Skip to Content

Samaín con #sentidiño. Nin máscaras nin outros accesorios.

Este venres disfrázate e disfruta do Samaín.

Pero lembra, nada de máscaras nin cadeas, sprays, guantes...

#sentidiño terrorífico

CELEBRAMOS O SAMAÍN 2020

SAMÁIN NO CEIP A IGREXA - CALO

Mentras a situación o permita e se non hai cambios de última hora, esta semana que entra do 26 ao 30 de outubro, imos celebrar o Samaín.

Pensamos que debemos facer un esforzo por manter viva a ilusión dos rapaces e rapazas dándolles “algo de festa” coas celebracións tradicionais deste colexio, sendo a primeira do curso O Samaín.
Para festexar o ​Samaín respectando as medidas establecidas polo protocolo COVID, non podemos facer moito máis que permitirlles vir disfrazados.

O venres 30 pola mañá, o alumnado irá entrando coma todos os días .

 • Os nenos e nenas poderán vir disfrazados, pero está prohibido traer calquera tipo de accesorios .Nada de tridentes, sprays, cadeas, ...
 • Non haberá exposición de cabazas nin magosto. 
 • Os horarios non se verán modificados. A medida que vaian entrando , verán a decoración. 
 • Non haberá contacto con outros grupos. Na clase pódese facer algunha actividade relacionada co Samaín: exercicios da unidade didáctica, manualidades... 

Decoraremos o centro coas tarefas que cada grupo vai facendo na súa clase e como cada ano crearase un "ambiente" de Samaín con luces, pouca luz e música "tenebrosa".

Acordo do Consello da Xunta sobre colaboradores comedor e compensacións económicas.

Con data 15 de outubro, o Consello da Xunta acordou modificar as contías da compensación económica dos colaboradores/as de comedor escolar. Os importes pasan de 9,39 euros  a 12,50 euros por día de asistencia efectiva ao comedor.

Outro acordo importante é que os colaboradores de comedor agora poden ser familiares convivintes que residan no domicilio dos comensais. Polo tanto os colaboradores xa non están limitados só a pais/nais ou titores/as.

SEGUIMOS NECESITANDO COLABORADORES PARA O COMEDOR

Se vostede é un familiar que convive no domicilio do/da comensal e desexa colaborar no comedor, contacte co centro.

Hai que ter en conta os seguintes aspectos:

1.- Os solicitantes familiares convivintes, para seren inscritos deberán aportar:

 • Unha declaración xurada de que conviven no mesmo domicilio que algún dos menores comensais.
 • Unha autorización do pai, nai, titor legal ou acolledor familiar do/a alumno/a comensal co que convivan para colaborar no comedor escolar.

2.- Os convivintes admitidos como colaboradores/as cesarán na súa actividade voluntaria no comedor escolar no caso de que no centro de ensino se reciba petición de colaborar proveniente de persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou de pais, nais, titores legais e acolledores familiares do alumnado escolarizado no centro.

Comunicación non uso comedor escolar

A comunicación de non uso de comedor escolar debe facer sempre, aínda que o comensal teña gratuidade total do servizo.

Os MEDIOS VÁLIDOS para efectuar esta comunicación serán:

 • O formulario de comunicación de non uso do servizo de comedor, que se pode entregar en conserxería ou enviar debidamente cuberto por correo electrónico ao centro. (Acceder ao formulario) Recomendado
 • Correo electrónico. Mediante un correo indicando os días, nome e curso do alumno/a e poñendo un asunto que indique claramente de que vai o correo; por exemplo "ausencia comedor" e o nome do alumno/a. Recomendado
 • Comunicación vía telefónica. Chamando ao centro e deixando o aviso en conserxería ou en administración.

OS MEDIOS NON VÁLIDOS para facer a comunicación son:

 • Comunicación por escrito ou telefónica coa titora ou titor. A comunicación de non asistencia ao centro ou ao comedor por calquer causa ao titor/a, non  implica que esa información se traslade a administración. É por iso que independentemente de que o alumno/a non veña ao centro ou non vaia usar o servizo de comedor e sea comunicado ao titor/a, debe informarse igualmente ao centro polos medios válidos antes mencionados.
 • Correos electrónicos incompletos ou sen asunto. Os correos que se envíen ao centro deben ter asunto tal como se indicou nos medios válidos. Debido á cantidade inxente de mails que recibimos cada día é moi difícil localizar os correos se veñen incompletos e a veces o propio programa de xestión de correos xa os elimina.
 • Comunicación a través do alumnado. É responsabilidade do pai/nai ou titor/a legal do alumno/a facer a comunicación.

Información complementaria: Información relevante sobre o uso do comedor.

 

Carta ás familias sobre posibles casos COVID.

Adxuntamos carta ás familias informando sobre as novas COVID no centro.

Na carta teñen información de como actuar. Tamén se explica o protocolo de actuación que se leva a cabo entre os servizos sanitarios e o equipo covid do centro, así como o procedemento que segue o centro educativo.

Carta ás familias

Esta carta actualizarase periódicamente cos novos casos que se poidan producir.

#sentidiño

IMPORTANTE: Solicitude de colaboradores/as comedor - Protocolo COVID.

Estimadas familas, para a aplicación do protocolo COVID da Consellería de Educación, podemos dispor, dende a data de hoxe, de 19 colaboradores/as de comedor.

FACEMOS UN CHAMAMENTO a tódolos nais/pais ou titores/as legais para que se apunten coma colaboradores/as do comedor.

Para ofrecerse como colaborador/a podedes contactar co centro. É preciso que ademáis cubrades a Folla de solicitude que vos adxuntamos.

Estamos á vosa disposición para calquer dúbida que teñades.

#sentidiño

 

Impresos e pago do comedor a través de espazoAbalar

Para evitar o envío de documentación en papel e desprazamentos innecesarios ao centro, informamos que pode recibir o impreso de pago de comedor e realizar o seu pago a través de espazoAbalar. Pode acceder con certificado dixital no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/abalar/

Unha vez dentro atopará os impresos e unha ligazón para facer o pago en:

Servizos complementarios > comedor

IMPORTANTE: Se paga a través do propio portal, non é preciso que mande xustificante de pago ao centro. Se imprime o impreso e realiza o pago nunha entidade, é necesario que nos envíe o xustificante de pago.

Pode acceder á solicitude dos impresos de pago do comedor no noso apartado de Formularios e Impresos.

INFORMACIÓN A TER EN CONTA:

 • O pago do comedor ou a descarga do impreso faise dende o espazoAbalar no enderezo indicado anteriormente. En ningún momento se debe facer dende a app Abalar (abalarMóbil) dende o móbil, pois non da esa opción.
 • Pode acceder con certificado ou con Chave 365. Os datos de acceso que pide son os da Chave 365. Non debe usar en ningún momento o contrasinal de abalarMóbil.
 • Se paga dende espazoAbalar mediante CIXTEC, xa se nos notifica ao centro o pago, polo que non ten que facer nada máis. En calquer outro tipo de pago debe mandar xustificante ao centro, preferiblemente por email.
 • Se o pagador que lle aparece en CIXTEC non é o correcto, contacte co centro.

No seguinte video ten unha descripción de como usar o servizo:

Tamén pode acceder ás guías de espazoAbalar.

Actividade extraescolar de biblioteca ofertada polo centro (Curso 2020-2021).

Estimadas familias.

En relación á actividade de biblioteca escolar que o centro ofertaba tódolos cursos a partires de outubro en horario de 15:00 a 17:00 horas, queremos informar que:

Por motivos organizativos e de aplicación do protocolo COVID, polo de agora non é posible ofertar o servizo de biblioteca escolar polas tardes. Calquer novidade ao respecto será notificada na nosa web.

Agradecemos unha vez máis a compresión que as familias estades a amosar cada día.


A Dirección.

#sentidiño

Curso alfabetización dixital para as familias.

Dende o Concello de Teo están a realizar un curso de balde para o traballo con diferentes ferramentas dixitais por parte das familias.

Adxuntamos a carta de presentación do curso e a folla de inscripción.

 

Información de positivos COVID na prensa.

Bo día.
No referente á información aparecida en certos medios sobre positivos COVID no CEIP de IGREXA-CALO, queremos informar de que a data de hoxe non temos constancia de que ningún neno/a ou persoal docente e non docente que acudise ao centro, dese positivo en COVID.

A Dirección.

Distribuir contido


by Dr. Radut