención da FCT solicitarase do 1 a o 7 de setembro.
 • Alumnos de fora:
  • Solicitude do 5 a o 12 de xullo.
  • Matrícula e solicitude de exención do 1 a o 7 de setembro.

_________________________________________________________
Presentación de documentación por persoa distinta da solicitante, deberá entregar:
-DNI da persoa autorizada.
-Fotocopia do DNI do solicitante.
-Autorización escrita onde figure que se autoriza a esa persoa a entregar a documentación, nome e DNI da persoa solicitante, e nome e DNI da persoa autorizada.