Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: María del Carmen Estévez Atrio

Xefa de estudos: María Victoria Marín Valle

Secretaria: Guadalupe Laso Zarza

 

PAIS/NAIS 

María González Armada

Diego Gonález López

Susana Meire López

Raquel Noguerol Pato

Sandra Siles Pereira

  

PROFESORADO

Patricia González Cid

Mª Guadalupe Prieto Cid

Marta González de Prado

Rosa María Vázquez Vázquez

Elena Torreiro Sebastián

  

PERSOAL NON DOCENTE

Mª Jesús Lamas Rodríguez

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Ramón Rodríguez Rodríguez