Entrega de boletíns

Logo cole

Datas de entrega

de boletíns

Curso 2021 - 2022

 

Entrega de boletíns de notas

·  1ª avaliación:  

    21 Decembro de 2021

· avaliación:    

    8 de Abril de 2022

·  3ª avaliación:    

    22 de Xuño de 2022