Iniciar sesión: Acceso

Día do Libro 2017

Este ano conmemoramos o Día do Libro eleborando un libro moi orixinal repleto de lendas creadas polos nosos alumnos.

 

ADMISIÓN ALUMNADO 2017-18

Listaxes provisionais de admitidos:serán publicadas antes do 25 de abril

Listaxes definitivas de admitidos:serán publicadas antes do 15 de maio

Camiñando entre libros cos nenos de 3º de primaria!

Ó longo desde curso o alumnado de 3º de primaria está a traballar, entre outras, as competencias  lingüística, cultural e artística, de tratamento da información e de aprender a aprender por medio dun proxecto que se adica a reavivar a bilbioteca do centro por medio da confección de libros nos que plasman o froito do traballo diario.

Entre os traballos que realizan podemos atopar un libro de receitas moi orixinal.

Tamén elaboraron un libro adicado ó coñecemento de árbores da nosa contorna.

Uns dos traballos máis destacables é un libro de debuxo que ten como tema a lenda da "Maruxaina", que traballaron como parte do proxecto anual de centro "Lendas Galegas" promovido polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega e Equipo de Biblioteca do noso centro. Realizaron un traballo artístico e de investigación que agora gostan de compartir co resto da comunidade educativa.

 

 

Prazas 2017-18

PRAZAS OFERTADAS POR ESTE CENTRO PARA O CURSO 2017-18:

EDUCACIÓN INFANTIL

4º EI: 22+3

5º EI: 19

6º EI: 22

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EP: 24

2º EP: 22

3º EP: 13

4º EP: 23

5º EP: 2

6º EP: 3

O prazo para a presentación de solicitudes de admisión é do 1 ao 20 de marzo. (Na aplicación "admisionalumnado" ou no centro)

XORNADA ÚNICA

NON SE IMPLANTA A XORNADA ÚNICA.

OS RESULTADOS DAS VOTACIÓNS FORON OS SEGUINTES:

Censo de familias: 190

Votos emitidos: 136

Votos a favor: 97

Votos en contra: 37

Votos nulos: 2

Información sobre a xornada única

Votacións venres 24 de febreiro de 9:20 a 20:00h
 

Tríptico informativo sobre a xornada única

Información sobre a xornada única para as familias.

Admisión e matrícula curso 2017-2018

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRICULACIÓN DO ALUMNADO CURSO 2017 - 2018

 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou con data de 1 de febreiro a Orde que regula o procedemento de admisión e matriculación do alumnado  de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2017- 2018
 
 Os alumnos/as que queiran  reservar praza para continuar os seus estudos nun centro adscrito (no noso caso IES "Río Miño"poderán facelo entre o 1 e o 15 de febreiro.
Cubrirán o modelo de solicitude para reserva de praza e entregarano no centro de orixe (CEIP "Laverde Ruíz"). 
 
Se tedes pensado continuar estudos noutro centro distinto ao adscrito teredes que esperar ao prazo de novas admisións.
 
O prazo de admisión e matriculación nun novo centro comezará o 1 de marzo e estenderase ata o día 20 do mesmo mes.
 
Entre as novidades que se introducen na lexislación que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos para o curso 2017-2018, podemos destacar:

  • A admisión nun centro educativo para o curso 2017-2018, poderá solicitarse a través de Internet, mediante a aplicación "admisionalumnado".
  • As familias poderán cubrir a solicitude na aplicación, marcar os criterios do baremo polo que queiran que se lles valore, chegado o caso, e presentala de forma presencial no centro, ou ben por vía electrónica a través da propia aplicación.
  • O formulario normalizado estará  dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación admisionalumnado e tamén será facilitado nos correspondentes centros docentes.
  • A aplicación permite ás familias consultar o estado de tramitación das súas solicitudes en todo momento a través dun código que se xenera ao completar a solicitude que hai que introducir xunto ao DNI.
  • Adáptase o procedemento de admisión e matriculación á normativa actual de servicios de administración electrónica.
  • As familias tamén terán a posibilidade de non aportar documentación algunha á hora de tramitar a admisión no que a documentos elaborados polas Administracións públicas se refire. Autorizando o acceso a Educación, esta se encargará de consultar requisitos ou criterios de baremos como a declaración da renta, o enderezo fiscal, a discapacidade recoñecida pola Xunta ou a condición de familia numerosa. Esta información so se consultará naqueles casos nos que o número de solicitudes de admisión sexa superior ao de prazas ofertadas. 
  • Cando a familia se opoña a que a Administración consulte os datos, deberán acreditar documentalmente e de forma presencial o requisito ou criterio de baremo.ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 
Anexo I: Reserva de praza
 
Anexo II: Documento de solicitude
 
Enlace a aplicación admisionalumnado