Iniciar sesión: Acceso

Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo

ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR. COMPETENCIAS E COMPOSICIÓN

Este ano corresponde facer a renovacón bianual dos compoñentes do Consello Escolar do centro.

O 30 de outubro, ás 09:40 no centro realizouse o sorteo público para elixir a Xunta Electoral que está a supervisar o proceso.

No documento adxunto pódense consultar as competencias e composición do Consello Escolar.

ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR. CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

Como primeiro paso para a celebración das eleccións de renovación do Consello Escolar do Centro, o próximo martes, día 30 de outubro, ás 09:40, procederase ó sorteo público de elección dos membros da Xunta Electoral do Centro.

A Directora

EQUIPO DIRECTIVO

 

O Equipo Directivo do noso centro está formado por:

 Directora: Patricia Mª Cons Formoso

COMPOSICIÓN DO CLAUSTRO

 

Durante o curso 2018/ 2019 o claustro está formado polas seguintes mestras e mestres:

 

 

 Educación Infantil:

* Aula mixta de 3, 4 e 5 anos: Tatiana Pérez López

 

 Educación Primaria:

* Aula mixta de 1º e 2º: Carolina María Del Río

*Aula mixta de 3º e 4º: Nuria Permuy Casal

* Aula mixta de 5º e 6º:  María Paz López

 

 Especialistas (comúns para E.I. e E.P.):

Educación Musical: María Paz López

Educación Física: Lydia Abuín Cartamil

Lingua Extranxeira: Mª Begoña Salido Yáñez

Educación Relixiosa: Flor López Seijas

 

Audición e Linguaxe: Sabela Casal Sánchez 

Pedagoxía Terapeutica: Patricia Mª Cons Formoso

 

ORIENTADORA:  Elisa Martínez Palacios (asiste so os mércores e xoves)

 

COIDADORA: Mª Begoña Pena Díaz

Distribuir contido