Skip to main content

PEQUENA MOSTRA FONDOS EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL #bescolaresgal #bibliotecainclusiva #bescolaresgalabertas

Esta é unha pequena mostra de fondos sobre Educación Afectivo Sexual.

Están a disposición de toda a comunidade educativa.

Poden levalos á rapazada (os que están adaptados para a súa idade)

ou os adultos (calquera día pola tarde, salvo os martes).

Hai fondos para as crianzas e para os adultos.