Departamento de Orientación

Logo cole

MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Curso 2022 - 2023

 

Curso 2022 - 2023

  

 XEFE DO DEPARTAMENTO:  Idoia Cid Vila

 

 DIRECTORA: Carmen Estévez Atrio

 

 XEFA DE ESTUDOS: Mª Victoria Marín Valle

 

COORDINADORA E.I.: Marta González de Prado

 

 COORDINADORES CICLO DE E.P.: 

                           Mª Clara Fernández

                          Mª Isabel Fernández

                          Mª Fe Nieto Pereira

 

  Profesorado de PT/AL:  Ana Rosa Vázquez Febrero

                                        Patricia González Cid

                                        Ana Isabel Penela Fernández

                                        Rosa Mª Vázquez Vázquez

                                        Beatriz Rejo Arcos

                                        Mónica López Cruz

      Rebeca Fernández Iglesias

      Andrea Darrosa López