Skip to Content
 A nosa mascotaLeo: A nosa mascota

BENVIDOS A PÁXINA WEB DO CEIP MILLADOIRO

                                     DEFENDEMOS A ESCOLA PÚBLICA

Ventorrillo, s/n
15113 Malpica de Bergantiños
(A CORUÑA)
Teléfono: 881 880 736/ 881 880 737
Fax: 881 880 738
Email: ceip.milladoiro@edu.xunta.es
Blogue de biblioteca: bemilladoiro.blogspot.com

Comedor escolar 2022-23

Seguindo as Instrucións 3/2022 sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2022-23, as familias do alumnado usuario do servizo de comedor no curso 2022-23 deberán entregar o formulario de autoliquidación cuberto ata o 15 de setembro. 

No documento adxunto pódese consultar a información relativa á unidade familiar e á renta per cápita. Pódese empregar a calculadora de simulación de prezos de comedores escolares para realizar o cálculo.

Aqueles usuarios de nova incorporación este curso, non é necesario que volvan a presentar a autodeclaración.

CIRCULAR DE INICIO DE CURSO

INICIO DE CURSO

LIBROS DE TEXTO CURSO 22-23

 

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

4º Ed. Inf.

(3 anos)

Lingua Inglesa

DAISY, ROBIN AND ME GREEN CB PK STARTER

Ed. Oxford University Press

Ano 2015

ISBN: 9780194806626

Inglés

5º Ed. Inf.

(4 anos)

Lingua Inglesa

DAISY, ROBIN AND ME GREEN CB PK CD A

Ed. Oxford University Press

Ano 2015

ISBN: 9780194806435

Inglés

6º Ed. Inf.

(5 anos)

Lingua Inglesa

DAISY, ROBIN AND ME GREEN CB PK CD B

Ed. Oxford University Press

Ano 2015

ISBN: 9780194806534

Inglés

M

CURSO

MATERIA

TÍTULO, ISBN, EDITORIAL

LINGUA DA EDICIÓN

 

EDUCACION

PRIMARIA

Lingua Inglesa

All About Us Now 1

Activity book with Digital Book

ISBN 9780194074292

All About Us Now 1

Class book with Digital Book

ISBN 9780194074223

Ed. Oxford

Inglés

MMMMM

CURSO

MATERIA

 TÍTULO, ISBN, EDITORIAL

LINGUA DA EDICIÓN

 

EDUCACION

PRIMARIA

Lingua Inglesa

Big Surprise 2 CB+MROM PK

ISBN: 9780194516211

Big Surprise 2 AB

ISBN: 9780194516433

Ed. Oxford. Ano 2013

Inglés

MMMMM

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

 

 

 

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Matemáticas

Matemáticas 3

Ed. Anaya

ISBN: 978-84-698-9961-8

Castelán

Ciencias Sociais

CC Sociais 3. Galicia

Ed. Anaya

ISBN: 978-84-143-0127-2

Galego

Ciencias Naturais

CC da Natureza 3. GAL

ISBN: 978-84-143-0031-2

Galego

Lingua Inglesa

All About Us Now 3-

Class Book with Digital Book

ISBN:  978-01-940-7465-0

All About Us Now 3

Activity Book + ALK with Digital Book

ISBN: 978-01-940-7384-4

Ed. Oxford.

Inglés

MMMMMM

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

 

 

 

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Matemáticas

Proyecto Saber Hacer

Ed. Santillana

ISBN: 978-84-830-5609-7

Castelán

Ciencias Sociais

Proxecto Saber Facer

Ed. Santillana

ISBN: 978-84-9972-714-1

Galego

Ciencias Naturais

Proxecto Saber Facer

Ed. Santillana

ISBN: 978-84-9972-600-7

Galego

Lingua Inglesa

Big surprise 4 - Class Book

ISBN: 9780194516396

Big surprise 4 - AB+MROM PK

ISBN: 9780194516235

Ed. Oxford. Ano 2013

Inglés

MMMMMM 

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

 

 

5º 

 

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Lingua Inglesa

All About Us Now 5

Activity Book + ALK with Digital Book

 

ISBN: 978019407396-7

 

Inglés

AULA E-DIXGAL

CURSO

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN E ISBN

LINGUA DA EDICIÓN

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN

PRIMARIA

Matemáticas

Matemáticas 6

Ed. Rodeira. Ano 2015

ISBN: 978-84-683-2071-7

Castelán

Ciencias Sociais

Ciencias sociais 6

Ed. Rodeira. Ano 2015

ISBN: 978-84-8349-417-2

Galego

Ciencias Naturais

Ciencias da natureza 6

Ed. Rodeira. Ano 2015

ISBN: 978-84-8349-416-5

Galego

Lingua Inglesa

Big Surprise 6 – Class Book

ISBN: 9780194516419

Big Surprise 6 - AB+MROM PK

ISBN:9780194516259

Ed. Oxford. Ano 2013

Inglés

Fondo Libros 2022-2023

Estimadas familias:

No Diario Oficial de Galicia (DOG) do 18 de maio de 2022 sae publicada a Orde do 29 de abril de 2022  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 

Destinatarios:

- Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO).

En 3º e 5º de EP e 1º e 3º da ESO permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación aos currículos que establece a Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, de modificación da Lei orgánica de educación (LOMLOE).

En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO manteranse os libros de texto do curso 2021/22.

 

 - Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda (necesidades específicas de apoio educativo).

 

- Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Presentación de Solicitudes:

-Preferiblemente vía electrónica https://www.edu.xunta.es/fondolibros. Neste caso cubrirase 1 solicitude por cada fillo/a.

 

-Presencial na secretaría do centro. Neste caso cubrirase 1 solicitude para tódolos irmáns que cursen no mesmo centro. Os impresos para as solicitudes estará dispoñible:

a) No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

d) No propio centro. (Anexo I e Anexo II).

 

Documentación complementaria:

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Outros documentos:

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

Prazo para presentar as solicitudes:

Do 19 de maio  ao  22 de xuño de 2022.  Rogamos que entregades a solicitude o antes posible para evitar aglomeracións nos últimos días e se faga dunha maneira escalonada.

Calendario:

- 17 ao 22 de xuño: devolución de libros de texto.

- 22 xuño: remata prazo de presentación de solicitudes.

- 4  xullo: publicación listaxe provisional (indicando causa de exclusión).

- 6 xullo: publicación listaxe definitiva.

- 7 e 8 de xullo: entrega de cheques.

PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL ( E-DIXGAL)

Este curso solicitamos a participación no Proxecto E-dixgal, no cal fomos admitidos :

Resolución definitiva

Como consecuencia, no próximo curso 2022-2023 levarase a cabo na clase de  5º de Educación Primaria, e nos vindeiros cursos desenvolverase en 5º e 6º Educación Primaria.

Se precisades máis información, premede no seguinte enlace : Información para as familias

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA CURSO 2022-23

Para o curso 2022-23 a formalización da matrícula poderá realizarse no centro ao longo de todo o mes de xuño, prazo oficial do 20 ao 30 de xuño.

A documentación necesaria para a formalización da matrícula é a seguinte:

- Instancia de solicitude (será entregada na reunión ou pode descargalo no enlace).

- Certificado de residencia (solicítase no Concello).

- Informe médico sanitario (só se padece algunha minusvalía).

- Fotocopia de tarxeta sanitaria.

- Fotocopia das vacinacións.

- Foto tamaño carnet.

ADMISIÓN DO ALUMNADO

Podedes consultar a lista provisional de admitidos para o curso 22/23 no taboleiro de anuncios situado no interior do centro ou a través da aplicación de admisión de alumnado empregando a chave 365 ou certificado dixital.

Distribuir contido


by Dr. Radut