Skip to Content
 A nosa mascotaLeo: A nosa mascota

BENVIDOS A PÁXINA WEB DO CEIP MILLADOIRO

                                     DEFENDEMOS A ESCOLA PÚBLICA

Ventorrillo, s/n
15113 Malpica de Bergantiños
(A CORUÑA)
Teléfono: 881 880 736/ 881 880 737
Fax: 881 880 738
Email: ceip.milladoiro@edu.xunta.es
Blogue de biblioteca: bemilladoiro.blogspot.com

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2024/25

O prazo de presentación da solicitude de admisión do alumnado para o curso 2024/25 abrangue dende o 1 ao 20 de marzo do 2024.

O formulario normalizado será facilitado gratuitamente nos correspondetes centros educativos, na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación "admisiónalumnado", na páxina web da consellería competente en materia de educación e nos documentos posteriores que se adxuntan (según a orde do 25 de xaneiro de 2017).

Nos seguintes enlaces pódese descargar a normativa que regula o proceso de admisión, así coma o formulario de admisión e a documentación necesaria; do mesmo xeito estarán colgados no taboleiro de anuncios do centro. 

Comedor escolar 2023-24

As familias que o desexen poden solicitar praza para o comedor escolar para o curso 2023-24 na secretaría do centro ata o 14 de xullo en horario de 10 a 13 atendendo as Instrucións 3/2023. O prazo de presentación será ata o 11 de setembro entregando a seguinte documentación:

- Solicitude de comedor.

- Modelo de autodeclaración.

A continuación tedes unhas aclaracións para cubrir dito modelo: 

CALENDARIO ESCOLAR

Pinchando aquí accederedes á Orde do Calendario Escolar para o curso 2023-2024, que comezará o 11 de setembro.

ACTUALIZACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-2024


CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

4º Ed. Inf.

(3 anos)

Lingua Inglesa

DAISY, ROBIN AND ME GREEN CB PK STARTER

Ed. Oxford University Press

Ano 2015

ISBN: 9780194806626

Inglés

5º Ed. Inf.

(4 anos)

Lingua Inglesa

DAISY, ROBIN AND ME GREEN CB PK CD A

Ed. Oxford University Press

Ano 2015

ISBN: 9780194806435

Inglés

6º Ed. Inf.

(5 anos)

Lingua Inglesa

DAISY, ROBIN AND ME GREEN CB PK CD B

Ed. Oxford University Press

Ano 2015

ISBN: 9780194806534

Inglés

CURSO

MATERIA

TÍTULO, ISBN, EDITORIAL

LINGUA DA EDICIÓN

 

EDUCACION

PRIMARIA

Lingua Inglesa

All About Us Now 1

Activity book with Digital Book

ISBN 9780194074292

All About Us Now 1

Class book with Digital Book

ISBN 9780194074223

Ed. Oxford University Press

Inglés

CURSO

MATERIA

TÍTULO, ISBN, EDITORIAL

LINGUA DA EDICIÓN

 

EDUCACION

PRIMARIA

Lingua Inglesa

All About Us Now 2

Activity book with Digital Book

ISBN: 9780194074506

All About Us Now 2

Class book with Digital Book

ISBN: 9780194074438

Ed. Oxford University Press

Inglés

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Matemáticas

Matemáticas 3

Ed. Anaya

ISBN: 978-84-698-9961-8

Castelán

Ciencias Sociais

CC Sociais 3. Galicia

Ed. Anaya

ISBN: 978-84-143-0127-2

Galego

Ciencias Naturais

CC da Natureza 3. GAL

ISBN: 978-84-143-0031-2

Galego

Lingua Inglesa

All About Us Now 3-

Class Book with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7465-0

All About Us Now 3

Activity Book + ALK with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7384-4

Ed. Oxford. University Press

Inglés

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Matemáticas

Construyendo Mundos

Ed. Santillana

ISBN: 978-84-144-0769-1

Castelán

Ciencias Sociais

Construíndo Mundos

Ed. Obradoiro

ISBN: 978-84-9185-698-6

Galego

Ciencias Naturais

Construíndo Mundos

Ed. Obradoiro

ISBN: 978-84-9185-692-4

Galego

Lingua Inglesa

All About Us Now 4-

Class Book with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7480-3

All About Us Now 4

Activity Book + ALK with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7390-5

Ed. Oxford. University Press

Inglés

O ALUMNADO DE 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA NON TERÁN LIBROS DE TEXTO, POIS SON AULAS E-DIXGAL, agás os Activity book en Inglés

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

5º 

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Lingua Inglesa

All About Us Now 5

Activity Book + ALK with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7396-7

Ed. Oxford. University Press

Inglés

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Lingua Inglesa

All About Us Now 6

Activity Book + ALK with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7402-5

Ed. Oxford. University Press

Inglés

REUNIÓN FAMILIAS

O luns 19 de xuño ás 16:30h convocamos a unha reunión a todas as familias do alumando que entra novo para o próximo curso 2023-2024.

Recomendamos que ese día, as familias que non puideron vir á Xornada de Portas Abertas traian ós nenos e nenas para que coñezan o seu novo cole.

GRADUACIÓNS E FESTA DE FIN DE CURSO

FONDO LIBROS 2023-2024

Estimadas familias:

No Diario Oficial de Galicia (DOG) do 18 de maio de 2022 sae publicada a Orde do 10 de maio de 2023  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 

Destinatarios:

Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO).

En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación aos currículos que establece a Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, de modificación da Lei orgánica de educación (LOMLOE).

O alumnado matriculado nun centro E-DIXGAL  no curso 2023-2024 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar sempre que se reúna os requisitos establecidos nesta orde.

 

 - Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda (necesidades específicas de apoio educativo).

 

Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Presentación de Solicitudes:

-Preferiblemente vía electrónica https://www.edu.xunta.es/fondolibrosNeste caso cubrirase 1 solicitude por cada fillo/a.

 

-Presencial na secretaría do centro. Neste caso cubrirase 1 solicitude para tódolos irmáns que cursen no mesmo centro. Os impresos para as solicitudes estará dispoñible:

a) No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

d) No propio centro. (Anexo I e Anexo II).

 

Documentación complementaria:

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Outros documentos:

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

Prazo para presentar as solicitudes:

Do 20 de maio  ao  21 de xuño de 2023.  Rogamos que entregades a solicitude o antes posible para evitar aglomeracións nos últimos días e se faga dunha maneira escalonada.

Avisarase por abalar as datas para recoller os cheques.

CONVOCATORIA AXUDAS PARA O ALUMNADO NEAE

O 26 de abril publicouse no BOE a convocatoria para a solicitude de axudas para o alumando Neae.

O prazo de presentación de solicitudes abrabgue do 8 de maio ó 20 de setembro ambos incluídos.

Para máis información consultar no BOE  e na web do Ministerio de Educación.

As solicitudes presentaranse de forma telemática seguinda esta dirección www.educacionyfp.gob.es ou https://sede.educacion.gob.es.

Actividades de centro 2022/23: Educando en comunidade!

Como cada curso escolar, entre todos os equipos creativos de traballo, organizamos a proposta de actividades anuais en relación co Proxecto Documental Integrado que nos ocupa, de ahí o carácter curricular e avaliable: actividades pedagóxicas para todos/as e avaliadas polo Consello Escolar (incluídas na Programación Xeral Anual).
Actividades onde priorizamos as relacións interniveis e, sempre, en estreita colaboración coa comunidade educativa: familias, Concello, asociacións culturais...
Iniciamos un curso no que a desexada "normalidade" nos permite retomar actividades que nos son propias e nas que queremos recuperar a xuntanza de todos/as en actividades significativas e variadas que atendan ao desenvolvemento competencial do alumnado.
Esta proposta de actividades apóiase no noso proxecto de centro: educación inclusiva, equitativa e de calidade no rural.
Por todo o antedito solicitamos, un curso máis, a colaboración de toda a comunidade. Comunidade que necesita de autocrítica construtiva para mellorar e avanzar no longo camiño educativo (aprendizaxe ao longo da vida), acorde ao tempo no que vivimos: século XXI.


Distribuir contido


by Dr. Radut