Iniciar sesión: Acceso

Taboleiro de anuncios

Biblioteca

Secretaría

Anexo II comedores

Anexo II :autodeclaración

Débense cubrir todos os apartados,asinar e entregar no centro durante esta semana(de enviarse por mail ten que ser exclusivamente en PDF)

Os pais/nais/titores legais que desexen prestar servizo como colaboradores no comedor deben cubrir a solicitude no centro.