Entrega de boletíns

Logo cole

Datas de entrega

de boletíns

Curso 2018 - 2019

 

Entrega de boletíns de notas

·  1ª avaliación:     21 de Decembro de 2018

·  2ª avaliación:     29 Marzo de 2019

·  3ª avaliación:     21 de Xuño  de 2019