Skip to main content

PROTOCOLO MEDIO AMBIENTE #bibliotecacreativa #bescolaresgal #bescolaresgalabertas

 

Dende fai uns anos seguimos un Protocolo do Medio Ambiente

creado polo alumnado: apagar luces e traballar a ser posible con luz natural,

reducir, reutilizar e reciclar todo cando podemos, utlilizar o composteiro,

o plástico está fóra das compras, fotocopiar por ambas caras...