Iniciar sesión: Acceso

Documentos

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA A 3º AVALIACIÓN

Estimadas familias:

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia temos que adaptar as programacións do terceiro trimestre para cada unha das áreas, nelas podedes consultar:

  • As aprendizaxes de repaso, reforzo ou ampliacióna realizar e a metodoloxía empregada.
  • Os procedementos e instrumentos de avaliación empregados.
  • Os criterios de avaliación para a cualificación final.

Podedes consultalas nos axuntos correspondentes a cada curso.

Moito ánimo!!!!Beso

ADMISIÓN DE ALUMNADO

RESERVA E ADMISIÓN DE ALUMNADO

PROCEDEMENTO DE RESERVA E ADMISIÓN CURSO ACADÉMICO 2019/2020.

- Información do proceso de admisión.

- Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

- Instrucións da Xefatura Territorial da Coruña.

- Proxecto Educativo.

- Xornadas de Portas Abertas.

- Resolución do 27 de febreiro do sorteo das letras de prioridade.

Distribuir contido