Benvid@s á páxina web do CEIP Castrillón Coiro de Cangas

 

                                          Enderezo postal:

CEIP CASTRILLON COIRO 

Castrillón s/n
36947 Cangas
PONTEVEDRA

email: ceip.castrillon.coiro@edu.xunta.es

 

Teléfonos:

Xefatura de Estudos:    886110169
Dirección:                    
886110170
Depto. de Orientación:  886110171
Conserxería:                
886110172
Secretaría:                   
886110173
FAX:                           
886110174

Horarios:

Entrada: 09,15 h. Saída : 14,15 h.
Comedor: 14,15 h. - 15, 45 h.
Actividades Extraescolares: 16,00 - 17,00 h.

 

MATRÍCULA 2016 (II)

Comeza o PERÍODO DE MATRÍCULA para o curso 2016-2017

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de marzo iníciase o prazo de admisión de solicitudes.

Publícanse, xa que logo, os formularios de solicitudes

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

Anexo II: Formulario de admisión

Os postos escolares vacantes estarán publicados no taboleiro de anuncios do centro.

Prazos:

Artigo 14.1. Solicitude de admisión

1. O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, presentará a solicitude que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo II desta Orde.

 

  • Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 29 de marzo.
  • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 1 ao 12 de abril.
  • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos:  25 de abril.
  • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

 

 

Libros de texto 2015-16

 

Curso

Área

Título, colección, editorial

ISBN

3 anos A

Inglés

“Daisy, Robin & Me Green”
CD Pack Starter,
Oxford University Prees

978-0-19-480662-6

3 anos B

Inglés

“Daisy, Robin & Me Green”
CD Pack Starter,
Oxford University Prees

978-0-19-480662-6

4 anos A

 

 

Proyecto “Mila, la hormiga”-Bichitos,
4 años, 2º Trimestre, Ed. Casals

978-84-218-5157-9

Inglés

“Jungle Fun 2”, Ed. Richmond

978-84-668-1302-0

4 anos B

Inglés

“Jungle Fun 2”, Ed. Richmond

978-84-668-1302-0

5 anos A

Inglés

“Jungle Fun 3”, Ed. Richmond

978-84-668-1306-8

5 anos B

Inglés

“Jungle Fun 3”, Ed. Richmond

978-84-668-1306-8

1º E. Prim.

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 1, Saber Hacer, (Trimestres), Ed. Santillana

978-84-680-1857-7

Matemáticas

Matemáticas 1, Aprender es crecer, (Trimestres), Ed. Anaya

978-84-678-6503-5

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 1, Saber Facer,
Ed. Santillana

978-84-9972-235-1

Inglés

Wonder 1, Student’s Pack 1,
Ed. Richmond

978-84-668-1718-9

2º E. Prim.

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 2, Saber Hacer, (Trimestres), Ed. Santillana

978-84-680-2546-9

Lingua Galega

Lingua 2, Saber Facer, (Trimestres),
Ed. Santillana

978-84-9972-239-9

Matemáticas

Matemáticas 2, Saber Hacer, (Trimestres), Ed. Santillana

978-84-680-2547-6

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais, Saber Facer,
Ed. Santillana

978-84-9972-703-5

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza, Saber Facer,
Ed. Santillana

978-84-9972-245-0

Valores Soc. e Cívicos

Valores Sociais e Cívicos, Ed. Santillana

978-84-9972-390-7

Inglés

Wonder2, Student’s Pack2,
Ed. Richmond

978-84-668-1809-4

3º E. Prim.

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 3, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-1196-7

Lingua Galega

Lingua 3, Aprender é crecer en conexión,
Ed. Anaya

978-84-678-8655-9

Matemáticas

Matemáticas 3, Saber Hacer, Ed. Santillana

978-84-680-1286-5

Ciencias Sociais

Sociais 3, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2201-1

Ciencias da Natureza

Naturais 3, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2203-5

Inglés

 

Wonder3, Student’s Pack3,
Ed. Richmond

978-84-668-1037-1

Wonder 3, Activity Pack 3 + CD Audio

978-84-668-1271-9

4º E. Prim.

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 4, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-2956-6

Lingua Galega

Lingua 4, Aprender é crecer en conexión,
Ed. Anaya

978-84-678-8013-7

Matemáticas

Matemáticas 4,
Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-5609-7

Ciencias Sociais

Sociais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2898-3

Ciencias da Natureza

Naturais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2843-3

Inglés

 

Wonder4, Student’s Pack4,
Ed. Richmond

978-84-668-1797-4

Wonder 4, Activity
Pack 4 + CD Audio

978-84-668-2016-5

5º E. Prim.

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 5, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-1057-1

 Matemáticas

Matemáticas 5, Saber Hacer, Ed. Santillana

978-84-680-1066-3

Ciencias Sociais

Sociais 5, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-1543-3

Ciencias da Natureza

Naturais 5, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2346-9

Inglés

 

Well Done!, Pupil’s Book 5,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-304-2

WellDone!, Activity Book5,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-305-9

6º E. Prim.

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 6, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-3171-2

Matemáticas

Matemáticas 6,
Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-3033-3

Ciencias Sociais

Sociais 6, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2852-5

Ciencias da Natureza

Naturais 6, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2847-1

Inglés

 

WellDone!, Pupil’s Book 6,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-311-0

WellDone!, Activity Book 6,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-312-7

 

 

 

.

Información sobre a Gratuidade solidaria de libros de texto
A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2015-2016 levarase a cabo mediante dous procedementos: axudas para a adquisición de libros de texto (Procedemento ED330B) e fondo solidario de libros de texto (Procedemento ED330D).

Siga os enlaces á páxina web da Consellería de Educación da Xunta para obter máis información

Axudas para a adquisición de libros de texto

Ensinanzas e cursos aos que afecta: 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria e educación especial.

 

 

Fondo solidario de libros de texto:

Ensinanzas e cursos aos que afecta: 3º e 5º de educación primaria e 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria.

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido