Instalacións

No exterior, desfrutamos de patios e polideportivo ao aire libre:

No interior, contamos cos seguintes espazos:

  PLANTA BAIXA:

 

- Salón de actos

Salón de actos Salón de actos

 

- Ximnasio

Ximnasio Planta Baixa Ximnasio Planta Baixa

 

- Despacho de Educación Física

- Comedor

 

- Aseos e vestiarios

 

 1ª PLANTA:

 

- Conserxería

- Despachos: Secretaría, Dirección,

  Orientación  e Xefatura de Estudos

- Sala de profesores e profesoras

- Aulas de apoio

- Aulas de 3 e 4 anos de Educación Infantil

- Aseos de alumnado e profesorado

  

 2ª PLANTA:

 

- Aulas de 5 anos de Educación Infantil

- Aulas de 1º, 2º, 3º e 4º de E. Primaria

- Aseos de alumnado

  

  3ª PLANTA:

 

- Aulas de 5º e 6º de Educación Primaria

- Aula de Informática

- Aula de Inglés

- Aula de Música

- Audiovisuais

Sala de Audiovisuais

- Ximnasio

- Aulas de apoio

- Aseos de alumnado e profesorado

 

 PATIOS:

- Patio de E. Infantil e 1º e 2º de E. Primaria

Patio Infantil 

 

 

 

 

 


                - Patio de 3º e 4º de E. Primaria


                  - Patio de 5º e 6º de E. Primaria