Skip to Content

R/Cardenal Páramo Somoza Nº12 Pantón 27430 (Lugo)    982828216-15 ceip.monte.balinho@edu.xunta.es  

Proceso de Matrícula 2021-22

Alumnado que xa está no centro e vai a continuar.

(non ten que presentar nada)

A variación de curso, ciclo ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro, sen prexuízo do establecido para os centros docentes adscritos.

Alumnado de Infantil que entra no colexio.

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO ED550B

https://sede.xunta.gal/portada

 1. Data  sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso,antes do 1 de marzo.
 2. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
 3. Presentación da solicitude de admisión: 1-22 de marzo.

Solicitude ED550B-G_2021_2022.pdf     Solicitud ED550B-C_2021_2022.pdf

 1. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
 2. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
 3. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
 4. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.
 5. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.
 6. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro».

Alumnado de Primaria que se vai a ESO.

 

 1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.
 2. Data  sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso,antes do 1 de marzo.
 3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
 4. Presentación da solicitude de admisión: 1-22 de marzo.

https://sede.xunta.gal/portada

Solicitude ED550B-G_2021_2022.pdf     Solicitud ED550B-C_2021_2022.pdf

 1. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
 2. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
 3. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
 4. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.
 5. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.
 6. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro».

Normativa de aplicación

 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Anexo I

Anexo I bis

Distribuir contido


by Dr. Radut