Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.
Distribuir contido

Concerto didáctico: Real Filharmonía de Galicia · Prokofiev, Pedro e o lobo

Saída de 2º, 3º e 4º de Educación Primaria ao Auditorio de Galicia

O vindeiro mércores, 26 de abril visitaremos o Auditorio de Galicia para asistirmos ao concerto-conto Pedro e o lobo do compositor ruso Sergei Prokofiev a cargo da orquestra sinfónica Real Filharmonía de Galicia e Xosé Barato (narrador).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Vacacións fin do 2º trimestre

Do 8 de abril ao 17 de abril, inclusive

As clases reanudaranse o martes, 18 de abril

 

Guardar

Matrícula 2017-2018

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

LIGAZÓNS PARA CONSULTAR A ORDE PUBLICADA, DESCARGAR E CUMPRIMENTAR OS FORMULARIOS A PRESENTAR:

Resultado de imagen de FOXIT PDFOrde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

Resultado de imagen de FOXIT PDFAnexo I: Reserva de praza

Resultado de imagen de FOXIT PDFAnexo II: Formularios de admisión e matrícula

Resultado de imagen de FOXIT PDFAnuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates

Resultado de imagen de FOXIT PDFResolución do sorteo das letras de desempate

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN, DOCUMENTCIÓN A PRESENTAR E PRAZAS OFERTADAS

TRÁMITE

PRAZO

DOCUMENTO PARA DESCARGA E PRESENTACIÓN

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA.

(No centro de adscrición)

 

ANEXO I

Reserva de praza

Data do sorteo público a efectos de desempate.

 

 

Publicación de postos escolares vacantes

 

 

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN.

 DO 1 DE MARZO

AO 20 DE MARZO

ANEXO II

Solicitude de admisión

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo.

(Se o Consello Escolar solicita algunha documentación complementaria, dará un prazo de 5 días para a súa presentación).

 

 

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

(Prazo de 5 días para a presentación de reclamacións ante o Consello Escolar).

Do 25 de abril ao 2 de maio

(Prazo para reclamación)

 

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

(Prazo de 1 mes para presentar recurso de alzada diante da persoa titular da Xefatura Territorial).

12 de maio

(Publicación da lista de admitidos)

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE INFANTIL E PRIMARIA.

Do 20 ao 30 de xuño 2017

(Formalización da matrícula  alumnado admitido)

ANEXO III-1

Formulario matrícula de Infantil e Primaria

Os impresos (Anexos I, Anexo II e Anexo III-1), correspondentes a cada trámite, e pódense descargar nos enlaces que figuran no calendario anterior ou retirar na Secretaría e Conserxería do centro ).

Para calquera dúbida ou información, chame ao teléfono do centro: 881 866 301 / 881 866 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO / NIVEL PRAZAS OFERTADAS

4º Infantil (3 anos)

5º Infantil (4 anos)

6º Infantil (5 anos)

22 + 6 R*
1º Primaria 10 + 3 R*
2º Primaria 11
3º Primaria 15
4º Primaria 4
5º Primaria 7
6º Primaria 0

R* = Reservadas segundo a normativa para o alumnado  de NEE (Necesidades Educativas Especiais).

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2016

Comunícase que o próximo martes, día 25 de outubro, ás 12.15 horas, celebrarase na Biblioteca do centro o sorteo público para a constitución da Xunta Electoral que se encargará de organizar e supervisar todo o proceso.

A este sorteo, polo seu caracter público, poderán asistir as persoas interesadas.

A Xunta Electoral estará formada por:

 • Directora do centro.
 • 1 profesor ou profesora.
 • 1 pai, nai ou titor legal.
 • 1 representante do persoal de administración de servicios.

Despois da constitución da Xunta Electoral, enviarase ás familias unha única circular con todo o proceso e datas. O seguimento posterior do proceso poderán seguilo a través desta páxina web e no taboleiro de novas do centro.

LISTAS PROVISIONAIS ADXUDICACIÓN FONDO SOLIDARIO

ADXUDICACIÓN DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2016-2017

Xa se pode consultar a lista DEFINITIVA de admitidos no fondo solidario.

LISTAS PROVISIONAIS

Pulse no "PDF"

LISTAS DEFINITIVAS

Pulse no "PDF"

Deberá ter instalado un lector de PDF ou estar xa engadido no seu navegador.

AXUDA LIBROS E FONDO SOLIDARIO

 

INFORMACIÓN SOBRE OS LIBROS DE TEXTO 2016-2017

Lémbrase que o prazo para presentar as solicitudes de "Axudas para libros" (1º e 2º de Primaria) e para o "Fondo Solidario" (3º,4º,5º e 6º de Primaria) e material escolar remata o día 23 de xuño.

O impreso de solicitude de "Axudas para libros", "Fondo Solidario" e "Material Escolar" será o mesmo impreso . É imprescindible que sexa presentado no centro educativo onde vai cursar o alumnado no 2016-2017.

AXUDAS PARA LIBROS (1º e 2º Primaria):

 • Adquisición de vales: Serán entregados no centro educativo o mércores, 13 de xullo do 2016, de 10.30 a 11.30 horas.

FONDO SOLIDARIO (3º,4º,5º e 6º):

 • A publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido no fondo solidario será o xoves, 14 de xullo do 2016. Estarán expostas na porta principal do centro e nesta web do colexio.
 • As reclamacións das listaxe provisionais serán dende o xoves, 14 de xullo, ao luns 17 de xullo do 2016.
 • A publicación das listaxes definitivas serán expostas o 22 de xullo, na porta do centro e na web.
 • A entrega dos libros ao alumnado admitido no fondo, será o día 28 de xullo do 2016, co seguinte horario:
 • 3º de Primaria: Ás 10.00 horas.
 • 4º de Primaria: Ás 10.30 horas.
 • 5º de Primaria: Ás 11.00 horas.
 • 6º de Primaria: Ás 11.30 horas.

AXUDA DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2016-2017

Ata o día 23 de xuño está aberto o prazo para participar no fondo solidario de libros de texto e para solicitar as axudas para adquirir libros de texto e material escolar, destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria dos centros sostidos con fondos públicos para o curso 2016-2017. (Orde do 27 de abril de 2016).

Poden participar no fondo solidario o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

Poden solicitar axudas para libros de texto o alumnado de 1º e 2º de Primaria.

Poderán solicitar axudas para material escolar todo o alumnado de Educación Primaria que cumpran os requisitos expresados na presente convocatoria.

O impreso de solicitude das axudas será o mesmo para as tres axudas (libros de 1º e 2º, fondo solidario e material escolar).

A solicitude será única, so se cumprimentará un impreso por familia.

A documentación a achegar coa solicitude é a seguinte:

 • Fotocopia do Libro de Familia.
 • No caso de que a situación familiar a 31 de decembro de 2014 non coincida co que figura no Libro de Familia, deberán aportar tamén a seguinte documentación, segundo corresponda en cada caso:
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos Servizos Sociais que acredite a situación familiar.
  • Certificado de defunción.
 • Documentación acreditativa de discapacidade a 31-12-2014.
 • Documentación acreditativa de violencia de xénero.

DESCARGA DE IMPRESOS DE SOLICITUDE:

 

MÁIS INFORMACIÓN E FONTE ORIXINAL: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

NOTA AXUDAS CONVOCATORIA ANTERIOR

O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, que na anterior convocatoria se acolleu ás axudas para o actual curso 2015-2016, deberá devolver os libros antes do 20 de xuño.

Tamén poden entregar voluntariamente os libros que non foron adquiridos co vale, pasando a formar parte do fondo solidario.