Skip to Content
 A nosa mascotaLeo: A nosa mascota

BENVIDOS A PÁXINA WEB DO CEIP MILLADOIRO

                                     DEFENDEMOS A ESCOLA PÚBLICA

Ventorrillo, s/n
15113 Malpica de Bergantiños
(A CORUÑA)
Teléfono: 881 880 736/ 881 880 737
Fax: 881 880 738
Email: ceip.milladoiro@edu.xunta.es
Blogue de biblioteca: bemilladoiro.blogspot.com

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/22

O prazo de presentación da solicitude de admisión do alumnado para o curso 2021/22 abrangue dende o 1 ao 22 de marzo do 2020.

O formulario normalizado será facilitado gratuitamente nos correspondetes centros educativos, na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación "admisiónalumnado", na páxina web da consellería competente en materia de educación e nos documentos posteriores que se adxuntan (según a orde do 25 de xaneiro de 2017).

Nos seguintes enlaces pódese descargar a normativa que regula o proceso de admisión, así coma o formulario de admisión e a documentación necesaria; do mesmo xeito estarán colgados no taboleiro de anuncios do centro. 

XORNADA PORTAS ABERTAS 2021

Vinde coñerecer o noso centro na Xornada de Portas Abertas que terá lugar o 25 e o 26 de Febreiro en horario de15:30 a 18:00 con cita previa para que poidamos cumprir con todas as medidas de seguridade. Podedes visualizar tamén o vídeo de presentación premendo no seguinte enlace: bemilladoiro.

Bo Nadal e Feliz 2021!

Distribución de máscaras

Según a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado, ábrese o prazo para presentar solicitudes de adquisición de máscaras.

Esta axuda vai dirixida ao alumnado matriculado en Educación primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial que, de acordo coa Orde de 12 de maio de 2020 pola quse regula a participación no fondo solidario de libros de texto e convócase axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

1. Fora beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2. Non fora beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertence a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 EUROS.

b) Esté matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

Non terán que presentar a solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

Para o resto das familias o prazo de presentación é do 14 ao 26 de novembro e tedes toda a información na sede electrónica, onde tamén podedes descargar o formulario ou pedilo no centro.

Podedes descargar o impreso no seguinte enlace: Anexo I e Anexo II.

Protocolo COVID-19

Seguindo as últimas instrucións publicadas pola Consellería de Educación o pasado 16 de setembro, nas que inclúen unha guía resumo e un modelo de declaración responsable para as familias (que podedes consultar premendo no seguinte enlace: instrucións), adaptamos o protocolo do noso centro a estas últimas esixencias.

Inicio de curso 2020-2021

4º de Educación Infantil seguirá o período de adaptación indicado para cada unha das familias.

5º e 6º de Educación Infantil o luns 14 de setembro entrarán tamén un pouco máis tarde para organizar á entrada 9:30 a 13:00, a partir do martes xa virán en horario normal.

Recordar que as SAÍDAS adiántase un cuarto de hora para Educación Infantil e 10 minutos para 1º, 2º e 3º Educación Primaira, para evitar aglomeracións nas mesmas.

2ª versión Protocolo COVID-19

Atendendo á Orde do 28 de agosto do 2020, modificamos o noso protocolo de adaptación ao COVID-19, sendo unha das principais medidas incorporadas o uso obrigatorio da máscara para os nenos/as maiores de 6 anos durante todo o período lectivo.

Protocolo COVID-19 (provisional) CEIP Milladoiro

Estamos de volta no cole e temos que adaptarnos a nova normalidade, seguindo as directrices marcadas pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia elaboramos o Plan de adaptación á situación Covid-19 axustado á realidade do noso centro. É un documnento provisional sobre o que traballar polo que incorporaremos todas as novidades e reorganizaremos según esixa a realidade sanitaria do momento. Non incluímos o anuncio da obrigatoriedade de uso de máscara para os nenos/as maiores de 6 anos porque é unha proposta de Galicia para a reunión do 27 de agosto das comunidades autónomas.

O protocolo podedes consultalo no seguinte enlace, que inclúe nos anexos o plan de contención e o plan de acollida. Tamén podedes consultar un resumo que presentaremos ás familias nas reunións de inicio de curso que se celebrarán antes do comezo das clases.

- Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/21.

- Resumo do plan de adaptación.

A día de hoxe as instrucción son as de comezar as clases de maneira presencial o 10 de setembro todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria, estando pendente da evolución da pandemia e do que ditaminen as autoridades sanitarias. Polo que adxuntamos o noso calendario escolar que desexamos poder cumprir (faltarían os dous días non lectivos elexidos polos claustro).

Para resolver calqueira dúbida a partir da próxima semana podedes chamarnos por teléfono ao centro ou enviarnos un correo electrónico: ceip.milladoiro@edu.xunta.gal.

Organización curso 2020/21

PERÍODO DE ADAPTACIÓN DO CEIP MILLADOIRO 

CURSO 2020/21

Defínese o período de adaptación como o período de tempo que transcorre desde que o neno/a se incorpora á escola ata que está integrado no seu grupo-clase. Pode ademais considerarse como o proceso mediante o cal o neno/a vai superando de forma positiva o conflito que lle ocasiona a separación da familia e o enfrontamento cun novo medio social.

Os obxectivos principais durante este período son:

  1. Para o neno/a: aceptar o novo espazo e ser capaz de moverse nel libremente; explorar o novo material; adaptarse ás rutinas; comprender e recordar as normas e pautas que a mestra vai establecendo; admitir progresivamente a separación dos seus pais e establecer vínculos de afectividade cos demais nenos/as e coa mestra.

  2. Para o pai/nai: superar a angustia da separación; confiar no equipo docente; despedirse do seu fillo/a sen enganos e seguridade e coñecer e valorar o período polo que pasa o neno/a.

  3. Para a mestra: amosar unha actitude receptiva a cada alumno/a;  permitir que os nenos/as coñezan o centro e exploren os materiais existentes na aula; programar actividades atractivas; coñecer ao grupo a través da observación, recollendo datos como as preferencias, os intereses, a capacidade de razoamento, a linguaxe, a autonomía, a iniciativa...

O horario de permanencia do centro irá aumentando gradualmente, xa que durante este tempo o máis normal e que xurdan altibaixos e sentimentos contrastados. Cada neno/a precisa dun tempo diferente para adaptarse. 

Por outra banda, tamén é moi importante a recollida de información  sobre os nenos/as e sobre o seu ambiente familiar. Así obsérvase: a actitude que mostra na chegada; a relación cos espazos; a relación cos obxectos; a relación con outros nenos/as. Estableceremos diferentes quendas para ter unha reunión individual con cada un dos pais/nais para comentar a información recollida no cuestionario inicial.

Organización do período de adaptación:

GRUPO A: Manuela Carrillo, Mateo Carrillo, Ángel Casar, Sara Cotelo, Mateo Fernández, Rosalía Ordóñez, Borja Pardo, Leo Varela e Brais Vieites.

GRUPO B: Uxía Amigo, Olivia Blanco, Ainara Costa, Mayra López, Daniela Martínez, Daniela Pérez, Lucas Pérez, Diego Recarey e Alberto Verdes.

GRUPO A

GRUPO B

XOVES 10

9:30 – 10:30

12:30 – 13:30

VENRES 11

12:30 – 13:30

9:30  - 10:30

LUNS 14

11:00 – 12:30

MARTES 15

10:30 – 12:30

MÉRCORES 16

10:30 – 13:00

XOVES 17

10:30 – 13:30

VENRES 18

10:00 - 13:30

 

A partir do luns 14 traerán cada un a súa merenda e a partir do luns 21 xa virán todos os alumnos/as no horario normal podendo usar o servicio de transporte e de comedor.

Debido á situación actual ocasionada polo COVID-19, por norma xeral, os pais non poderán entrar no centro, pero durante este período podedes entrar ata a porta de psicomotricidade tanto na entrada como na saída. Despois do período de adaptación xa non se pode entrar no centro, soamente seguindo o protocolo establecido, deixando aos nenos/as na porta lateral para entrada e recolléndoos á saída na cancela principal de abaixo.

Distribuir contido


by Dr. Radut