Orientación educativa

Orientación 2014-2015

23 ABRIL 2015: "DÍA DO LIBRO"

CONSELLOS PARA NAIS E PAIS

Para empezar a falar de LECTURA, en relación coas vosas NENAS e NENOS, debemos partir dunha idea importante:

A necesidade de ler TAMÉN fóra da escola

O ambiente familiar é un factor importante á hora de axuda aos fillos e fillas na aprendizaxe da lectura.

Os pais e nais poden contribuír a proporcionar un ambiente que estimule a evolución positiva na lectura dos seus fillos e fillas:

 • FALADE COAS VOSAS FILLAS E FILLOS. Cantas máis palabras escoiten máis palabras coñecerán e máis palabras poderán utilizar na súa conversa diaria
 • ESCOITADE AO VOSO FILLO OU FILLA. Canto máis fale e se aprecie o que di, mellor poderá desenvolver unha linguaxe adecuada.
 • LEDE Á VOSA FILLA OU FILLO. Cada vez que lle ledes, estades a desenvolver o seu aprecio polos libros e pola lectura; e estádelo familiarizando cunha linguaxe máis elaborada, que é o instrumento idóneo para o seu desenvolvemento intelectual.
 • AXUDÁDELLE A AUMENTAR O SEU VOCABULARIO. Estimuládeos para que fagan preguntas sobre todo o que os rodea. Despois, contestádeas.

COMO AXUDAR ÓS VOSOS FILLOS E FILLAS NESTA TAREFA.

 1. Cos nenos máis pequenos, mirade libros infantís de debuxos e contade historias. Estade atentos ao que en cada época lles interesa, para proporcionarlles libros axeitados.
 2. Cando empece a ler, axudádelle a elixir libros interesantes. Podedes pedir información aos profes, ao orientador, en librarías, en bibliotecas...
 3. Trala lectura dun libro, falade xuntos sobre o mesmo. Que se dea conta que para vós o libro é unha cousa importante.
 4. Visitade con frecuencia a Biblioteca con voso fillo ou filla. Explicádelle como e onde pode coller os libros, e onde debe deixalos. Dádelle tempo para que os mire e os lea.
 5. Que a vosa filla ou fillo vos vexa disfrutar dun libro, revista ou xornal. Invitádeos a participar da lectura.
 6. Lede con el ou ela polo menos 15 minutos ao día. TODOS OS DÍAS. Valorade estes momentos como verdadeiros actos de comuncación e de diversión; nunca como unha obriga tediosa.
 7. Aproveitade o momento no que se deitan para ler con eles contos de historias. Que se acostumen a ler uns minutos cada noite.

Margarita de las Nieves Rúa Fernández
Departamento de Orientación do CEIP Xuño

Orientación 2013-2014

          UN  AMBIENTE  ESTIMULANTE  E  FELIZ           

¿QUE PODEN FACER NAIS E PAIS PARA ESTIMULAREN O DESENVOLVEMENTO DOS SEUS FILLOS E FILLAS?

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR DO CEIP XUÑO


 

COMO  DEPRENDEN OS NENOS?

 

 • Os nenos e as nenas están  SEMPRE DEPRENDENDO.
 • Desde que un neno NACE está a deprender.
 • Cada neno DEPRENDE ao SEU RITMO, e os ritmos de aprendizaxe son diferentes en cada neno.
 • O centro escolar asume, durante a etapa educativa, unha FUNCIÓN netamente EDUCADORA, promovendo experiencias de aprendizaxe específicas destas idades.
 • Pero queremos resaltar o LABOR plenamente EDUCATIVO que desenvolven vostedes, NAIS E PAIS, nestas idades temperás favorecendo, co seu interese e contacto cos nenos, experiencias que serven para completar e afianzar moitos dos obxectivos educativos programados no centro.
 • Con este ramallete de consellos pretendemos darlles unhas pequenas orientacións de como utilizar a vida cotiá para axudar a que o seu fillo ou filla aprendan máis e mellor.

Fálenlles aos seus fillos.

Os seus fillos ou fillas deprenderán MOITÍSIMAS palabras escoitándoos falar a vostedes.

 • Cando estean, poñamos por caso, no parque, na horta, ou pola rúa FÁLENLLE das cousas sinxelas e inmediatas: das formigas que van e veñen, das bolboretas que revoan, das abellas, das follas das árbores, da auga que vai por un regueiro, dos paxaros que vexamos, etc..
 • Fálelle coma a un adulto, non utilice a LINGUAXE INFANTIL. Se o seu fillo fala así, non o imite. Por exemplo, un pito non é un “pío”, un can non é un “guau”, a auga non é “aba”... Un pito é “pito”, un can é “can”, auga é “auga”...
 • Utilice as palabras apropiadas, aínda que parezan difíciles.
 • Sorprenderanse ao ver como os nenos COMPRENDEN e DEPRENDEN o seu significado.

Léanlles contos.

 • Lerlle contos aos nosos fillos ou fillas é unha das mellores maneiras de introducilos no gusto pola lectura.Léndolles, aprenderán a ler máis facilmente.
 • Se vostede lles le en voz alta aos seus fillos:
  • Eles decataranse de que ler é divertido.
  • Comprenderán o significado de moitas cousas.
  • Aprenderán a escoitar con atención.

Os nenos e as nenas deprenden imitando. (“de tal pao, tal acha...”)

 • Efectivamente, os nenos QUEREN SER coma os seus pais; falar coma eles falan, facer o que eles fan...
 • E, aínda máis, os nenos DEPRENDEN A SENTIR o que nós sentimos.
 • Se nós somos XENEROSOS, eles tamén o serán.
 • Se nós temos PACIENCIA, eles terana tamén.
 • Se nós NOS ALEGRAMOS polos demais, eles alegraranse.
 • Se somos respectuosos cos demais, eles deprenderán a RESPETAR.
 • Deste xeito estámoslles a ofrecer a oportunidade de deprenderen e formárense en EMOCIÓNS e SENTIMENTOS e, dándolles estas oportunidades, están deprendendo a ser bos veciños e veciñas, en definitiva, a ser BOAS PERSOAS, BOS CIDADÁNS.

O mellor de todo é o cariño.

Para empezar a deprender, os nenos necesitan SENTIRSE QUERIDOS. Un neno ou unha nena que se senten queridos, deprenden máis facilmente porque se senten seguros e felices cos demais.

 • QUERER a un neno ou a unha nena non significa consentirlles absolutamente todo. Ás veces un  “ non, iso non se fai ”, dito oportunamente, dálles seguridade aos nenos.
 • Os nenos e as  nenas saben que SON QUERIDOS polo xeito en que lles falamos, por como os miramos e por como os tratamos.
 • A ACTITUDE que os seus fillos van ter cara aos demais dependerá, e moito, do TRATO e CARIÑO que recibiron  durante os primeiros anos da súa vida.

SE O SEU FILLO OU FILLA  SE SENTEN  QUERIDOS, DEPRENDERÁN  CON  MÁIS  FACILIDADE.

PROPORCIONÉMOSLLES  AOS  NOSOS FILLOS E  FILLAS MODELOS  AXEITADOS  DE  CONDUTA.

Os nenos aprenden escoitando.

 • Os nosos fillos aprenden OÍNDONOS falar.
 • Cando un neno ESCOITE ruídos ou sons do exterior, saberá se os produce un coche, un tractor, o vento, un can, un cabalo...               
 • Tamén hai sons na casa: unha billa que pinga, os pasos das persoas, os sons do teléfono... todos eles van ADESTRANDO o oído do seu fillo ou filla para os sons máis difíciles que se poden atopar ao empezar a ler.
 • Cando empece a ler, a HABELENCIA que teña para oír, axudaralle a LER MELLOR.

 

¡ AXÚDEOS   PARA   QUE   DEPRENDAN    ESCOITANDO !

Os nenos deprenden facendo cousas.

 

 • Cantas máis cousas fagan, máis deprenderán.
 • FACER é, DEPRENDER. Cando os nenos fan algo empregan os cinco sentidos, aínda que a acción sexa moi sinxela:
  • Recoller os xoguetes, coidar un animaliño ou unha planta son accións que ensinan ao neno.
  • Xogar coa area, con barro, con folliñas secas ou coa neve tamén ensinan, pois en realidade, isto é explorar a natureza.
 • O neno deprende moito XOGANDO. Cando xoga, pon en práctica as súas habelencias, a súa IMAXINACIÓN e a súa capacidade creativa, pois exprésase, resolve dificultades e descobre cousas por si mesmo.

 

¡ PERMITA  QUE  OS  SEUS  FILLOS FAGAN  COUSAS  !

 

O desenvolvemento dos bos hábitos.

 • A aprendizaxe inclúe a memoria, pero fanse moitas cousas que non precisan razoamento; a isto chamámoslle hábitos ou costumes.
 • Os adultos lavamos os dentes, poñemos o despertador ou parámonos diante da luz dun semáforo en vermello, sen pensar nesas accións. En realidade, facemos cousas pero pensamos noutras.
 • Os seus fillos deben aprender moitos HÁBITOS BOS:
  • Cepillar os dentes.
  • Recoller os xoguetes.
  • Deitarse á hora acordada.                           
  • Agardar a quenda para falar.
  • Vestirse só/soa.
  • Ter bos modos na mesa.
  • E todas as accións que teñen valor agora e no futuro.
 • Asegúrese que están capacitados para faceren o que se lles ensina.
 • Forzar a un neno ou a unha nena a faceren algo para o que non están capacitados, pode traer malas consecuencias.

 

¡ AXÚDELLE  A  CREAR  BOS  HÁBITOS !

A motivación e a aprendizaxe.

 • Xeralmente non nos gusta facer o que nos sae mal.
 • Os nenos e as nenas fan mellor as cousas cando reciben un estímulo ou unha motivación.
 • Todos os nenos e nenas QUEREN DEPRENDER, e ese estímulo recíbeno no fogar.
  • A nai ou o pai poden dicirlles:
   • ¡Que lindo che quedou este debuxo!
   • ¡Que ben recolliches os xoguetes!
 • (a próxima vez intentarano facer mellor).

Unha  palmadiña de felicitación, UN BEIXO, un aloumiño... ESTIMULARÁN aos nenos e nenas  para seguiren deprendendo.

 

DEBEMOS   AMOSAR   INTERESE   POLO   TRABALLO QUE   FAGAN   OS   NOSOS   FILLOS   E   FILLAS.

 

Os nenos e as nenas tamén deprenden co tacto (nenos moi pequenos).

 

 • Moitas veces dicímoslles aos nenos: “¡Non toques iso!”
 • Certo é que hai moitos OBXECTOS que non deben tocar polo PERIGO que entrañan (un coitelo, un vidro...)
 • Pero os nenos e as nenas APRENDEN moito polo TACTO.
 • A VISTA e o OÍDO son os sentidos máis importantes na súa aprendizaxe, pero o tacto tamén é importante.
 • Tocando e apalpando, os seus fillos DEPRENDERÁN a apreciar as FORMAS: Cadrados, círculos, triángulos...; TAMAÑOS: Grande, mediano, pequeno ...; TEXTURAS: Liso, rugoso, duro, mol, ...
 • Deámoslles a oportunidade de tocar e apalpar obxectos e FALARLLES deles para que deprendan o significado de novas palabras.

¡¡ ENSÍNELLES  O  SIGNIFICADO  DO  QUE  TOCAN, DO QUE  APALPAN  OU DO QUE ACARIÑAN !!

A curiosidade na aprendizaxe.

 • “¿Por QUE..., mamá?”, “¿Para QUE..., papá?”, “¿QUE é iso, ... ? , ¿QUEN é aquel, ... ?
 • Ás veces non sabemos a resposta.
 • Non todas as preguntas son doadas de responder, pero se un neno lle pregunta algo é porque QUERE SABER.                 
 • Debemos contestar como mellor saibamos, pero sempre debemos DICIR A VERDADE; se non sabemos a resposta, dígamoslle: “XA O AVERIGUAREMOS”.
 • Do mesmo xeito, cando vostede se DETÉN SOSEGADAMENTE para ensinarlle unha pedra rara, unha flor, un animal, unha froita, un peixe,... vostede estalle a ensinar, vostede está ESTIMULANDO os seus fillos.

 

ESTIMULEMOS AOS NOSOS FILLOS E FILLAS PARA  QUE  DESEXEN  DEPRENDER.

 

(Xoán M. Santamaría Cameán - DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR DO CEIP XUÑO)

 

Distribuir contido