Iniciar sesión: Acceso

Organigrama

Equipo directivo

EQUIPO DIRECTIVO

Directora Noa Piñeiro Adrio
Xefa de Estudos María Regueiro Cedrón
Secretaria Irene Pérez López

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

DIRECCIÓN: luns, martes e venres de 9:30 a 10:20

                      mércores de 13:00 a 14:30

SECRETARÍA: martes e xoves de 10:20 a 11:10

                      luns, mércores e venres de 12:10 a 13:00

XEFATURA DE ESTUDOS:Todos os días de 10:20 a 11:10