Organigrama

CENTRO: Organigrama

 ÓRGANOS DE GOBERNO DO CEIP XUÑO

UNIPERSOAIS:

EQUIPO DIRECTIVO
Directora María Teresa Giao Gómez
Xefa de Estudos
María del Mar Candal Couto
Secretaria María Dolores Ageitos Paz

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Orientadora  Sonia Pérez Lado

COLEXIADOS:

CONSELLO ESCOLAR

 
Presidencia María Teresa Giao Gómez
Xefatura
María del Mar Candal Couto
Secretaría María Dolores Ageitos Paz

 

REPRESENTANTES PROFESORADO ANO
Manuela Fontaíña González 2012
María Concepción Argiz Vila 2012
María del Carmen Rico Mouriño
2014
María Elena Troitiño Rozados
2012
 María Antonieta Horta Abuín 2014

 

REPRESENTANTES PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS ANO
Mónica Marcos López
2012
María José Miniño González
 2014
José Luis Lijó Parada
 2014
María Belén Pérez Santos (ANPA)
2012
Lucía Olveira Valiño
2012

 

REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE  ANO
Manuel Santos Olveira 2014

 

REPRESENTANTE CONCELLO DE PORTO DO SON ANO
Magdalena Pérez Millares
2015

(2012-2014) Anos das eleccións.

 

CLAUSTRO PROFESORADO

COMPOSICIÓN CLAUSTRO
1 Margarita Ouzande Corral
2 María del Mar Candal Couto
3 Carolina Mourelos Vidal 
4 Manuela Fontaíña González
5 María Concepción Argiz Vila
6 María Dolores Ageitos Paz
7 María del Carmen Rico Mouriño
8 Beatriz Martínez Outeiral
9 María Elena Troitiño Rozados
10 José Ignacio CastroTubío
11 María Belén Arnejo Rey
12 María Teresa Giao Gómez
13 Alba Ben Valle
14 Sonia Pérez Lado 
15 María Antonieta Horta Abuín

 

 

 

Distribuir contido