Skip to Content

Consellería

Distribuir contido
Actualizado: hace 3 horas 39 min

La Rioja interésase polo modelo de FP en Galicia, un referente de calidade e alta cualificación

fai 8 horas 20 min
Resumo:  Román Rodríguez acompañou ao conselleiro de Educación, Formación e Emprego, Alberto Galiano, na visita ao CIFP Politécnico de Santiago, onde mantiveron unha reunión de traballo para fondar nos aspectos técnicos e xurídicos do desenvolvemento da Formación Profesional en Galicia A delegación rioxana tamén se desprazou ao CIFP Compostela, referente nas ensinanzas de Hostalaría e Turismo Idioma Gallego

O modelo de Formación Profesional implantado en Galicia é un referente a nivel estatal, o que fai que outras CCAA do Estado se interesen por coñecer o seu funcionamento así como a planificación levada a cabo polo Goberno da Xunta neste eido. Este foi precisamente o obxectivo da visita esta mañá do conselleiro de Educación, Formación e Emprego de La Rioja, Alberto Galiano, que veu a coñecer de primeira man o traballo que se está desenvolvendo nos centros de FP en Galicia. En concreto, a delegación rioxana visitou o CIFP Politécnico de Santiago e mais o CIFP Compostela, dous referentes na capital galega nestas ensinanzas, así como as instalacións do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

O conselleiro Román Rodríguez acompañou ao seu homólogo de La Rioja no percorrido polo CIFP Politécnico, onde visitaron entre outros, o viveiro de empresa, o laboratorio de ensaios clínicos, o fogar dixital, a aula de eficiencia enerxética Schneider e os talleres de carpintaría, entre outros. A visita concluíu cunha reunión de traballo entre ambas delegacións, para afondar nos aspectos formais, técnicos e xurídicos do desenvolvemento da estratexia galega de FP e a súa implementación.

Cómpre sinalar que o Politécnico, o centro especializado en FP con máis alumnos de Santiago – máis de 1400- oferta todos os ciclos da familia profesional de Electricidade e electrónica e case todos os das familias de Madeira, moble e cortiza e Química.

A delegación rioxana trasladouse posteriormente ao CIFP Compostela, un centro con case 1200 estudantes que é un dos máximos expoñentes nas ensinanzas da familia de Hostalaría e Turismo e un dos oito centros especializados que integran a Rede Galega de Hostalaría creada en 2014.

Cómpre sinalar que en ambos os dous centros se veñen de realizar obras, na fachada no caso do Politécnico, nas cociñas no do CIFP Compostela, que supuxeron un investimento total de máis de 780.000 euros.

O conselleiro rioxano estivo acompañado na visita pola súa secretaria xeral técnica, Beatriz Ramírez; polo seu director xeral de Educación, Miguel Ángel Fernández; e pola súa directora xeral de Emprego, Cristina Salinas. Pola Consellería galega asistiron o secretario xeral técnico, Jesús Oitavén; o director xeral de Educación, FP e innovación educativa, Manuel Corredoira; o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal; e a subdirectora xeral de FP, María Eugenia Pérez Fernández.

Tecnificación e emprego

A día de hoxe cursan estudos de FP en Galicia máis de 50.300 alumnos, o que supón duplicar o número de matriculados do ano 2008, que da boa conta da alta demanda destes estudos que se caracterizan sobre todo por unha formación innovadora e de calidade, polas oportunidades de emprego que xeran (o último estudo e inserción laboral constata que 8 de cada 10 titulados no curso 2013/14 teñen emprego) e pola tecnificación dos sectores produtivos.

Precisamente co obxectivo de seguir avanzando nunha maior calidade destas ensinanzas e alta cualificación dos seus titulados, a Consellería de Cultura e Educación está elaborando a Nova Estratexia da FP en Galicia para a vindeira década, que será a folla de ruta a seguir, e na que se buscará a implicación do tecido socio-económico.

Nesta liña, unha das modalidades a impulsar é a FP Dual, que afonda na cualificación profesional das persoas a través da alternancia da actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo. Desde a súa implantación experimental no curso 2012/13, xa hai en marcha 44 proxectos de grao medio e superior e 78 empresas participantes.

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Novas

Galicia pide currículos flexibles e acreditar as competencias de alumnos con necesidades específicas

Lun, 27/03/2017 - 14:55
Resumo:  O conselleiro Educación intervén no Senado co fin de achegar o traballo realizado desde a comunidade durante os últimos anos en materia educativa Román Rodríguez lembra a aposta decidida da Xunta pola introdución das TIC nas aulas, o ensino plurilingüe, a Formación Profesional, o reforzo á función docente, así como por construír unha universidade adaptada ás necesidades da sociedade Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, avogou hoxe por introducir –dentro dos traballos para elaborar o Pacto de estado social e político pola Educación– itinerarios ou currículos flexibles para alumnos con maiores necesidades educativas ou situacións socio familiares complexas, co fin de favorecer a súa permanencia e progresión no sistema. Ao mesmo tempo, solicitou unha certificación que acredite as competencias e saberes deste alumnado. Así o expuxo durante a súa intervención no Senado diante da Comisión General de las Comunidades Autónomas, que abriu o ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo e que contou coa participación de todos os conselleiros do ramo das comunidades autónomas.

Tal e como manifestou Román Rodríguez, “un sistema educativo non pode considerarse completo e exitoso se non é inclusivo”. Así mesmo, e segundo indicou, un dos obxectivos compartidos debería pasar por lograr que, ata os 18 anos, non se marchase ningún alumno dos centros educativos e, a maiores, que os titulados na formación básica obrigatoria se acerquen ao 100%.

Na súa intervención, e explicando a propia experiencia de Galicia, o titular do departamento educativo do Goberno galego, solicitou seguir promovendo as novas tecnoloxías e as destrezas científico-tecnolóxicas nas aulas; así como estendendo o ensino plurilingüe, un modelo que no sistema galego se pretende ampliar agora a todas as etapas educativas.

O obxectivo, en palabras de Román Rodríguez, é adaptar o sistema aos cambios sociais e tecnolóxicos que se producen no actual mundo globalizado. “Se o gran reto é dar resposta ás necesidades futuras do noso país, contamos con dous recursos de primeiro nivel para facilitar este escenario: a Formación Profesional e as Universidades”, remarcou.

Pacto pola FP Dual

No primeiro caso -e ademais de recordar que a FP galega hoxe significa dinamismo, innovación, alta cualificación e adaptabilidade ao tecido socioprodutivo local-, apostou por reforzar a FP Dual a través dun gran pacto entre todos os axentes implicados para impulsala e situala aos niveis de países como Alemaña ou Austria.

Pola súa banda, no ámbito universitario fixo fincapé no traballo que está desenvolvendo a Consellería, en conxunto coas tres universidades galegas, para artellar a Universidade do século XXI, tanto desde o punto de vista do financiamento, da estratexia de especialización dos campus ou do novo mapa de titulacións que se está elaborando para mellorar a oferta do sistema. Este último, “un proceso pioneiro no ámbito español”, salientou.

Recoñecemento social e profesional do profesorado

Por último, o conselleiro considerou necesario e fundamental situar a profesión docente no centro do debate para a consecución do Pacto nacional pola Educación. Tal e como trasladou, é preciso “articular mecanismos coordinados para prestixiar a formación dos docentes”, actuando en dous ámbitos ao mesmo tempo. Por unha banda, actualizando e adaptando a súa formación ás competencias actuais –un contexto no que se enmarca o traballo que está desenvolvendo a Consellería en colaboración coas facultades de Formación do Profesorado– e, por outro lado, mellorando os requisitos de acceso á profesión docente.

Colaboración leal desde a óptica territorial

Román Rodríguez animou a todos os conselleiros do ramo a achegar, desde a colaboración leal e respectuosa, medidas construtivas de cara ao Pacto co fin de fixar un sistema estable, avalado hoxe en día pola mellora progresiva nos estándares de calidade e equidade. “Temos ante nós unha oportunidade histórica. O noso deber e responsabilidade é aproveitala e sumar, desde a nosa óptica territorial e desde a nosa experiencia, para configurar tamén un sistema adaptado á nosa contorna e á nosa cultura”, concluíu.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Novas

Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018

Lun, 27/03/2017 - 08:50
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18.

Ficheiro:  Resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017 (DOG) Tema:  Acceso á universidade Normativa Ensinanza:  Bacharelato Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas

A Xunta incrementa a dotación para os gastos de funcionamento nos centros educativos públicos

Dom, 26/03/2017 - 12:00
Resumo:  Deste xeito o departamento educativo da Xunta de Galicia manifesta o seu compromiso de que o orzamento dispoñible se reflicta na mellora da xestión económica dos centros. Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de incrementar as contías que os centros públicos de ensino perciben anualmente en concepto de gastos de funcionamento. A medra é dun promedio do 2,29% no caso dos centros que imparten ensinanzas de educación infantil e primaria, e de arredor do 2,34% para os de secundaria. Estas cantidades serán transferidas proximamente os seus destinatarios, unha vez rematada a tramitación administrativa correspondente.

O citado incremento na dotación orzamentaria, posibilitará que os centros públicos de educación infantil e primaria reciban, en concepto de gastos de funcionamento, un total de 12.050.582 millóns de euros no ano 2017. No caso da ensinanza de secundaria o orzamento global ascende a 30.600.330 millóns de euros para o presente ano.

As contías totais distribúense entre os centros en función de criterios obxectivos de reparto, entre outros, o número de liñas e alumnado co que conta, a súa superficie, o tipo de ensinanzas que se imparten ou características concretas dalgún deles. Con este incremento o departamento educativo da Xunta de Galicia manifesta o seu compromiso de que o centros conten coa dotación orzamentaria axeitada para xestionar e facer fronte aos gastos necesarios para o seu funcionamento.

Esta dotación orzamentaria, xunto con outros programas como o Fondo Social Europeo e actuacións da Consellería como por exemplo o Plan de Mellora de Bibliotecas escolares, os contratos programa ou a dotación de material e recursos para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, posibilitan que os centros, no marco da súa autonomía de xestión económica, administren con criterios de eficacia e eficiencia os recursos dispoñibles, contribuíndo así a desenvolver e acadar os seus obxectivos.

Gastos de funcionamento Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Centros
Categorías: Novas

Valentín García acompaña a Xosé Vizoso no seu nomeamento como fillo predilecto de Mondoñedo

Sáb, 25/03/2017 - 14:00
Idioma Gallego Resumo:  O secretario xeral de Política Lingüística destacou o compromiso do artista coa cultura galega e afirmou que “esta, no século XX, non se pode entender sen a súa obra”

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, acudiu esta mañá ao Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo para participar na homenaxe que esta vila lle rende ao que, desde hoxe, é o seu fillo predilecto: o artista e deseñador Xosé Vizoso.

García Gómez subliñou que, “coa declaración de fillo predilecto, Mondoñedo honra a Xosé Vizoso, mais xa Xosé Vizoso honrara antes a súa vila natal ao crear unha obra tan comprometida con Galicia que a cultura galega da segunda metade do século XX non se pode entender sen a  súa achega, especialmente a través de Sargadelos e de Edicións do Castro”.

A canda o responsable da política lingüística da Xunta de Galicia, interviñeron no acto de homenaxe María Elena Candia López, alcaldesa de Mondoñedo; Pilar García Porto, deputada de Cultura, Deseño e Artesanía da Deputación de Lugo; Antonio Reigosa, cronista oficial de Mondoñedo; Juan Puchades, escultor e primeiro profesor de debuxo do homenaxeado e mais o propio Xosé Vizoso.

Homenaxe colectiva

A homenaxe a Xosé Vizoso organizárona a Asociación As San Lucas e o Colectivo Mondoñedo É... coa colaboración co Concello de Mondoñedo e coa Deputación Provincial de Lugo e, no seu decurso, a alcaldesa da vila entregoulle ao artista a medalla e o diploma correspondentes polo seu nomeamento como Fillo Predilecto de Mondoñedo e presentouse o libro “Homenaxe a Xosé Vizoso. Fillo Predilecto de Mondoñedo”, editado polo Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo e no que colaboraron case un cento de persoas.

O acto de homenaxe estivo conducido polo dinamizador cultural Fran Bouso e amenizado polo coro Mestre Pacheco. Foi seguido dun xantar de confraternidade ao que acudiron máis de 200 persoas.

Sinal de identidade de Galicia

Xosé Vizoso é muralista, cartelista, escenógrafo, escultor, ilustrador e un dos deseñadores máis representativos de Sargadelos dende a súa incorporación, da man de Isaac Díaz Pardo, a esta empresa industrial, artística e cultural que constitúe un dos sinais de identidade da Galicia da segunda metade do século XX.

Nacido en Mondoñedo en 1950, tivo como mestres a Juan Puchades, Luís Seoane e o propio Isaac Díaz Pardo. En 1968, tras superar unha convocatoria para deseñadores, foi contratado en Cerámicas do Castro, de onde pasou á nova fábrica de Sargadelos, en Cervo, cando esta se inaugurou en 1970. Alí exerceu como máximo responsable do departamento de deseño durante case corenta anos. Rematou a súa vida laboral no Instituto Galego de Información (IGI), onde traballou pola recuperación da memoria histórica, económica e cultural de Galicia. Desde 1992, reside en Brión (A Coruña).

Ademais do seu labor vencellado a Sargadelos, cómpre destacar outras dúas facetas: a de cartelista -con máis de 130 obras destinadas a promover As San Lucas de Mondoñedo ou a Romaxe de Santa Minia de Brión, entroutros eventos- e a de ilustrador de máis de 60 títulos editados por Edicións do Castro, Editorial Celta e outras.

É membro do padroado da Fundación Xosé Neira Vilas e ilustrador de varias obras do autor de Gres, recibiu en 2013 o premio Bos e Xenerosos da Fundación Eduardo Pondal polo seu alto grao de compromiso e defensa da lingua galega e a Federación de Entidades Galegas de Cataluña acaba de concederlle o Premio Alecrín na súa edición 2017.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Novas

Román Rodríguez sitúa a Vigo como referente na FP Dual e apela a reforzar este modelo de formación

Ven, 24/03/2017 - 18:40
Resumo:  O conselleiro de Cultura e Educación subliña, con motivo dunha conferencia no Círculo de Empresarios de Galicia, o papel fundamental da Formación Profesional como catalizadora das demandas do tecido socioprodutivo local Anima ao empresariado galego a seguir apoiando e colaborando na mellora da FP, así como do Sistema Universitario de Galicia, co fin de dar resposta ás necesidades e retos futuros da sociedade Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, lembrou as fondas raíces da Formación Profesional en Vigo, unha cidade eminentemente industrial onde este tipo de formación xoga un papel fundamental como catalizadora das demandas do tecido socioprodutivo local. E dentro desta ensinanza, o titular do departamento educativo fixo especial fincapé na FP Dual, “unha das liñas a reforzar na nova estratexia”, sinalou. “Actualmente contamos cun modelo de FP Dual en vías de consolidación, no que este curso rozamos os 500 alumnos e as 78 empresas colaboradoras. Vigo é unha referencia do modelo Dual en Galicia, con 10 proxectos en marcha e compañías cooperadoras de alto nivel como Bosch, Benteler, Media Markt ou Arlea Hoteles, entre outras”, subliñou con motivo dunha conferencia no Círculo de Empresarios de Galicia.

Neste sentido, o conselleiro animou a seguir potenciando e afianzando este modelo, no que o alumnado compatibiliza a formación na aula co centro de traballo. “Cremos na FP Dual real, non subvencionada, baseada no interese dos centros por favorecer a competencia práctica do alumnado, e no compromiso das empresas locais. A FP Dual é unha gran oportunidade para o sector empresarial, porque ofrece a posibilidade de formar, de xeito especializado e desde o inicio, ao futuro traballador”, explicou Román Rodríguez, quen tamén avanzou que as empresas cooperadoras recibirán un recoñecemento por parte da Consellería, en agradecemento ao seu respaldo e apoio.

Así mesmo, lembrou que, nos últimos anos, Galicia dotouse dun sistema de Formación Profesional sólido, forte e cunha oferta diversificada e vinculada ao territorio. Hoxe hai un total de 50.344 alumnas e alumnos matriculados en ensinanzas de FP, case un 50% máis que en 2008 e xa máis que en bacharelato. Ademais, escoller un ciclo de FP significa maiores posibilidades de empregabilidade. De feito, o último estudo elaborado sobre inserción laboral mostra que o 76,5% dos alumnos titulados no curso 2013/14 están traballando, o que supón unha mellora de case 25 puntos con respecto ao estudo anterior.

Revalorización da FP

Durante a conferencia -na que estiveron presentes representantes do mundo empresarial e do sector educativo, así como o delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves; e varios cargos da Consellería- o conselleiro insistiu: “Entre todos estamos revalorizando a FP, dándolle o sitio que se merece no sistema educativo e na sociedade como modalidade de formación de futuro, innovadora e amoldable aos cambios”.

O titular do departamento educativo tamén lembrou a historia do CIFP Valentín Paz Andrade, que nos anos 60 se converteu nun dos primeiros grandes centros específicos vinculados á FP en Galicia –e mesmo un dos primeiros de España–, así como a de outros centros referentes na cidade, e incluso da comarca, que axudan a que esta modalidade de formación sexa unha peza clave en todo o entorno económico, social e laboral da cidade olívica.

Por outro lado, recordou os éxitos recentes acadados na FP, nomeadamente nas olimpíadas nacionais SpainSkills, nas que a delegación galega se alzou con sete medallas. En concreto, a medalla de ouro en Torneado e fresado foi para Raúl Fernández Lorenzo, do IES Politécnico de Vigo.

Adaptabilidade aos cambios sociais e tecnolóxicos

Ademais de solicitar o apoio do empresariado galego para elaborar a nova estratexia de FP para a vindeira década -que deberá dar resposta ás demandas actuais e futuras do tecido socioprodutivo galego e da sociedade-, o conselleiro destacou a responsabilidade da universidade á hora de asumir os vindeiros retos. Neste ámbito enmárcase o proceso de diálogo e negociación iniciado coas tres universidades galegas para mellorar o mapa de titulacións do Sistema Universitario de Galicia. Un proceso, tal e como manifestou Román Rodríguez, “co que queremos adiantarnos aos desafíos que se nos presentarán no futuro, aos continuos cambios sociais e tecnolóxicos”.

Neste contexto, Universidade e empresa deben favorecer unha colaboración recíproca, co fin de que se poida artellar unha oferta académica completa, singular e especializada, que dea resposta ás demandas e necesidades da sociedade galega e que, en consecuencia, facilite a empregabilidade dos egresados.

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Novas

Educación fixa as normas para os concertos educativos para diferentes etapas educativas durante os cursos 2017/18 a 2022/23

Ven, 24/03/2017 - 14:30
Resumo:  Modifícase o período de vixencia dos mesmos de catro a seis anos Idioma Gallego

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se ditan as normas para os subscribir concertos educativos con centros docentes privados durante o período que comprenderá os próximos 6 cursos académicos: desde o 2017/18 ata o final do curso 2022/23, para as ensinanzas das etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, FP Básica e ciclos formativos de graos medio e superior.

A partires da publicación desta orde (que pode consultarse en http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0164-150317-0002_gl.html ), iníciase o prazo da convocatoria dun mes no que os centros de ensino deberán solicitar os concertos para o vindeiro curso e os seguintes; prazo que rematará o día 24 de abril. Nos cursos seguintes, a solicitudes poderán presentarse durante o mes de xaneiro de cada ano natural.

Cómpre sinalar que, por primeira vez, as solicitudes e os trámites administrativos coas entidades solicitantes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. Así mesmo, esta orde amplía o período de vixencia dos concertos de catro a seis anos, como consecuencia da modificación introducida pola LOMCE e coa finalidade de que o concerto teña a mesma duración en todas as ensinanzas que se concertan en Galicia. Non obstante, como é xa habitual, os concertos aprobados revisaranse todos os anos para axustalos á realidade dos centros e das necesidades educativas da súa zona de influencia en cada curso.

O ensino concertado dá resposta a arredor do 25% da necesidade de prazas de escolarización en Galicia. O orzamento destinado a el é arredor do 11% do da Consellería. Cabe sinalar, ademais, que do total do orzamento destinado aos concertos, case o 90% está destinado a abonar as retribucións do persoal docente en réxime de pago delegado e do persoal complementario nas unidades de educación especial.

Número de unidades

No presente curso 2016/2017 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten subscrito o concerto educativo con 230 centros docentes, para un total de 3892 unidades das distintas ensinanzas, nas que se escolarizan case 86.000 alumnas e alumnos; pero este concerto revisarase nesta convocatoria para axustalo ás necesidades do próximo curso 2017/2018.

Asemade, cómpre sinalar que nos últimos anos os axustes que se teñen producido fundamentalmente foron consecuencia da implantación de ciclos formativos de formación profesional cunha duración de 2000 horas lectivas distribuídas en 2 anos académicos (o que implicou o necesario incremento de 1 curso nos ciclos afectados), da implantación dos novos ciclos da FP Básica, dos cambios a nivel estatal dos módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento do centros concertados e doutras medidas de recuperación salarial (en concordancia ás aprobadas para o persoal do sector público).

En calquera caso, cómpre sinalar que a dinámica de incremento de unidades concertadas diminuíu de forma considerable nos últimos anos. De feito, en oito anos o actual Goberno da Xunta ten incrementando en 56 o número de unidades concertadas en oito anos; mentres que o Bipartito en catro anos incrementounas en 213.

Centros concertados Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: Novas

Normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/2018 e seguintes

Ven, 24/03/2017 - 09:50
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes.

Ficheiro:  Orde do 14 de marzo de 2017 (DOG) Tema:  Centros concertados Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Colectivo:  Centros
Categorías: Novas

As condicións meteorolóxicas deixan sen clase a 24.113 nenas e nenos

Xov, 23/03/2017 - 14:22
Idioma Gallego Resumo:  As clases suspendéronse en 17 centros de ensino do total dos 294 centros afectados

Un total de 24.113 alumnas e alumnos de infantil, primaria e secundaria faltaron hoxe a clase por mor das condicións meteorolóxicas nun total de 294 centros de ensino de Galicia –dos que 17 pecharon as súas portas-, segundo os datos recollidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Os datos por provincias son os que se relacionan nos seguintes cadros:

 

Provincia da Coruña

Nº de alumnos afectados

11.704

Nº de centros afectados

86

Concellos afectados

Betanzos, Neda, Pontedeume, Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Curtis, Frades, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra e Vilasantar

Centros con clases suspendidas

6: CPI Armando Cortarelo Valledor (Boimorto), IES de Curtis (Curtis), EEI de Olas (Mesía), CEIP Barrié de la Maza   (Santa Comba), CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña (Santa Comba) e IES Terra de Xallas (Santa Comba)

 

 

Provincia de Lugo

Nº de alumnos afectados

5220

Nº de centros afectados

87

Concellos afectados

Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Lugo, Meira, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Triacastela, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, Quiroga, Saviñao, Sober e Taboada

Centros con clases suspendidas

4: CPI Poeta Uxío Novoneira (Folgoso do Courel), CEIP Ricardo Gasset (O Incio), IES de Monterroso (Monterroso), CEIP Plurilingüe Lagostelle (Guitiriz)

 

 

Provincia de Ourense

Nº de alumnos afectados

3299

Nº de centros afectados

71

Concellos afectados

Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Vilamarín, Melón, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, San Amaro, Taboadela, Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Verín, Vilar de Barrio, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía,  O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita , A Pobra de Trives, Riós, A Veiga, Viana do Bolo,Vilariño de Conso, O Barco de Valdeorras, A Rúa  e Vilamartín de Valdeorras

           

Centros con clases suspendidas

Ningún

 

 

 

 

Provincia de Pontevedra

Nº de alumnos afectados

3890

Nº de centros afectados

50

Concellos afectados

Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces

Centros con clases suspendidas

7: CEIP de Agolada (Agolada), CPI da Cañiza (A Cañiza), CEIP Antonio Blanco Rodríguez (Covelo), CEIP de Soutelo de Montes (Forcarei), CEIP Nosa Señora das Dores (Forcarei), IES Chano Piñeiro (Forcarei) e CEIP Varela Buxán (Lalín).

Garantir a seguridade e facilitar a conciliación

Cómpre subliñar que a Comisión de Alertas decidiu a suspensión do transporte escolar co único obxectivo prioritario de salvagardar a seguridade dos nenos e nenas. O feito de facelo en franxas horarias débese á intención de conciliar a vida escolar e familia coa medida adoptada en función da predición oficial da AEMET (Axencia Estatal de Meteoroloxía). Hai que ter en conta que é a primeira vez, desde que se creou a Comisión de Alertas, na que se dá a circunstancia de que o inicio do adverso meteorolóxico se atopa en metade do período lectivo (normalmente prodúcese antes do seu inicio).

Polo tanto, garantiuse a prestación do servizo de transporte escolar nas franxas horarias nas que non existía risco, co fin de, polo menos, poder facilitar aos pais unha conciliación parcial. Cómpre sinalar, ademais, que a Comisión de Alertas toma estas decisións cunhas 12 horas de antelación, co fin de que as familias e a comunidade educativa se poidan organizar co suficiente tempo posible.

É necesario, así mesmo, sinalar que só 1/3 do alumnado é transportado, polo tanto a suspensión xeneralizada das clases suporía un inconveniente para unha porcentaxe moito maior de alumnado que se pode desprazar camiñando ao centro educativo.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas
Categorías: Novas

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas, especialidades Canto, Clarinete e Percusión

Xov, 23/03/2017 - 09:40
Idioma Gallego

Xúntase o Anuncio do 15 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades Canto (594403), Clarinete (594404) e Percusión (594422).

 • O prazo para presentar a instancia ou as instancias de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia
Ficheiro:  Anuncio do 15 de marzo de 2017 (DOG) Modelo de solicitude Baremo que se aplica Relación de méritos para interinidades e substitucións Servizo relacionado:  Listas de substitucións Tema:  Programas e plans Interinos e substitutos Ensinanza:  Ensinanzas de música Departamento:  Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas

‘Lingua de namorar’ premia a mocidade pola súa creatividade en galego

Mér, 22/03/2017 - 16:50
Idioma Gallego Resumo:  O xurado concedeu os seis premios establecidos nas bases a outras tantas mensaxes elixidas de entre as máis votadas no concurso, polo grao de elaboración, orixinalidade e calidade lingüística das declaracións de amor que presentaron A quinta edición do concurso contou coa participación de preto de 600 mozos e mozas que enviaron as súas mensaxes e votaron durante as catro semanas nas que se desenvolveu Política Lingüística e Xuventude presentarán este ano o primeiro plan elaborado pola Xunta para a dinamización da lingua galega entre a mocidade

As Consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a de Política Social, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, respectivamente, fan pública hoxe a resolución da quinta edición do certame de declaracións de amor na rede. O xurado –que estivo presidido pola escritora María Canosa- concedeu os seis premios establecidos nas bases a outras tantas mensaxes elixidas de entre as máis votadas no concurso, polo grao de elaboración, orixinalidade e calidade lingüística das declaracións de amor que presentaron. Para alén dos premios, o xurado decidiu conceder tamén unha mención de honra.

Así, na categoría A, de 14 a 19 anos, de entre as 52 mensaxes que recibiron sete ou máis votacións, resultaron gañadora do primeiro premio Sara Caride Blanco (Cambados, Pontevedra), coa mensaxe “Eternidade”; do segundo Inés Amado Rodríguez (Cuntis, Pontevedra), pola mensaxe “Escribindo poesía”; e do terceiro Ana Barros Fernández (Marín, Pontevedra), pola mensaxe “Foliada de mel”. Na categoría B, de 20 a 35 anos, Diego Arranz Fernández (Ourense), gañou o primeiro premio coa mensaxe “Ti, produto de risco”; Estefanía González López (Santa Comba, A Coruña) o segundo pola mensaxe “De Rosalía a Benedetti”; e Rubén Barreira Blanco (Verín, Ourense) pola mensaxe “Contando”.

O xurado tamén decidiu conceder unha mención de honra, pola súa frescura e denotación pola identidade e lingua propias, á mensaxe “En galego”, de Anabel López Blanco (Melide, A Coruña). As mensaxes gañadoras pódense ler na páxina do concurso http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/10945-lingua-de-namorar-2017-mensaxes-ganhadoras.

Preto de 600 mozos e mozas participaron en ‘Lingua de namorar’ durante as catro semanas nas que se desenvolveu o concurso, ben enviando mensaxes, ben como votantes. O prazo de participación estivo aberto do 14 de febreiro ao 5 de marzo e, a partir do 6 de marzo os usuarios e usuarias puideron votar polas súas mensaxes favoritas ata o 10 deste mesmo mes.

En marcha o plan de dinamización entre a mocidade

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado traballan xa no que será o primeiro plan de dinamización da lingua galega entre a mocidade feito pola Xunta de Galicia, unha nova folla de ruta para a promoción do uso social do idioma propio de Galicia desde o ámbito da mocidade que está previsto que presenten este mesmo ano os dous departamentos.

Ao abeiro del, implementaranse iniciativas como Lingua de namorar ou outras que teñan como obxectivos específicos potenciar o uso do galego como lingua de relación na mocidade galega, reforzar o uso do idioma entre os galegofalantes e proporcionarlle modelos lingüísticos galegófonos de referencia á rapazada de orixe castelanófona para darlle así cumprimento ás directrices do sector 2 do Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado por unanimidade de todos os grupos políticos con representación no Parlamento galego no ano 2004.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Novas

Alumnos do Politécnico de Santiago reciben información sobre o proxecto “Educa2020”

Mér, 22/03/2017 - 16:06
Resumo:  O conselleiro Román Rodríguez, acompañou ao director do proxecto, Fernando Jáuregui, na visita a este centro Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, visitou hoxe o CIPF Politécnico de Santiago, cuxos alumnos coñeceron de primeira man o proxecto de ámbito estatal Educa2020, posto en marcha por xornalistas e educadores co fin de debater e afondar sobre o futuro educativo.

O conselleiro acompañou ao xornalista Fernando Jáuregui -que é o presidente deste proxecto- nunha charla mantida cos alumnos do Politécnico, cos que interactuou sobre a situación actual e as súas inquedanzas profesionais. Nesta liña, Jáuregui explicou que a sociedade do futuro esixe dunha adaptabilidade continua, do desempeño de novas funcións, e é imprescindible que cada quen saiba desenvolver a súa propia marca persoal.

Este encontro enmárcase dentro dun proxecto de enquisa a nivel estatal e na que poden participar alumnos de Bacharelato e de FP de entre 16 e 18 anos de idade, co fin de elaborar un traballo demoscópico co obxectivo de obter unha radiografía sobre as opcións de futuro que contemplan os propios alumnos. Neste sentido, Fernando Jáuregui aproveitou a súa presenza no CIFP Politécnico para facer un chamamento á participación no estudo, que contempla 10.000 entrevistas en toda España, 2.000 delas en Galicia. 

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Alumnado
Categorías: Novas

As condicións meteorolóxicas deixan sen clase a 7918 nenas e nenos

Mér, 22/03/2017 - 14:00
Resumo:  As clases non se suspenderon en ningún centro de ensino Idioma Gallego

Un total de 7918 alumnas e alumnos de infantil, primaria e secundaria faltaron hoxe a clase por mor das condicións meteorolóxicas nun total de 177 centros de ensino de Galicia, segundo os datos recollidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Os datos por provincias son os que se relacionan nos seguintes cadros:

 

Provincia da Coruña

Nº de alumnos afectados

1360

Nº de centros afectados

14

Concellos afectados

Ames, Melide, Monfero, Ordes, As Pontes de García Rodríguez, Santiago de Compostela, Santiso, As Somozas e Tordoia

Centros con clases suspendidas

Ningún

 

 

Provincia de Lugo

Nº de alumnos afectados

1449

Nº de centros afectados

48

Concellos afectados

Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castroverde, O Corgo, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Portomarín, Rábade, Xermade, Baleira, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos e Triacastela.

 

Centros con clases suspendidas

Ningún

 

 

Provincia de Ourense

Nº de alumnos afectados

2935

Nº de centros afectados

65

Concellos afectados

Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, Maside, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, San Amaro, Allariz, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Laza, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Verín, Vilar de Barrio, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, A Pobra de Trives, Riós, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, O Barco de Valdeorras, A Rúa, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras.

 

Centros con clases suspendidas

Ningún

 

 

 

Provincia de Pontevedra

Nº de alumnos afectados

2174

Nº de centros afectados

50

Concellos afectados

Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces.

Centros con clases suspendidas

Ningún

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas
Categorías: Novas

Gastos de funcionamento dos centros públicos de titularidade da consellería de Educación e Ordenacion Universitaria para o ano 2017

Mér, 22/03/2017 - 13:00
Idioma Gallego

Os centros poden consultar o orzamento asignado para os gastos de funcionamento para este ano.

Proximamente, a través das xefaturas territoriais da consellería, farase efectivo o pagamento do 40% das cantidades que lle corresponden a cada centro. Durante o próximo mes de abril tramitarase un 30% e en setembro tramitarase o 30% restante.

Tema:  Gastos de funcionamento Departamento:  Subdirección Xeral de Centros Colectivo:  Centros
Categorías: Novas

Resolución definitiva de centros admitidos para participar no programa piloto de innovación educativa "Club de Ciencia"

Mér, 22/03/2017 - 12:23
Idioma Gallego

Achégase a Resolución definitiva do 21 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a participación no programa piloto de innovación educativa “Club de ciencia” para centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante o curso 2016/17.

Anuncio principal:  Convocatoria de participación no programa piloto de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos durante o curso 2016/2017 Tema:  Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanza:  Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín Innovación
Categorías: Novas

Probas de acceso a ciclos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2017

Mér, 22/03/2017 - 09:50
Idioma Gallego

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2017.

Publicadas instrucións e a asociación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2017.

Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Novas

Nota aclaratoria sobre a suspensión do transporte escolar

Mar, 21/03/2017 - 21:02
Idioma Gallego

Diante das dúbidas suscitadas por membros da comunidade educativa, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quere aclarar o sentido da nota de prensa sobre a suspensión de transporte escolar:

 1. O transporte de entrada aos centros educativos está suspendido a partir das 12,00 horas en determinadas zonas, dado que a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) declara un fenómeno adverso meteorolóxico a partir das 12 do mediodía de mañá mércores día 22 de marzo (salvo as puntualizacións nas zonas de montaña de Sur de Ourense, Montaña de Lugo, Montaña de Ourense e Valdeorras). A prioridade en cada unha destas decisións é a seguridade e salvagarda do alumnado.
 2. A suspensión do transporte escolar afecta dende o momento en que se declaran circunstancias meteorolóxicas adversas pola AEMET, polo que non haberá transporte de recollida do alumnado mañá a mediodía nin, no seu caso, transporte de tarde. Diante desta circunstancia, os proxenitores elixirán recoller ao alumnado mediante medios de transporte non colectivos, ou non enviar ao alumnado ao centro educativo. A decisión de suspender o transporte de regreso baséase na situación de risco existente para o transporte colectivo, en función da predición meteorolóxica comunicada polo organismo con competencias sobre a materia, a AEMET.
 3. Os centros educativos, dado que non existe suspensión da actividade lectiva, permanecerán abertos durante toda a xornada lectiva.
 4. Salvo que se comunique o contrario por cambio nas predicións meteorolóxicas, o xoves día 23 de marzo, non haberá transporte de entrada aos centros educativos, polo que o alumnado, para as familias que o desexen, deberá acceder aos centros en transporte non colectivo. Dado que o adverso meteorolóxico finaliza o día 23 ás 12,00 horas do mediodía, si existirá transporte de regreso desde os centros educativos.
 5. A Consellería quere aclarar que noutras ocasións suspendeuse o transporte de entrada e saída dado que a comunicación das circunstancias meteorolóxicas adversas iniciáronse antes do comezo das clases.
 6. A Consellería quere poñer de manifesto que o transporte en vehículos colectivos supón un risco maior que noutro tipo de vehículos, polo que adopta a decisión de suspender o transporte escolar co fin de garantir a seguridade do alumnado.
 7. Na adopción desta decisión prima, en todo momento, a seguridade do alumnado que emprega transporte escolar, tendo en conta as previsións de alertas meteorolóxicas da AEMET, que son diferentes en cada área xeográfica en función do risco de nevarada. 

 

Alertas e avisos Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas

Debido ás condicións meteorolóxicas suspéndese mañá e pasado parte do transporte escolar nalgunhas zonas

Mar, 21/03/2017 - 15:00
Resumo:  Ademais, nestas mesmas zonas suspenderanse as actividades no exterior dos centros educativos Non se determinou a suspensión da actividade docente Idioma Gallego

A Comisión Escolar de Alertas tomou hoxe a decisión de suspender mañá parte do transporte escolar e as actividades no exterior dos centros educativos en determinadas zonas, ao agardarse un fenómeno meteorolóxico que acadará os niveis amarelo e laranxa de alerta.

En concreto, as indicacións serán as seguintes:

 • Zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra: suspensión do transporte escolar por alerta laranxa entre as 12,00 horas do día 22 e as 12,00 horas do día 23 de marzo
 • Zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense: suspensión do transporte escolar por alerta laranxa entre as 08,00 horas do día 22 e as 12,00 horas do día 23 de marzo
 • Zonas de predición meteorolóxica da Montaña de Lugo e da Montaña de Ourense: suspensión do transporte escolar por alerta amarela a partir das 00,00 horas do día 22 e as 12,00 horas do día 23 de marzo
 • Zona de predición meteorolóxica de Valdeorras: suspensión do transporte escolar por alerta amarela a partir das 09,00 horas do día 22 e as 09,00 horas do día 23 de marzo
 • En todas as zonas indicadas nos tres puntos anteriores: suspensión das actividades no exterior das instalacións dos centros educativos, con seguimento das condicións climáticas

Aínda que non se suspende a actividade docente, no caso de que as circunstancias meteorolóxicas na localidade onde se atopa o centro de ensino supuxesen un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas respecto das actividades no exterior ou as extraescolares.

A listaxe de concellos incluídos en cada zona climática pode consultarse na páxina web de Meteogalicia (http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/adversos/DefinicionZonasAdversos_gl.pdf ).

Alertas e avisos Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas
Categorías: Novas

Alerta AMARELA E LARANXA por nevadas os días 22 e 23 de marzo en Galicia

Mar, 21/03/2017 - 15:00
Idioma Gallego

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso por NEVADASpara os días 22 e 23 de marzo de 2017, que afectarán a tódalas provincias de Galicia.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

 1. A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta LARANXA, entre as 12:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 5 cm de espesor, que afectará as zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra; e entre as 8:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, na zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense.
 2. A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta AMARELA a partir das 00:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 15 cm de espesor, que afectarán as zonas de predición meteorolóxica da Montaña de Lugo e da Montaña de Ourense; e entre as 9:00 horas do día 22 e as 9:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve superiores aos 2 cm po riba dos 500m na zona de predición meteorolóxica de Valdeorras.
 3. A SUSPENSIÓN das ACTIVIDADES NO EXTERIOR das instalacións dos centros escolares situados nas zonas de predición meteorolóxica indicadas anteriormente (puntos 1 e 2), con seguimento das condicións climáticas.

Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro supuxesen un risco superior ao declarado (amarelo/laranxa) e pasase a unha declaración de nivel superior (laranxa/vermello), as direccións poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión da actividade docente.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web da AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=mna)

Tema:  Información xeral Alertas e avisos Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas
Categorías: Novas

A República Dominicana toma Galicia como referente de calidade universitaria

Lun, 20/03/2017 - 18:45
Resumo:  Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, reuniuse hoxe co viceministro de Educación Superior para la Acreditación y la Evaluación de las Instituciones de Educación Superior en República Dominicana, Saturnino de los Santos, co gallo da visita de delegación dominicana para coñecer o sistema de acreditación de calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG), que o país latinoamericano considera un referente. Non en balde, o obxectivo da visita é deseñar unha proposta para establecer en República Dominicana un sistema nacional de aseguramento da calidade da educación superior tomando como exemplo o existente na nosa Comunidade, que se estrutura arredor da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

A delegación está conformada pola Comisión designada polo Goberno Dominicano para este fin, integrada por Radhamés Mejía, ex reitor da Universidad APEC e ex vicerreitor executivo da Pontificia Universidade Católica Madre y Maestra; por Roberto Reyna, ex reitor da UASD; por Vhyna Ortega, profesora da Universidad UNIBE e por Laura Abreu, asesora educativa. Na súa visita a Galicia, ademais de polo conselleiro, estiveron acompañados pola presidenta da ACSUG, Patrocinio Morrondo.

A orixe desta visita a Galicia está na participación do director da ACSUG, José Eduardo López Pereira, nun encontro coordinado polo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología da República Dominicana, no que expuxo o funcionamento do sistema de acreditación en Europa.

Información xeral Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades
Categorías: Novas


by Dr. Radut