Entrega de boletíns

Logo cole

Datas de entrega

de boletíns

Curso 2019 - 2020

 

Entrega de boletíns de notas

·  1ª avaliación:  

   20 de Decembro de 2019

· avaliación:    

   3 de Abril de 2019

·  3ª avaliación:    

   19 de Xuño  de 2020