Alumnado con altas capacidades intelectuais
Alumnado con altas capacidades intelectuais

Unha alumna ou un alumno presenta altas capacidades intelectuais cando manexa e relaciona, de maneira simultánea e eficaz, nun nivel sensiblemente superior á media, recursos cognitivos verbais, numéricos, lóxicos, memorísticos, espaciais e creativos. Considérase talentoso o alumnado que destaca especialmente e de maneira excepcional no manexo dun ou varios destes recursos.

Considérase alumnado con sobredotación intelectual cando amosa as seguintes características: unha capacidade intelectual moi superior á esperada para a súa idade, unha alta creatividade e un alto grao de motivación e perseveranza.

18/01/2013 | 01:06
Un grupo de nenos e nenas da Asociación de Altas Capacidades de Galicia (ASAC) obtivo o primeiro premio a “Mellor Curtametraxe” no certame nacional “¡No te cortes!”. Titúlase “...
Anaco
10/01/2013 | 10:23
ANACO é unha asociación que xurde en 2011 sen ánimo de lucro, aconfesional e apolítica; creada por amigos dos nenos con altas capacidades (pais, nais, profesionais…) que teñen o...
ASAC
04/04/2012 | 14:55
ASAC é unha asociación sen ánimo de lucro, un lugar de encontro das familias de nenos con alta capacidade intelectual. Trátase dunha asociación de pais que pretende, a través de...
Alumnado con sobredotación intelectual
07/12/2011 | 15:10
Unha alumna ou un alumno presenta altas capacidades intelectuais cando manexa e relaciona, de maneira simultánea e eficaz, nun nivel sensiblemente superior á media, recursos...