Skip to Content

MODIFICACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO TRANSPORTADO EN COCHE

A partir do vindeiro luns 26 de outubro, utilizarase a porta lateral que da aceso á pista exterior como zona de entrada e saída para o alumnado que acode ao centro escolar en coche. Como poden ver no plano, o camiño lateral que bordea o centro escolar polas pistas exteriores quedará  cortado á circulación. 

MODIFICACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO TRANSPORTADO EN COCHE

ADIAMENTO ELECCIÓNS CONSELLOS ESCOLARES

Xúntase a Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

PLAN DE ADAPTACIÓN COV-19

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 DO CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO


Adxunto publícase o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 do CEIP P. SAN ROQUE.

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS 2020-21

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS 2020-21

Adxuntamos, segundo a Resolución do 30 de setembro de 2020 (DOG do xoves, 8 de outubro), o calendario previsto para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS SARS-COV 2

Resumo das medidas de actuación segundo o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 na versión do 16-09-2020

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS - SARS-COV 2

2. Principios sanitarios básicos

  • -  Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na COVID- 19 que será referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias.

  • -  Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia.

NOVAS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO DO CENTRO.

Despois de experimentar ao longo de setembro os procedementos de protección nas entradas, saídas e desprazamentos polo colexio, consideramos a necesidade de realizar algunhas modificacións de seguridade que, de cara ás familias, soamente afectaría aos alumnos/as que marchan en coches, saíndo pola porta pequena do pavillón.

Pedímosvos que repasedes cos vosos fillos/as estas normas, xa traballadas no colexio, para poñelas en práctica a partir do luns, día 5 de outubro:

  • O alumnado de 1º de E.P. que marcha en coches particulares para casa, saíndo pola porta do pavillón que da directamente a rúa, será o primeiro en saír a partir das 14:30.
  • Marcaremos ben os ritmos de saída para que poidades recoller aos nenos/as sen amontoamentos na porta.
  • Os alumnos/as non deben saír do colexio (pasar da liña branca que delimita a carreteira), ata que o familiares que os veñen a recoller estean presentes.

En previsión dos retrasos ou imprevistos que se poidan dar ao longo do curso, cando o familiar non chegue a tempo, o rapaz/a en cuestión ten que manterse na zona de espera que lle indique o profesor/a de garda, para permitir a saída progresiva dos diferentes cursos, ata 6º de EP.

Cando rematada a saída de todos/as, o familiar aínda non puidese chegar, o alumno/a volverá a entrar no colexio da man do profesor/a vixiante, para xestionar o contacto telefónico.

Insistide en que non se pode saír por esta porta se non é co familiar ou adulto que tiña previsto vir a recollelo.

Por último, dicir que todos/as temos que facer énfase na modelaxe do alumnado para conseguir que se desprace camiñando, evitando as carreiras que rompen a distancia de seguridade e supoñen un claro risco no acceso directo á carreteira.

En calquera caso, queremos dicir que, en liñas xerais, as alumnas e alumnos están sorprendéndonos coa súa receptividade e colaboración no cumprimento das estritas normas pola COVID-19.

Menú do comedor: outubro

Menú do comedor escolar: setembro

ORGANIZACIÓN DO CENTRO ESCOLAR SEGUNDO O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19

Segundo o protocolo de protección e o plan de adaptación do CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo á situación COVID19, informamos dos cambios que haberá con respecto ás entradas e saídas do centro escolar; así como, dos aspectos máis significativos de organización respectando as directrices do "PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021".

Co fin de facilitar o desenvolvemento do plan, solicitamos ás familias ou representantes legais do alumnado ler detidamente as instrucións dadas facendo clic no documento adxunto que abaixo figura.

 

INICIO CURSO ESCOLAR 2020/21

Estimadas familias:

Queremos informarlles de que a próxima semana dará comezo o curso escolar para o alumnado de educación Infantil e Primaria.

Seguindo as normas ditadas na Resolución do 1 de Setembro do 2020 procederase da seguinte maneira:

Punto único. Incorporación gradual do alumnado.

1. O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantll 1º, 2º e 3º

curso de educación primarial e educación especial.

2. O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación Infantil e 4º, 5º e 6º cursde educación Primaria. 

Irásevos informando dos horarios concretos de entrada de cada curso ao centro escolar  durante os próximos días.

Distribuir contido


by Dr. Radut