Membros dos equipos de ciclos

Logo cole

EQUIPOS DE CICLO

Curso 2020 - 2021

 

 

Curso 2020 - 2021

 

 EDUCACIÓN INFANTIL             

·      COORDINADORA: Mª  Nieves Domínguez Rodríguez

·      3 anos A:   Elena Torneiros Sebastián

·      3 anos B: Ana Belén Vázquez Salgado

·      4 anos A: Mº Guadalupe Prieto Cid

·      4 anos B:  Marta González de Prado

·      5 anos A: Maria Nieves Domínguez Rodríguez 

·      5 anos B:  Sabela Varela Varela

·      Apoio 1: Mª Luisa Gamallo Bouzo 

·      Apoio 2: Manuela Cid Montero

·      RELIXIÓN:Pilar Vázquez Movilla      

·      ING: Carmen Rodrígez Fernández

·      PT:   Eliana S. Alvarado Roales

             Mónica López Cruz

·      AL: Laura Prado González, Millán Alvar Nóvoa.

 

 

(Reunión: 2º martes do mes de 16:00 h a 16:45 h)