Skip to Content

Comedor

Solicitude comedor 2021-2022

Estimadas familias.

Con data de hoxe publicouse a INSTRUCIÓN 2/2021, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE, DO 1 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2021-2022.

Con tal motivo, abrimos o prazo para que fagan a súa solicitude de uso do servizo de comedor para o vindeiro curso 2021-2022, utilizando a seguinte folla de autodeclaración:

Autodeclaración - Solicitude comedor.

Anuncio de admisión de colaboradoras/es para tareas de apoio no comedor escolar 2021-2022

Habitos alimentarios- Consellos

Adxuntamos unhas infografías realizadas pola ANPA en canto a hábitos saudables de alimentación que se trataron na charla de Lidia Folgar.

* Pode descargar as imaxes a tamaño completo máis abaixo.

Charla nutricional.

ACTUALIZACIÓN: Xa está dispoñible un pequeno resumo con toda a información máis relevante: https://anparabadela.wordpress.com/2021/05/10/que-falamos-con-lidia-folgar/

Dende a ANPA organizan unha charla nutricional de interese para toda a Comunidade Educativa. Dada a importancia que dende o centro lle estamos dando á calidade dos menús escolares, queremos animarvos a que asistades, para traballar tamén dende as casas este aspecto.

Reclamación no erro dos pagos telemáticos do comedor.

Prezadas familias.

Como sabedes, producíronse algúns erros nos pagos telemáticos de comedor.

Dende o centro sguimos insistindo en que usedes este sistema, que é o máis cómodo e efectivo.

Se no momento do pago se vos cobrou de máis, este é o procedemento que debedes seguir para reclamar:

1.- Reclamar a través da Sede electrónica da Xunta, usando un formulario xenérico PR004A e dirixindo a relamacióná ná Xefatura Territorial de A Coruña da Consellería de Educación. Tamén podedes facer a reclamación por rexistro ordinario (non electrónico)

2.- Cando reciban a reclamación, comedores porase ne contacto co centro para que procedamos á devolución.

3.- A devolución farase compensando o cobrado de máis nos pagos dos seguintes meses.

Calquer dúbida estamos á vosa disposición no cenrto para aclararla.

 

Acordo do Consello da Xunta sobre colaboradores comedor e compensacións económicas.

Con data 15 de outubro, o Consello da Xunta acordou modificar as contías da compensación económica dos colaboradores/as de comedor escolar. Os importes pasan de 9,39 euros  a 12,50 euros por día de asistencia efectiva ao comedor.

Outro acordo importante é que os colaboradores de comedor agora poden ser familiares convivintes que residan no domicilio dos comensais. Polo tanto os colaboradores xa non están limitados só a pais/nais ou titores/as.

SEGUIMOS NECESITANDO COLABORADORES PARA O COMEDOR

Se vostede é un familiar que convive no domicilio do/da comensal e desexa colaborar no comedor, contacte co centro.

Hai que ter en conta os seguintes aspectos:

1.- Os solicitantes familiares convivintes, para seren inscritos deberán aportar:

 • Unha declaración xurada de que conviven no mesmo domicilio que algún dos menores comensais.
 • Unha autorización do pai, nai, titor legal ou acolledor familiar do/a alumno/a comensal co que convivan para colaborar no comedor escolar.

2.- Os convivintes admitidos como colaboradores/as cesarán na súa actividade voluntaria no comedor escolar no caso de que no centro de ensino se reciba petición de colaborar proveniente de persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou de pais, nais, titores legais e acolledores familiares do alumnado escolarizado no centro.

Comunicación non uso comedor escolar

A comunicación de non uso de comedor escolar debe facerse sempre, aínda que o comensal teña gratuidade total do servizo.

Os MEDIOS VÁLIDOS para efectuar esta comunicación serán:

 • O formulario de comunicación de non uso do servizo de comedor, que se pode entregar en conserxería ou enviar debidamente cuberto por correo electrónico ao centro. (Acceder ao formulario) Recomendado
 • Correo electrónico. Mediante un correo indicando os días, nome e curso do alumno/a e poñendo un asunto que indique claramente de que vai o correo; por exemplo "ausencia comedor" e o nome do alumno/a. Recomendado
 • Comunicación vía telefónica. Chamando ao centro e deixando o aviso en conserxería ou en administración.

OS MEDIOS NON VÁLIDOS para facer a comunicación son:

 • Comunicación por escrito ou telefónica coa titora ou titor. A comunicación de non asistencia ao centro ou ao comedor por calquer causa ao titor/a, non  implica que esa información se traslade a administración. É por iso que independentemente de que o alumno/a non veña ao centro ou non vaia usar o servizo de comedor e sea comunicado ao titor/a, debe informarse igualmente ao centro polos medios válidos antes mencionados.
 • Correos electrónicos incompletos ou sen asunto. Os correos que se envíen ao centro deben ter asunto tal como se indicou nos medios válidos. Debido á cantidade inxente de mails que recibimos cada día é moi difícil localizar os correos se veñen incompletos e a veces o propio programa de xestión de correos xa os elimina.
 • Comunicación a través do alumnado. É responsabilidade do pai/nai ou titor/a legal do alumno/a facer a comunicación.

Información complementaria: Información relevante sobre o uso do comedor.

 

IMPORTANTE: Solicitude de colaboradores/as comedor - Protocolo COVID.

Estimadas familas, para a aplicación do protocolo COVID da Consellería de Educación, podemos dispor, dende a data de hoxe, de 19 colaboradores/as de comedor.

FACEMOS UN CHAMAMENTO a tódolos nais/pais ou titores/as legais para que se apunten coma colaboradores/as do comedor.

Para ofrecerse como colaborador/a podedes contactar co centro. É preciso que ademáis cubrades a Folla de solicitude que vos adxuntamos.

Estamos á vosa disposición para calquer dúbida que teñades.

#sentidiño

 

Impresos e pago do comedor a través de espazoAbalar

Para evitar o envío de documentación en papel e desprazamentos innecesarios ao centro, informamos que pode recibir o impreso de pago de comedor e realizar o seu pago a través de espazoAbalar. Pode acceder con certificado dixital no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/abalar/

Unha vez dentro atopará os impresos e unha ligazón para facer o pago en:

Servizos complementarios > comedor

IMPORTANTE: Se paga a través do propio portal, non é preciso que mande xustificante de pago ao centro. Se imprime o impreso e realiza o pago nunha entidade, é necesario que nos envíe o xustificante de pago.

Pode acceder á solicitude dos impresos de pago do comedor no noso apartado de Formularios e Impresos.

INFORMACIÓN A TER EN CONTA:

 • O pago do comedor ou a descarga do impreso faise dende o espazoAbalar no enderezo indicado anteriormente. En ningún momento se debe facer dende a app Abalar (abalarMóbil) dende o móbil, pois non da esa opción.
 • Pode acceder con certificado ou con Chave 365. Os datos de acceso que pide son os da Chave 365. Non debe usar en ningún momento o contrasinal de abalarMóbil.
 • Se paga dende espazoAbalar mediante CIXTEC, xa se nos notifica ao centro o pago, polo que non ten que facer nada máis. En calquer outro tipo de pago debe mandar xustificante ao centro, preferiblemente por email.
 • Se o pagador que lle aparece en CIXTEC non é o correcto, contacte co centro.

No seguinte video ten unha descripción de como usar o servizo:

Tamén pode acceder ás guías de espazoAbalar.

Uso do comedor co Plan COVID-19 neste curso 2020-2021

Ola familias, queda pouco para empezar co servizo de comedor, que xunto co inicio das clases será o día 10 de setembro.

Neste curso, mentras esté vixente o plan de adptación ao contetxo COVID do colexio, e que en breve publicaremos, teremos dúas quendas de comedor.

Isto non vai influir na recollida do alumnado de transporte, que fará os seus recorridos habituais.

En canto ao alumnado que se vai recoller ao centro despois do comedor, debedes ter en conta que faremos diferentes turnos de entrega, que serán:

Intantil, 1º e 2º de Primaria:

 • 14:30 h
 • 14:45 h

3º,4º,5º e 6º de Primaria:

 • 15:15 h
 • 15:30 h

A RECOLLIDA FARASE NO PATIO CUBERTO, NA RAMPLA QUE DA ACCESO ÁS PISTAS, ONDE SE FACÍA HABITUALMENTE.

AS FAMILIAS NON PODEN ACCEDER AO PATIO CUBERTO, DEBEN ESPERAR NA RAMPLA.

Formulario quenda recollida Comedor

Os turnos de recollida serán sempre os mesmos, e non se poderán variar.

É moi importante cumprir estes turnos para evitar esperas innecesarias para o alumnado.

Os primeiros días de recollida debedes asinar un papel en donde seleccionades o voso turno de recollida e que podedes xa enviar por correo electrónico debidamente cuberto e asinado.

Queremos aproveitar tamén para lembrar que leades o documento "Información relevante do funcionamento do comedor", xa que este curso dada a situación debemos ser estrictos na súa aplicación.

¿Teño que recoller nenos/as que van en diferentes quendas?
Neste caso, se non é posible recollelos por separado, debedes informar e establecer unha quenda de recollida nos horarios da segunda quenda. O/A neno/a que faga uso da primeira quenda será custodiado ata a súa entrega. Pero é ALTAMENTE RECOMENDABLE recomendable recoller a cada neno/a na súa quenda para evitar momentos de espera do alumnado.

¿Como solicito a baixa do servizo do comedor?
Podes enviar unha solicitude mediante correo electrónico. Formulario de solicitude de baixa do comedor.

#sentidiño

Distribuir contido


by Dr. Radut