Prazas libres en FP Dual!!! e tamén en Ordinario e Adultos!!!

 

Ainda temos prazas FP Dual en:

CS Programación da Produción de Fabricación Mecánica. 1 Praza en DEMAQ (Vilalba) e 3 Acebrón (As Pontes)

CS Mecatrónica Industrial. 1 Praza en DEMAQ (Vilalba) e 1 Hermanos Bedoya (Fene).

Se vos interesa enviade un correo electrónico a: rbkvalino@edu.xunta.es para concertarvos unha entrevista coas empresas!!

Ademais tamén hai prazas en Ordinario:

CM Mecanizado, CM Instalacións de Telecomunicacións, CM Mantemento de Embarcacións de Recreo (ollo hai que buscalo na familia de Transporte e Mantemento de Vehiculos).

CS Deseño FM, CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados, CS Sistemas Telecomunicacións e Informáticos, CS Automatización e Robótica Industrial, 

E tamén hai prazas en modular ou adultos:

CS Eficiencia Enerxética e Enerxía solar Térmica, CS Programación da Produción de FM, CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

CM Instalacións elécticas e automáticas, CM Soldadura e calderería, CM Electromecánica de vehículos automóbiles