Seccións bilingües

CURSO 2019-2020

 

SECCIÓNS BILINGÜES

Por 13 ano, dende a súa primeira convocatoria, impártese en inglés a asignatura de Plástica en 5º e 6º de Primaria.

Obxectivos:

  • Mellorar a competencia linguística en Inglés.
  • Reforzar os obxectivos da área de Inglés.
  • Motivar cara a língua extranxeira.

Mestre responsable: Mª Fe Nieto Pereira.