Membros das dinamizacións

Logo cole

MEMBROS DAS

DINAMIZACIÓNS

Curso 2018 - 2019

 

 

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA/PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

·      COORDINADORA: Mª Luisa Gamallo Bouzo 

 • Mª José Cid Rodríguez
 • José Carlos Fernández Martínez
 • Susana Justo taboadas
 •  Rafael Rodríguez Nogueira
 •  Purificación Rodríguez Rodríguez
 • Mª Asuncion Fernández Pérez.
 • Angeles Quintas Outomuro.
 • José Manuel Barge Barge.
 • Maruxa Seara Pérez.
 • Susana Godoy Varela.

(reunión: 3º martes de 16:00 h a 16:45 h)

 

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN TIC/ABALAR/ E-DIXGAL

·      ENCARGADA ABALAR/E-DIXGAL: Josefa Anta Anta 

 • Josefa Anta Anta
 • Serafina Ayuso Colmenero
 • Mª Fe Nieto Pereira
 • Jose Carlos Fernández Martínez
 • Emma María fernández Perez
 • Susana Godoy Varela
 • Purificación Rodríguez Rodríguez
 • Elisa García Barrio
 • Pilar Vázquez Movilla
 • Cristina Cachaldora Sánchez
 • Rosa María Vázquez Vázquez

  ENCARGADA TIC/ABALAR/E-DIXITAL: MºDolores Castro Ratón

 • José Antonio Álvarez Campos
 • Josefa Anta Anta
 • Serafina Ayuso Colmenero
 • Rosa Mª Pato Blanco

              (reunión: 3º martes de 16:00 h a 16:45 h)

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE CONVIVENCIA

·      COORDINADOR: Victor Manuel Peña Álvarez

 • Ana Isabel Penela Fernández.
 • Elisa García Barrio.
 • Mª del Carmen Mira Gómez.
 •  Laura Prado González.
 •  Carmen Rodríguez Fernández.
 • Rosa María Vázquez Vázquez.
 • Pilar Vázquez Movilla.
 • Esther Vega Seoane.

(reunión os 3º martes de 15:00 h a 16:00 h)

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA

·      ENCARGADA “PLAMBE”: Patricia González Cid

 • Mª Guadalupe Laso Zarza
 • Marta González de Prado
 • Mª Asunción Portabales Otero
 •  Mari Carmen Rodríguez Rodríguez
 • Cristina Cachaldora Sánchez.
 • Emma María Fernández Pérez
 • Nieves Domínguez
 • Mª Fe Nieto Pereira
 • Teresa Iglesias Quintas
 • Mª Dolores González Cid

(reunión os 3º martes de 4:00 a 4:45 horas) 

             

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN CONTRATOS PROGRAMA - PROA

·      ENCARGADA:PENDENTE