Horarios de atención a pais

Logo cole

ATENCIÓN A

NAIS E PAIS

Curso 2020 - 2021

 

ACTUALIZARASE PROXIMAMENTE

 

HORARIO DE DIRECCIÓN

· Luns a venres de......

 HORARIO DE SECRETARÍA

  · De ..... horas (despois de que entren as filas dos pequenos) a .......... (por razóns de seguridade non haberá secretaría durante o período do recreo).

 HORARIO DE ORIENTACIÓN

· De luns a venres de:....... h a  h.

· Martes de ..... h a ...... h (previa cita).

 HORARIO DE XEFATURA DE ESTUDOS

· De luns a venres de ........

 HORARIO DE TITORÍAS

          · Martes de 17:00 a 18:00 h.

 COMEDOR

  • Para avisar de incidencias graves ou relativas á recollida ou entrega dos nenos pode chamar ao tf. 988215833, que estará activo entre as 14:00h e as 16:00h.
  • Antes de chamar, valore a urxencia ou necesidade da chamada para evitar retrasar o traballo das monitoras.

 PROFESORADO DE GARDA             

                · De 16.00 a 18.00 h

 

FÓRA DO HORARIO INDICADO O CENTRO PERMANECERÁ PECHADO