Alumnado con necesidades educativas especiais
Alumnado con necesidades educativas especiais

Enténdese por alumnado que presenta necesidades educativas especiais, aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

Guía "La buena vida"
26/09/2016 | 13:40
A Consellería de Sanidade e INGADA (Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados) presentan a guía "La buena vida" cuxa finalidade é a promoción de estilos de vida saudables...
Tico, Editor e Intérprete TICO
05/04/2012 | 15:14
Proxecto TICO (Taboleiros Interactivos de COmunicación) é unha aplicación informática para xerar e utilizar taboleiros de comunicación de forma interactiva. O programa está...
e-mintza
05/04/2012 | 15:01
e-mintza é un sistema personalizable e dinámico de comunicación aumentativa e alternativa dirixido a persoas con autismo ou con barreiras de comunicación oral ou escrita. Permite...
In-TIC
05/04/2012 | 14:56
In-TIC (Integración das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións nos colectivos de persoas con diversidade funcional) é unha iniciativa que pretende utilizar a tecnoloxía en...
BJ Adaptaciones
05/04/2012 | 14:51
BJ Adaptaciones crea, produce e distribúe tecnoloxías de soporte á autonomía de persoas con discapacidade. A través de produtos de fabricación propia, distribucións ou solucións...
Picaa
05/04/2012 | 14:48
Picaa é unha plataforma para deseñar actividades para alumnos con necesidades educativas especiais, onde tanto o deseño como a execución dos exercicios lévase a cabo en...
Aumentativa 2.0
05/04/2012 | 14:40
Aumentativa 2.0é un espazo interactivo, dinámico e en constante crecemento e evolución, que constitúe unha valiosa fonte de recursos materiais e didácticos para a implementación...
EDUTEC
05/04/2012 | 14:34
Información interesante para pais e docentes sobre as ensinanzas de linguaxes alternativas co partindo da consideración do ordenador como un recurso para a aprendizaxe por parte...
ARASAAC
03/04/2012 | 10:01
O portal ARASAAC ofrece recursos gráficos e materiais para facilitar a comunicación de aquelas persoas con algún tipo de dificultade neste área. No apartado de “materiais...
Onda educa
03/04/2012 | 09:57
Páxina especialmente interesante para atender as posibles necesidades, demandas e intereses de persoas con deficiencias auditivas. Especializada na adaptación e creación de...

Páginas