matrícula

Documentos normas impresos, etc relacionados co proceso de admisión e matrícula

PROCESO DE SOLICITUDE PRAZA E MATRÍCULA NO CEIP PORTOFARO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS CURSO 2017-2018

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS CURSO 2017-2018

Normativa reguladora da admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos: Decreto 254/2012 do 13 de decembro de 2012 (DOG do 26 de decembro de 2012), Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG nº 53 do 15 de marzo) e Orde de 25 de xaneiro de 2017 que modifica parcialmente a de 12 de marzo de 2013; Instrucións D. X. Centros e RRHH sobre o proceso de admisión de alumnado para o curso académico 2017-18;Instrucións da X. Territorial da Coruña para o proceso de admisión de alumnado curso 2017-18

Folleto informativo resumo (pdf 242 Kb)

Información completa do proceso (pdf 128Kb)

CALENDARIO 

 Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o curso escolar 2017/2018

Para o curso escolar 2017/2018 os prazos previstos nesta orde para a tramitación dos procedementos de admisión e de matriculación do alumnado, son os seguintes:

1. Reserva de praza para o centro de adscrición: 1 - 15 de febreiro. (Só para alumnos que pasan ao centro adscrito: De 6º no Portofaro  a 1º ESO no IES Afonso X)

2. Data do sorteo público a efectos de desempate: 23 /02        ás 11:00    h  Letras  I e I para o 1º apelido e Ñ e X para o segundo

3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1 ao 20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 23 de marzo ao 03 de abril.

6. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: até 25 de abril.

7. Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.

8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20 - 30 de xuño.

 

   NOTA INFORMATIVA 

Con carácter xeral todo o alumnado XA MATRICULADO NON ten que facer solicitude de admisión (salvo que se traslade de centro)

1) Zona de influencia

2) PEC do centro (5,9 Mb);  Plan de Convivencia completo (21,55 Mb); Normas de organización e funcionamento.NOF ( 422 Kb)

3)  Servizos complementarios (Estes servizos son de carácter voluntario e suxeitos a normativas específicas e prazas limitadas)

  • Programa mañanceiro de atención ao alumnado de 7:30 a 9:00 (Información no concello)
  • Comedor de xestión indirecta da Xunta de Galicia (catering)
  • Actividades extraescolares (ANPA) Ofértanse no período de formalización de matrícula (Do 20 ao 30 de xuño). 
  • Autobús xestionado pola ANPA desde a zona da Barcala (apuntarse a principios de curso)

4) Baremo de valoración para o caso de que haxa máis solicitudes que vacantes ofertadas

 SÓ SE PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. . 

 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 

 

Oferta vacantes curso 2017-2018

03/02/2014 19:50
Atlantic/Bermuda

 

  CURSOS    RESERVA VAC TOT
4º E. Infantil 6 44
50
5º E. Infantil 0 7 7
6º E. Infantil 0 1 1
1º Primaria 0 0 0
2º Primaria 0 0 0
3º Primaria 0 0 0
4º Primaria 0 5 5
5º Primaria 0 1 1
6º Primaria 0 8 8

 

Instancia solicitude comedor 2013-2014

31/05/2013 00:51
Etc/GMT+1

Instancia de solicitude de comedor:

Curso 2013-2014

Oferta vacantes Curso 2013-2014

27/02/2011 16:11
Etc/GMT+1
Oferta de vacantes  do CEIP Portofaro antes de abrir o prazo de admisión

  CURSOS              VACANTES

1º E. Infantil              50 (44)         6 reservadas para NEAE

2º E. Infantil               0

3º E. Infantil               1

1º Primaria                0

  Primaria                1

  Primaria                0

  Primaria               0

  Primaria               0

  Primaria               17

Distribuir contido