Skip to main content

CREAMOS UNHA BRÚXULA #PDI #ciencia #bibliotecacreativa #bibliotecainclusiva #LIA #bescolaresgal

O alumnado de sexto crea un compás caseiro, para ver a diferencia

entre os polos xeograficos e os polos magnéticos da Terra.

Coñecer como funciona o planeta debido ao núcleo como

un gran imán. E ademáis,  como se poñen todos os compases

alineados cara á mesma dirección, a pesar de facelos rotar,

xiralos etc. Fixeron hipóteses de que pasaría si estivesen nun

dos polos xeograficos para onde marcaria ou daria voltas...

Converteron unha agulla por magnetismo inducido en compás.