FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2024-2025

Aberto o prazo para solicitar:

-Fondo Solidario de Libros de texto: 3º e 4º de EP

-Axudas Libros de texto: 1º e 2º de E.P., Educación Especial, e Necesidades educativas especiais.

-Axudas Material escolar.

PRAZOS: Presentación de Solicitudes: do 21 de maio ao 21 de xuño.

PUBLICACIÓN FONDO LIBROS:

Lista provisional: 25 de xuño

Lista definitiva: 28 de xuño

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

-Anexo I e II

-Copia do Libro de Familia ou documentación  equivalente, onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

-En caso de separación ou divorcio, deberan achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución  da custodia do /da menor.

PROCEDEMENTO PARA A PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

-As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia: SEDE ELECTRONICA

-Tamén se poden presentar de xeito presencial a documentacion correspondente na Secretaria do Centro (CEIP A PONTE). TF: 988783092

Toda esta información pode atoparse en: FONDO LIBROS

DOCUMENTACIÓN A DESCARGAR:

-Orde do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto: AQUI

-Impreso de solicitude (anexos I e II): AQUI

AdxuntoTamaño
Orde 7 de maio.pdf1.32 MB
AnexosIeII.pdf3.49 MB