Principios pedagóxicos

Principios pedagóxicos

 

O C.E.I.P. San Roque nace baixo o denominado Plan de Urxencia do ano 1970 concentrando nun só edificio as antigas escolas unitarias de nenos e nenas. Comezou a súa andaina instrutiva e educacional alá polo curso 1974/75 e as súas instalacións, baixo a Lei Xeral de Educación primeiro e a Educación Xeral Básica despois, chegaron a acoller unha media de 40 alumnos/as por clase.

Actualmente, despois de 30 promocións nas que xa se educaron uns 2450 alumnos/as, o Centro escolar conta con dobre liña (é dicir, dúas aulas por cada nivel) tanto na Educación Primaria (6 a 11 anos) como na Educación Infantil (3, 4 e 5 anos).

O noso proxecto educativo non se concibe só como unha suma de áreas de coñecemento, senón moito máis, xa que consideramos que tamén se educa noutros lugares e espazos, como nos corredores ou no patio de recreo, a través das Normas de Convivencia e nun ambiente de estímulo axeitado, aspirando a unha formación personalizada e a unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores.

Así, traballamos en estreita relación co entorno social, económico e cultural, a través dunha metodoloxía activa para que os alumnos/as descubran o coñecemento en base á experimentación e ao razoamento, cunha boa dose de actitude positiva e motivación.

A efectiva igualdade de oportunidades entre sexos e o rexeitamento de todo tipo de discriminación, presiden a nosa orientación ideolóxica que se basa nos principios constitucionais de libre aceptación das ideas e crenzas relixiosas e respecto aos puntos de vista, opinións e liberdade de pensamento de tódolos membros da Comunidade Educativa.

Neste sentido, traballamos por construír un contexto de ensino no que se poidan practicar valores e principios que coadxuven á convivencia e formación dos alumnos/as nun ideal de xustiza, solidariedade e responsabilidade.

Esta declaración de intencións vén a concretarse día a día na valoración do esforzo e no traballo sistemático sobre un currículo que, atendendo á diversidade social, familiar e individual, orienta cara o desenvolvemento das capacidades cognitivas, motrices, afectivas, de relación interpersoal e de inserción social do alumnado.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet