Comisión de Coordinación Pedagóxica

Logo cole

MEMBROS DA CCP

Curso 2021 - 2022

 

 

Curso 2021 - 2022

 

 

  DIRECTORA: María del Carmen Rodríguez Rodríguez

    (Presidenta)

 

  XEFA DE ESTUDOS: Mª Fe Nieto Pereira

 

  ORIENTADOR: Idoia Cid Vila

 

  COORDINADORA E.I.: Marta González de Prado

 

  COORD. EDLG.:   Manuela CId Montero

 

  PLAMBE: Patricia González Cid

 

  Profesorado representante de Primaria:

                                                Carmen Estévez Atrio

                                              

  Profesorado de PT/AL:

  

   

      Secretaria: 

 

(Reunión os 1º martes do mes de 16:00 h a 16:45 h)