PROXECTO XORNADA MIXTA

Xornada mixta:  A duración  do tempo de permanencia  no centro varía en función dos días  con xornada partida (tres días con clases pola mañá e pola tarde) e dous días con xornada única de mañá.

Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados.

Proxecto Xornada mixta CEIP Monforte

Reunión informativa :

                                          Luns, 6 de marzo, ás 15:45 h. na biblioteca do centro, para as familias de Educ. Infantil e 1º de Primaria

                                          Martes, 7 de marzo, á mesma hora,para o resto de familias .

Votación pais/ nais e/ou titores/as legais: mércores 15 de marzo, de 9:00 a 14:00 h.  e de 15 a 18 h. , na biblioteca do colexio.

Enlace ao Diptico, da xornada mixta, con  información resumida

 

RESULTADO DA VOTACIÓN: 

Nº de familias con dereito a voto:     195

Nº de familias votantes: 138 

VOTOS A FAVOR:  83

VOTOS EN CONTRA:  52

VOTOS EN BRANCO: 03

Queda rematado o proceso.

 A Dirección