blogue deraquelrh

 

Selección FP Dual Mecatrónica - Navantia

Achégase Listaxe de Seleccionados para FP Dual Mecatrónica e Reservas.

Recórdase que é requisito indispensable para ser baremado obter un mínimo de 20 puntos na proba de coñecemento.

Reclamacións: 12 de xullo ate as 13:00h

Publicación de Listaxes definitivas: 13 de xullo

Matrícula: Do 14 ao 21 de xullo

Diplomas Carretillas e Ponte Grúa en Conserxería

Tedes os Diplomas dos cursos de Carretillas e Ponte Grúa en Conserxería. Xa podedes pasar a buscalos ;)

Baremo Provisional FP Dual Mecatrónica 2017/2018. Data Proba Coñecemento

Achegase a baremación provisional hoxe día 7 de xullo e establécese un plazo de Reclamacións sobre a baremación en relación á documentación xa achegada coa solicitude: Días 10 e 11 de Xullo ate as 13:00h

Data da Proba de coñecemento: Martes 11 de xullo de 2017 ás 10:00

Será necesario o DNI (o similar) para poder realizar a proba.

Material necesario: Calculadora non programable, compás, transportador de ángulos, escuadra, cartabón e regla.

Recoñecementos Médicos Previos: Co obxectivo de que o persoal en prácticas teña as mesmas condicións de prevención e protección que os empleados cos que compartirán o posto de traballo/practicas, os alumnos que resulten seleccionados para cursar FP Dual en Mecatrónica terán que pasar unha calificación de aptitude médica previa á entrada nas instalacións de Navantia

Admisión FP Dual

Prazos de presentación de solicitudes Desde o día 22 de xuño ata ás 13:00 horas do día 30 de xuño de 2017.  

Documentación

A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:

a) Copia do DNI ou NIE

b) No caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, certificación académica na que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso, ou o certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo ou da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

c) Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.  

Máis información: http://www.edu.xunta.es/fp/orde-13-xuno-2017-pola-que-se-autorizan-proxectos-experimentais-fp-dual

<<Instrucións>>

<<Anexo I galego>>

<<Anexo I castelán>>

<<Baremo>>

 Listaxe Provisional de Solicitudes: http://www.edu.xunta.es/fp/fp-dual-listaxes-provisionais-solicitudes-2017-2018

 

CIFP Ferrolterra: único centro da comarca de Ferrol premiado na presente edición de Proxectos de Innovación

O noso centro, o CIFP Ferrolterra, resultou premiado polos proxectos:

Xestión e almacenamento de residuos no CIFP Ferrolterra, no que colaboran os centros CIFP As Mercedes e o CIFP Porta da Auga xunto coas empresas Navantia S.A. e Protección Medio Ambiental S.L. (PMA) cunha dotación económica de 12.559,22 €

Proxecto Francobordo: adestrador de instalacións navais, no que colabora o IES de Fene, xunto coas empresas Navantia S.A. e Talleres Mecánicos S.L cunha dotación económica de 24.638,36 €

 

 

http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/21192/xunta-premia-proxectos-innovacion-ideados-por-18-centros-educativos-publicos

CAMBIO DATAS CURSOS DE CARRETILLEIROS E PONTE GRÚA:

CARRETILLAS:

XOVES 29 DE XUÑO: Teoría Riscos Laborais asociados ao manexo de Carretillas de 16:00 a 20:30.

LUNS 3 e MARTES 4 DE XULLO - Práctica de manexo carretillas a partir das 9:00 todo o día. Faranse os grupos ao finalizar a sesión teórica

O custe do Curso é de 20€. Debedes pasar por Vicedirección a formalizar a matrícula e facer entrega dos cartos antes do día 23 de xuño. Non o esquenzades porque en caso de non facelo procederáse á baixa do mesmo.

Traballaredes con 4 máquinas: 2 carretillas elevadoras, 1 apiladora e 1 traspaleta eléctrica.
 

PONTE GRÚA:

VENRES 30 Xuño - Teoría Riscos Laborais asociados ao manexo dunha Ponte Grúa de 16:00 a 20:30.

Ao finalizar a sesión teórica faranse os grupos para a parte práctica. Os días da parte práctica (só estarede nun deles): A partir do MÉRCORES 5 de inclusive os días necesarios para que todos os asistentes fagan a parte práctica: Práctica de manexo da ponte grúa (de 9 a 2 por grupos). O custe do Curso é de 20€. Debedes pasar por Vicedirección a formalizar a matrícula e facer entrega dos cartos antes do día 23 de xuño. Non o esquenzades porque en caso de non facelo procederáse á baixa do mesmo.

 

Se alguen non pode vir polo cambio e xa ingresou os cartos pode pasar a recollelos.

Aberto o prazo de adxudicación e contratación da cafetería do Centro CIFP Ferrolterra!

Está aberto o prazo de adxudicación e contratación da cafetería do Centro CIFP Ferrolterra

Data límite de presentación de solicitudes: 29 de xuño de 2017 ás 13:00 horas.
Publicación da adxudicación: 3 de xullo ás 12:00h.
Data de inicio do servizo da cafetería: 1 de setembro de 2017

INSTRUCIÓN 7/2017, DO 30 DE MAIO DE 2017, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA EN CENTROS DOCENTES NON UNIVERSITARIOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA CURSO ESCOLAR 2017-18.

A documentación necesaria a efectos de valorar a súa oferta presentarase en sobre pechado. Para máis información contactar coa dirección do centro. 

1º Premio no Concurso Nacional de Madeira e Moble "Ciudad de Irún & Ciudad de Fuenlabrada"

O noso alumno do Ciclo de Grado Medio de Madeira e Moble, Diego Bouzamayor García obtivo o 1º Premio polo proxecto "Mesa Puhzo" no "XIII CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INSTALACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS MADERA Y MUEBLE “CIUDAD DE IRUN” & “CIUDAD DE FUENLABRADA” celebrado en Fuenlabrada este mes.

Felicidades a Diego e aos seus profesores Jose Luis Gonzalez Alvarez e Jorge Gil Pazos. Enhoraboa!

 

Formación Complementaria: Curso de Manexo de Ponte Grua 2017

Está aberto o plazo de inscripción para o Curso de Manexo de Ponte Grúa. Aínda están por determinar as datas. 

Tamén se poden apuntar profesores ;)

Aproveitamos para recordarvos que está aberto o plazo para o curso de Carretilleiros 2017.

Os interesados deben apuntarse ate o día 31 de maio.

O custe para os alumnos será aproximadamente de 20€ (probablemente será menor, pero dependerá do número de xente que se apunte). Non hai límite de plazas e poden inscribirse alumnos de 1º, segundo, modular...

As datas de celebración serán posteriores ao 23 de xuño.

O enlace para inscribirse no curso de Manexo de Ponte Grúa é:

https://goo.gl/forms/XzEy5dNYjtLWOOlz2

Kike Teijeiro visita a Victor Neira en Finlandia

El profesor de Automoción Kike Teijeiro aprovechando una movilidad para profesorado a través de la asociación APAGA visitó estos días a Victor Neira en el taller de carrocería en Finlandia donde hace sus prácticas de empresa.

La movilidad de Victor se enmarca dentro del proyecto Next Station: Improving Professional Skills in Galicia 2016-2018: 2016-1-ES01-KA102-024869