Organigrama

CENTRO: Organigrama

 ÓRGANOS DE GOBERNO DO CEIP XUÑO

UNIPERSOAIS:

EQUIPO DIRECTIVO
Directora María Teresa Giao Gómez
Secretaria María Dolores Ageitos Paz

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Orientadora María Gómez Rodríguez

COLEXIADOS:

CONSELLO ESCOLAR

                                          EQUIPO DIRECTIVO
Presidencia María Teresa Giao Gómez
Secretaría María Dolores Ageitos Paz

 

REPRESENTANTES PROFESORADO ANO
Manuela Fontaíña González 2016
María Concepción Argiz Vila 2016
Margarita Ouzande Corral
2018
María Elena Troitiño Rozados
2016
 María Antonieta Horta Abuín 2018

 

REPRESENTANTES PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS ANO
Mónica Marcos López
2016
María José Miniño González
 2018
Karina Vidal Sieira
 2018
María Belén Pérez Santos
2016
Carmen María Santos Sieira (ANPA)
2012

 

REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE  ANO
   

 

REPRESENTANTE CONCELLO DE PORTO DO SON ANO
Magdalena Pérez Millares
2015

 

 

CLAUSTRO PROFESORADO

COMPOSICIÓN CLAUSTRO
1 María del Mar Candal Couto
2 Manuela Fontaíña González
3 Alberto Penas Esperante
4 María Dolores Ageitos Paz
5 María Concepción Argiz Vila
6 Beatriz Martínez Outeiral
7 María del Carmen Rico Mouriño
8 María Elena Troitiño Rozados
9 José Ignacio CastroTubío
10 Paula Fernández Bouzón
11 María Belén Arnejo Rey
12 David Alejandro Louzao
13 María Teresa Giao Gómez
14 María Gómez Rodríguez
15 María Antonieta Horta Abuín

 

 

 

Distribuir contido