Skip to Content
Iniciar sesión: Acceso

Fondo de libros e Axudaslibros 2019

Documentación que se debe presentar para participar no Fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libro e texto e material escolar.

 

PROCEDEMENTO AD330B DA WWW. SEDE/XUNTA.ES

DOCUMENTACIÓN QUE OBRIGATORIAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR COA SOLICITUDE:

□   Copia do libro de familia no que figuren os membros computables da unidade familiar.

           □  Se falta de este, ou se a situación cambiou no 31 de decembro de 2016, o número de membros se acreditará mediante:

o   Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

o   Certificado ou volante de convivencia

o   Informe de servicios sociais ou órgano do concello onde se reside.

□   Documentación acreditativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

□   Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

CONSULTARÁNSE TELEMÁTICAMENTE OS SEGUINTES DATOS (en caso de non autorizar, deberase marcar e entregar fisicamente no centro, tanto orixinal como copia.)

□   Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante

□   Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na súa falta, do certificado tributario de imputación dos membros computables

da familiar distinto da persoa solicitante do ano 2017

□   Discapacidade dalgún menbro da unidade familiar, incluído o alumno e a persoa solicitante en 31 de decembro de 2017, acreditarase a través de:

o   Discapacidade igual ou superior ao 33%: o certificado do grado de discapacidade.

o   Discapacidade gual ao 33%: Recoñecemento do Instituto Nacional da Seguridade Social de recoñecemento da discapacidade ou

resolución de recoñecemento da pensión

 

     O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

     ESTÁ ABERTO DENDE MAÑÁ ATA O 21 DE XUÑO.

          Os que desexen realizar empregando o impreso poden vir recollelo no centro.

Recordatorio de día non lectivo.

Bos dias.
 
Recordo a todas as familias que mañá, día 16 de maio, foi escollido polo centro como día de Conveniencia Pedagóxica.
 
Un saúdo.

Menú do comedor do mes de abril.

Estimadas familias.
No arquivo adxunto poderán atopar unha copia do menú do comedor para este mes de abril de 2019
Un saúdo.

Flashmobe rompendo estereotipos

No seguinte link poderán ver o video que bailamos todo o centro coa finalidade de romper os estereotipos sociais e pasalo moi ben. 
 

Calendario para a admisión do alumnado para o curso 2019-2020

ADMISIÓN DE ALUMNADO

CURSO 2019/2020

Calendario

1-20 MARZO

Presentación Solicitudes

23 MARZO -13ABRIL

Presentación Documentación Baremo

24 ABRIL

Publicación Lista Provisisonal

25 ABRIL -2 MAIO

Presentación Reclamacións

14 MAIO

Publicación Lista Definitiva Admitidas

20-30 XUÑO

Formalización Matrícula

 

DO 1 AO 20 DE MARZO

Presentación de Solicitudes

As persoas solicitantes teñen que entregar a seguinte documentación:

·        Impreso ED550B

Pódese coller no centro e cubrir a man ou facelo online desde a Sede Electrónica da Xunta.

·        Libro de familia

·        Fotocopia de DNI no caso de que non autoricen a consulta de datos de identidade

·        Certificado de empadroamento

·        Certificado de familia numerosa. En caso de que o alumno/a conviva con persoas alleas aos proxenitores traer o certificado de convivencia.

·        No caso de familias en situación de separación necesaria a sinatura de ambas/os proxenitores, agás que sexa en caso de violencia de xénero, será preciso presentar a resolución xudicial.

 

Importante: Só se  pode presentar unha única solicitude que se entregará no centro que se pida coma primeira opción. O non cumprimento desta norma invalida a solicitude.

Documento de Admisión de Alumnado.

O impreso que deberán presentar as familias é o documento anexo e deberán ir acompañadas pola seguinte documentación:

  • Certificado de empadroamento da unidade familiar. (non serán válidos os volantes de empadroamento)
  • DNI do alumno.
  • Fotocopia do libro de familia.
    • No caso de separación ou divocio, será precisa a sinatura de ambos os dous proxenitores. e presentar a resolución xudicial.

Visita á Deputación de Pontevedra polo alumnado de 6º. Programa "Depoemprende na escola"

No seguinte link poderá visualizar o video da visita do noso alumnado de 6º de Ed. Primaria á Deputación de Pontevedra para recoller as credenciais das cooperativas que se crearon neste curso 2018-19
 
 
https://www.depo.gal/web/edepo/-/noticia-pistoletazo-de-saida-a-terceira-edicion-de-depoemprende-na-escola-nun-salon-de-plenos-ateigado-con-mais-de-300-nenas-e-nenos-da-provincia
 
 
https://twitter.com/depo_es
 
Un saúdo.
Distribuir contido


by Dr. Radut