EQUIPO DIRECTIVO

      DIRECTORA:

      Áurea Pérez Bernárdez

      XEFA DE ESTUDOS:

      Mª Victoria Marín Valle

      SECRETARIA:

      Lupe Laso Zarza