Matrícula 2017: ADMISIÓN DE ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO.

ADMISIÓN CURSO 2017/2018

40 Educación infantil (Xornada continua) 

Apelidos e nome

Admitido/a

Puntuacion

TOTAL

1

Barbosa Lobera, Daniel

Si

 

2

Borrego Franco, Liam

Si

 

3

Bouso Chapela, Xiana

Si

 

4

Budiño Alfonso, Leo

Si

 

5

Chamadoira Pereiro, Leire

Si

 

6

Chapela Soage, Noa

Si

 

7

Cordero Gestido, Pablo

Si

 

8

Costas Graña, Nerea

Si

 

9

Fernández Pérez, Marco

Si

 

IO

Fontán Iglesias, Mateo

Si

 

11

González Casqueiro, Yann

Si

 

12

Hermelo Sánchez, Enzo

Si

 

13

Iglesias Del Carmen, Antonio

Si

 

14

Iglesias Pastoriza, Yanire

Si

 

15

Lorenzo Martínez, Helena

Si

 

16

Lorenzo Riobó, Thiago

Si

 

17

Ocaña Santos, Laia

Si

 

18

Ouahssis Ouaamara, Marwa

Si

 

19

Outeda Ferreiro, Romeo

Si

 

20

Pastoriza Refojos, Paola

Si

 

21

Rey Alves, Adrián

Si

 

22

Rosendo Fernández, Yoel

Si

 

23

Santomé Nogueira, Adriana

Si

 

24

Santos Rivero, Adriana

Si

 

25

Sebastián Fernández, Mario

Si

 

26

Vaqueiro Casás, Marcos

Si

 

27

Vella Bon, Marko

Si

 

Benvid@s á páxina web do CEIP Castrillón Coiro de Cangas

 

                                          Enderezo postal:

CEIP CASTRILLON COIRO 

Castrillón s/n
36947 Cangas
PONTEVEDRA

email: ceip.castrillon.coiro@edu.xunta.es

 

Teléfonos:

Xefatura de Estudos:    886110169
Dirección:                    
886110170
Depto. de Orientación:  886110171
Conserxería:                
886110172
Secretaría:                   
886110173
FAX:                           
886110174

Horarios:

Entrada: 09,15 h. Saída : 14,15 h.
Comedor: 14,15 h. - 15, 45 h.
Actividades Extraescolares: 16,00 - 17,00 h.

 

Calendario Escolar 2016-2017

 

 

Actividades lectivas:

o        No 2º ciclo de educación infantil, na educación especial e na educación primaria, as actividades lectivas realizaranse do día 12 de setembro de 2016 ao 23 de xuño de 2017, ambos os dous inclusive.

 

Periodo de vacacións:

o        Nadal: desde o día 22 de decembro de 2016 ata o 6 de xaneiro de 2017, ambos os dous inclusive.

o        Semana Santa: desde o día 10 ao 17 de abril de 2017, ambos os dous inclusive.

o        Entroido: días 27 e 28 de febreiro e 1  de  marzo de 2017.

 

Días non lectivos:

o        12 de outubro     de 2016 : Festa Nacional

o        31 de outubro     de 2016 : Día do ensino

o          1 de novembro de 2016 : Festividade de Tódolos Santos

o          6 de decembro de 2016 : Día da Constitución

o          8 de decembro de 2016 : Día da Inmaculada Concepción.

o          7 de abril  de 2017         : Festividade Local (Venres de Dores).

o          1 de maio de 2017         : Día do traballo

o        17 de maio de 2017         : Día das Letras galegas

o                                                 : Día de Libre disposición

 

Distribución días lectivos por trimestre:

o        1º trimestre:    68 días

·         Setembro:  15 días

·         Outubro:     19 días

·         Novembro:  21 días

·         Decembro: 13 días

 

o        2º trimestre:    61 días

·         Xaneiro:      17  días

·         Febreiro:     18  días

·         Marzo:        22  días

·         Abril:             4  días       

 

o        3º trimestre:   47 días

·         Abril:            9   días

·         Maio:          21   días

·         Xuño:         17   días

 

ü      Total días curso escolar: 17(5)

Conmemoracións:

Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:

o         20 de novembro de 2016: Día universal da infancia.

o         25 de novembro de 2016: Día internacional contra a violencia de xénero

o         Do 1 ao 11 de decembro de 2016: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

o         10 de decembro de 2016: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

o         30 de xaneiro de 2017: Día da Paz.

o         8 de marzo de 2017: Día Internacional da Muller.

o         15 de marzo de 2017: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

o         Do 6 ao 10 de marzo de 2017: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.

o         Entre o 17 e o 21 de abril de 2017: Día do Libro.

o         7 de abril de 2017: Día Mundial da Saúde.

o         9 de maio de 2017: Día de Europa.

o         Do 9 ao 17 de maio de 2017: Semana das Letras Galegas.

o       5 de xuño de 2017: Día Mundial do Ambiente.

MATRÍCULA 2016 (II)

Comeza o PERÍODO DE MATRÍCULA para o curso 2016-2017

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de marzo iníciase o prazo de admisión de solicitudes.

Publícanse, xa que logo, os formularios de solicitudes

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

Anexo II: Formulario de admisión

Os postos escolares vacantes estarán publicados no taboleiro de anuncios do centro.

Prazos:

Artigo 14.1. Solicitude de admisión

1. O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, presentará a solicitude que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo II desta Orde.

 

  • Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 29 de marzo.
  • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 1 ao 12 de abril.
  • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos:  25 de abril.
  • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

 

 

Calendario Escolar 2015-2016

 

 

 

Actividades lectivas:

o        No 2º ciclo de educación infantil, na educación especial e na educación primaria, as actividades lectivas realizaranse do día 10 de setembro de 2015 ao 22 de xuño de 2016, ambos os dous inclusive.

 Período de vacacións:

o        Nadal: desde o día 21 de decembro de 2015 ata o 6 de xaneiro de 2016, ambos os dous inclusive.

o    Semana Santa: desde o día 21 ao 28 de marzo de 2016, ambos os dous inclusive.

o        Entroido: días 8, 9 e 10  de febreiro de 2016.

 Días non lectivos:

o    12 de outubro de 2015 : Festa Nacional

o    30 de outubro de 2015 : Día do ensino

o    2 de novembro de 2015: Festividade posterior a Tódolos Santos

o    8 de decembro de 2015 : Día da Inmaculada Concepción.

o  18 de marzo de 2016 : Festividade Local (Venres de Dores).

o                                        : Día de Libre disposición

o     17 de maio de  2016 : Letras galegas                            

o       24 de xuño de 2016 : Festividade de  San Xoán

 

Distribución días lectivos por trimestre:

o        1º trimestre:    68 días
·         Setembro:  15 días
·         Outubro:     20 días
·         Novembro: 20 días
·         Decembro: 13 días
 o        2º trimestre:    51 días
·         Xaneiro:   17  días
·         Febreiro:  18  días
·         Marzo:      16  días
o        3º trimestre:   57 días
·         Abril:      21   días
·         Maio:     20   días
·         Xuño:    16   días

      Total días curso escolar: 176

Conmemoracións:

Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:

o         25 de novembro de 2015: Día internacional contra a violencia de xénero

o         Do 1 ao 11 de decembro de 2015: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

o         10 de decembro de 2015: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

o         30 de xaneiro de 2016: Día da Paz.

o         8 de marzo de 2016: Día Internacional da Muller.

o         15 de marzo de 2016: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

o         Do 7 ao 11 de marzo de 2016: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.

o         Entre o 18 e o 22 de abril de 2016: Día do Libro.

o         7 de abril de 2016: Día Mundial da Saúde.

o         9 de maio de 2016: Día de Europa.

o         Do 9 ao 17 de maio de 2016: Semana das Letras Galegas.

o       5 de xuño de 2016: Día Mundial do Ambiente.

Libros de texto 2015-16

 

Curso

Área

Título, colección, editorial

ISBN

3 anos A

Inglés

“Daisy, Robin & Me Green”
CD Pack Starter,
Oxford University Prees

978-0-19-480662-6

3 anos B

Inglés

“Daisy, Robin & Me Green”
CD Pack Starter,
Oxford University Prees

978-0-19-480662-6

4 anos A

 

 

Proyecto “Mila, la hormiga”-Bichitos,
4 años, 2º Trimestre, Ed. Casals

978-84-218-5157-9

Inglés

“Jungle Fun 2”, Ed. Richmond

978-84-668-1302-0

4 anos B

Inglés

“Jungle Fun 2”, Ed. Richmond

978-84-668-1302-0

5 anos A

Inglés

“Jungle Fun 3”, Ed. Richmond

978-84-668-1306-8

5 anos B

Inglés

“Jungle Fun 3”, Ed. Richmond

978-84-668-1306-8

1º E. Prim.

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 1, Saber Hacer, (Trimestres), Ed. Santillana

978-84-680-1857-7

Matemáticas

Matemáticas 1, Aprender es crecer, (Trimestres), Ed. Anaya

978-84-678-6503-5

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 1, Saber Facer,
Ed. Santillana

978-84-9972-235-1

Inglés

Wonder 1, Student’s Pack 1,
Ed. Richmond

978-84-668-1718-9

2º E. Prim.

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 2, Saber Hacer, (Trimestres), Ed. Santillana

978-84-680-2546-9

Lingua Galega

Lingua 2, Saber Facer, (Trimestres),
Ed. Santillana

978-84-9972-239-9

Matemáticas

Matemáticas 2, Saber Hacer, (Trimestres), Ed. Santillana

978-84-680-2547-6

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais, Saber Facer,
Ed. Santillana

978-84-9972-703-5

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza, Saber Facer,
Ed. Santillana

978-84-9972-245-0

Valores Soc. e Cívicos

Valores Sociais e Cívicos, Ed. Santillana

978-84-9972-390-7

Inglés

Wonder2, Student’s Pack2,
Ed. Richmond

978-84-668-1809-4

3º E. Prim.

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 3, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-1196-7

Lingua Galega

Lingua 3, Aprender é crecer en conexión,
Ed. Anaya

978-84-678-8655-9

Matemáticas

Matemáticas 3, Saber Hacer, Ed. Santillana

978-84-680-1286-5

Ciencias Sociais

Sociais 3, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2201-1

Ciencias da Natureza

Naturais 3, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2203-5

Inglés

 

Wonder3, Student’s Pack3,
Ed. Richmond

978-84-668-1037-1

Wonder 3, Activity Pack 3 + CD Audio

978-84-668-1271-9

4º E. Prim.

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 4, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-2956-6

Lingua Galega

Lingua 4, Aprender é crecer en conexión,
Ed. Anaya

978-84-678-8013-7

Matemáticas

Matemáticas 4,
Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-5609-7

Ciencias Sociais

Sociais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2898-3

Ciencias da Natureza

Naturais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2843-3

Inglés

 

Wonder4, Student’s Pack4,
Ed. Richmond

978-84-668-1797-4

Wonder 4, Activity
Pack 4 + CD Audio

978-84-668-2016-5

5º E. Prim.

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 5, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-1057-1

 Matemáticas

Matemáticas 5, Saber Hacer, Ed. Santillana

978-84-680-1066-3

Ciencias Sociais

Sociais 5, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-1543-3

Ciencias da Natureza

Naturais 5, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2346-9

Inglés

 

Well Done!, Pupil’s Book 5,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-304-2

WellDone!, Activity Book5,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-305-9

6º E. Prim.

 

 

 

 

 

Lengua Castellana

Lengua Castellana 6, Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-3171-2

Matemáticas

Matemáticas 6,
Saber Hacer,
Ed. Santillana

978-84-680-3033-3

Ciencias Sociais

Sociais 6, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2852-5

Ciencias da Natureza

Naturais 6, Aula activa, Ed. Vicens Vives

978-84-682-2847-1

Inglés

 

WellDone!, Pupil’s Book 6,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-311-0

WellDone!, Activity Book 6,
Ed. Pearson Longman

978-84-9837-312-7

 

 

 

.

Información sobre a Gratuidade solidaria de libros de texto
A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2015-2016 levarase a cabo mediante dous procedementos: axudas para a adquisición de libros de texto (Procedemento ED330B) e fondo solidario de libros de texto (Procedemento ED330D).

Siga os enlaces á páxina web da Consellería de Educación da Xunta para obter máis información

Axudas para a adquisición de libros de texto

Ensinanzas e cursos aos que afecta: 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria e educación especial.

 

 

Fondo solidario de libros de texto:

Ensinanzas e cursos aos que afecta: 3º e 5º de educación primaria e 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria.

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido