Iniciar sesión: Acceso

Taboleiro de anuncios

Biblioteca

Anexo II comedores

Anexo II :autodeclaración

Débense cubrir todos os apartados,asinar e entregar no centro durante esta semana(de enviarse por mail ten que ser exclusivamente en PDF)

Os pais/nais/titores legais que desexen prestar servizo como colaboradores no comedor deben cubrir a solicitude no centro.

 

 

Comedor escolar 2022-2023

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA de comedor para o curso 2022-2023. 

(Entrega ata o día 8 de xullo)

 

ANEXO II de autodeclaración. (Entrega antes do 7 de setembro)

 

Instrucións para cubrir o anexo II

 

 

 

 

 

Abalar móbil

Recordamos aos pais e nais dos alumnos a necesidade de rexistrarse na aplicación abalarMóbil para poder recibir notificacións do centro, ver as notas dos seus fillos, xustificar faltas, ... etc