Seccións bilingües

CURSO 2022-2023

 

 Por 16º ano, dende a súa primeira convocatoria, impártese en inglés a asignatura de Plástica en 5º e 6º de Primaria.

 A coordinadora das Seccións Bilingües: Mª Fe Nieto Pereira

Obxectivos:

  • Motivar cara a língua extranxeira.
  • Mellorar a competencia linguística en Inglés.
  • Reforzar os obxectivos da área de Inglés.