Skip to Content

R/Cardenal Páramo Somoza Nº12 Pantón 27430 (Lugo)    982828216-15 ceip.monte.balinho@edu.xunta.es  

Do centro

Mascarillas

Artigo 2. Alumnado destinatario ( só primaria)

1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

Artigo 6. Alumnado exento de presentar solicitude

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

Artigo 8. Prazo para presentar solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Base legal.pdf

Devolución de fondo libros, libros de biblioteca e ordenadores.

Datas de entega preferente (se algunha familia non pode no seu día, entregarao cando poida, pero por favor respetade na medida do posible a data establecida para cada un):

Luns 22 de xuño: 3º e 4º de primaria. (fondo libros e libros de biblioteca)

Martes 23 de xuño: 5º e 6º de primaria. (5º libros de biblioteca e 6º ordenadores e libros de biblioteca)

Mércores 25 de xuño: 1º e 2º de primaria. (libros de biblioteca)

Venres 26 de xuño: Infantil. (libros de biblioteca)

O alumnado de 5º que pasan para 6º non teñen que devolver os ordenadores poderanos ter todo o verán na casa.

FONDO/AXUDA LIBROS E MATERIAL 2019-20

 Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020

 

Artigo 3. Renda per cápita da unidade familiar

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2017 ...

Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

  PRAZO ATA O 21 DE XUÑO (INCLUIDO). NON SE RECOLLERÁN SOLICITUDES FÓRA DE PRAZO.

SE ALGUNHA FAMILIA QUERE O ANEXO I QUE O PIDA A SECRETARÍA DO COLEXIO.

 PODEN PEDILO TODOS OS ALUMNOS QUE CURSEN PRIMARIA E SECUNDARIA NO CURSO 2019-20:

·         6º DE INFANTIL QUE PASAN PARA 1º DE PRIMARIA

·         1º- 6º DE PRIMARIA (6º QUE PASAN PARA 1º ESO ENTREGARAO NO INSTITUTO)

 

Distribuir contido


by Dr. Radut