Comisión de Coordinación Pedagóxica

Logo cole

MEMBROS DA CCP

Curso 2023 - 2024

 

 

Curso 2023 - 2024

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 

    DIRECTORA: Áurea Pérez Bernárdez (Presidenta)

   XEFA DE ESTUDOS: Mª Victoria Marín Valle

 

  ORIENTADORA: Idoia Cid Vila

 

   COORD. EDLG.: Áurea Pérez Bernárdez  

 

  COORD. TICS.: José Antonio Álvarez Campos

 

  COORD. BENESTAR: Rosa Mª Vázquez Vázquez  

 

  PLAMBE: Patricia González Cid

 

  COORDINADORA E.I.: Elena Torreiro Sebastián

 

  Profesorado representante de Primaria:

                      1º Ciclo: Mª Clara Fernández López

                      2º Ciclo: Mª Isabel Fernández Fernández

                      3º Ciclo: Mª Fe Nieto Prieto

 

  Profesorado de PT/AL:

                       Áurea Pérez Bernárdez

                      Patricia González Cid      

                      Ana Isabel Penela Fernández

                      Ana Rosa Vázquez Febrero

                      Rosa Mª Vázquez Vázquez

                      Mª Rita Rodríguez López

                      Felipe Sánchez Pérez

                      Aroa Iglesias Recimil 

            

 

   

(Reunión os 1º martes do mes de 16:00h a 16:45 h)