matrícula

Documentos normas impresos, etc relacionados co proceso de admisión e matrícula

PROCESO DE SOLICITUDE PRAZA E MATRÍCULA NO CEIP PORTOFARO

 

 ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2020-2021

* Solicitude admisión 

Calendario do proceso   Prazos modificados por COVID  Resolución novos prazos                       

* Información (Zona de influencia do CEIP Portofaro, oferta de postos escolares, criterio complementario de admisión, documentación a entregar, baremo...)

* Normativa

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro polo que se regula a admisión de alumnado

 - Orde 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión

 - Orde 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 - Instruccións Xefatura Territorial

 

* Resultado do sorteo da letra no caso de empate (Artig 29 Orde 12 marzo 2013)

* Listaxes provisionais de admisión

* Listaxes definitivas de admisión:

  - Admitidas tódalas solicitudes para 4º de Educación Infantil

   - Non admitida 1 solicitude para 6º de Educación Infantil por non haber vacante

   - Admitida 1 solicitude para 2º de Educación Primaria

   - Admitida 1 solicitude para 3º de Educación Primaria

   - Admitida 1 solicitude para 5º de Educación Primaria

Pódese consultar listado exposto no taboleiro de Secretaría do centro. Deben formalizar a matrícula do 1 ao 10 de xullo.

 

* Instruccións para as solicitudes fóra de prazo

* Impreso solicitudes fóra de prazo

* Documentación matrícula

* Impreso matrícula

* Impreso datos persoais

* Impreso autorización imaxe

 

RESERVA IES AFONSO X O SABIO (A BARCALA) - PRAZO DO 1 AO 17 DE FEBREIRO DE 2020

* Nota informativa

 

Impreso

 

Distribuir contido