Skip to Content

CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo

HORARIO ESCOLAR

Xornada continua: 9:25 a 14:25 horas

Teléfono centro: 886 120 954

Teléfono comedor: 886120953

Teléfono atención COVID: 658 145 742

ACCESO AULA VIRTUAL 4ºA

Na uala virtual de 4ºA están colgadas unha serie de tarefas por días.

O alumnado non fixo aínda prácticas na aula, pero coa colaboración da familia seguro que consiguen entrar.

Pa ra poder entrar na aula hai que ir a páxina web do centro e facer clic na pestana que pon AULA VIRTUAL (PARTE ESQUEDA SUPERIOR).

Unha vez entrado na aula, na parte superior dereita hai temos "ACCEDER", QUE SERÍA NOVAMENTE DONDE TERIAMOS QUE ENTRAR PARA COLOCAR O USUARIO E CONTRASINAL.

iNICIALMENTE SERÁN OS SEGUINTES:

USUARIO: nome.apelidos

CONTRASINAL: changeme

Colocados estes ítems, habería que cambiar o contrasinal, que debería ser un fácil de recordar para o alumnado e que deberán anotar na súa axenda.

Poden facer as actividades propostas en calquera libreta se non teñen o material das áreas.

Ánimo !!!!!

FAGAN CLIC NO DOCUMENTO ADXUNTO PARA VER AS IMAXES DE ACCESO.

 Calquera consulta non dubiden en chamar.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓNS DE CONTACTOS ESTREITOS CON POSITIVO COVID

Informar que as persoas que poidan estar afectadas por un posible contacto estreito con positivo en COVID están informadas do protocolo a seguir. Se non hai comunicación por parte do Equipo Covid á familia non deben alarmarse, e seguiran desenvolvendo as súas actividades con normalidade cumprindo unicamente as normas sanitarias decretadas para a poboación en xeral.

Fagan clic no documento adxunto para obter imáis nformación.

 

ANPA: XORNADAS DE IGUALDADE

Dende a ANPA do CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo informan das xornadas da igualdade que se celebrarán nos meses de outubro e novembro do 2020.

Adxuntamos arquivos con información detallada.

 

 

MODIFICACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO TRANSPORTADO EN COCHE

MODIFICACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO TRANSPORTADO EN COCHE

A partir do vindeiro luns 26 de outubro, utilizarase a porta lateral que da aceso á pista exterior como zona de entrada e saída para o alumnado que acode ao centro escolar en coche. Como poden ver no plano, o camiño lateral que bordea o centro escolar polas pistas exteriores quedará  cortado á circulación. 

ADIAMENTO ELECCIÓNS CONSELLOS ESCOLARES

Xúntase a Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

PLAN DE ADAPTACIÓN COV-19

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 DO CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO


Adxunto publícase o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 do CEIP P. SAN ROQUE.

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS 2020-21

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS 2020-21

Adxuntamos, segundo a Resolución do 30 de setembro de 2020 (DOG do xoves, 8 de outubro), o calendario previsto para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS SARS-COV 2

Resumo das medidas de actuación segundo o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 na versión do 16-09-2020

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS - SARS-COV 2

2. Principios sanitarios básicos

 • -  Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na COVID- 19 que será referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias.

 • -  Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia.

  2A.2No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casao alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/ nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.

  2A.3. Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS- CoV-2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade.

  Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

  Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

NOVAS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO DO CENTRO.

Despois de experimentar ao longo de setembro os procedementos de protección nas entradas, saídas e desprazamentos polo colexio, consideramos a necesidade de realizar algunhas modificacións de seguridade que, de cara ás familias, soamente afectaría aos alumnos/as que marchan en coches, saíndo pola porta pequena do pavillón.

Pedímosvos que repasedes cos vosos fillos/as estas normas, xa traballadas no colexio, para poñelas en práctica a partir do luns, día 5 de outubro:

 • O alumnado de 1º de E.P. que marcha en coches particulares para casa, saíndo pola porta do pavillón que da directamente a rúa, será o primeiro en saír a partir das 14:30.
 • Marcaremos ben os ritmos de saída para que poidades recoller aos nenos/as sen amontoamentos na porta.
 • Os alumnos/as non deben saír do colexio (pasar da liña branca que delimita a carreteira), ata que o familiares que os veñen a recoller estean presentes.

En previsión dos retrasos ou imprevistos que se poidan dar ao longo do curso, cando o familiar non chegue a tempo, o rapaz/a en cuestión ten que manterse na zona de espera que lle indique o profesor/a de garda, para permitir a saída progresiva dos diferentes cursos, ata 6º de EP.

Cando rematada a saída de todos/as, o familiar aínda non puidese chegar, o alumno/a volverá a entrar no colexio da man do profesor/a vixiante, para xestionar o contacto telefónico.

Insistide en que non se pode saír por esta porta se non é co familiar ou adulto que tiña previsto vir a recollelo.

Por último, dicir que todos/as temos que facer énfase na modelaxe do alumnado para conseguir que se desprace camiñando, evitando as carreiras que rompen a distancia de seguridade e supoñen un claro risco no acceso directo á carreteira.

En calquera caso, queremos dicir que, en liñas xerais, as alumnas e alumnos están sorprendéndonos coa súa receptividade e colaboración no cumprimento das estritas normas pola COVID-19.

Distribuir contido


by Dr. Radut