Seccións bilingües

CURSO 2021-2022

 Por 15º ano, dende a súa primeira convocatoria, impártese en inglés a asignatura de Plástica en 5º e 6º de Primaria.

Obxectivos:

  • Motivar cara a língua extranxeira.
  • Mellorar a competencia linguística en Inglés.
  • Reforzar os obxectivos da área de Inglés.
  • Mestre responsable: Mª Fe Nieto Pereira.