INSTRUCCIÓNS DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

 

·         O alumnado matriculado no centro ten garantida a súa permanencia nel, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

·         Reserva de praza para o centro ao que se estea adscrito 01 - 15 de febreiro. (Primaria--ESO)

·         Sorteo público a efectos de desempate última semana de febreiro e antes do 1 de marzo.

·         Publicación de postos escolares vacantes antes do 1 de marzo.

·         Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión 01 - 20 de marzo. (Infantil)

·         Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

·         Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas Antes do 25 de abril.

·         Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas antes do 15 de maio.

·         Formalización da matrícula en educación infantil e primaria 20 - 30 de xuño. (Infantil)

·         Formalización da matrícula en ESO 25 de xuño - 10 de xullo.(Primaria--ESO)

   

 

LEMBRASE QUE PARA FACER A RESERVA DE PRAZA E PEDIR CALQUER AXUDA OU SUBVENCIÓN NA ESO É NECESARIO TER O DNI DO ALUMNO.

 

  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Powered by Drupal - Design by artinet