FPBásicaSkills 2022. Competicións

Servizos de restauración

Sede e data de celebración: CEE Manuel López Navalón (Santiago de Compostela), o día 31/05/2022
Horario da competición:

De 9:30 a 10:00. Recepción das persoas participantes, presentación e entrega de uniformes.

De 10:00 a 10:30. Presentación da proba e aclaración de dúbidas.

De 10:30 a 14:00. Desenvolvemento da proba.

De 14:00 a 14:30. Corrección da proba por parte do xurado.

De 14:30 a 16:30. Descanso para xantar.

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Modalidade: Competición por parellas para alumnado de Programas Formativos Básicos
Programas formativos básicos:
PFB de Servizos de restauración
Centros e alumnado participante:
CEE Infanta Elena,
Jennifer Abad Fernández
María del Carmen Hermida Taboada
CEE Manuel López Navalón,
Mary Blanco Bernárdez
Noemí Pombo García
CEE María Mariño,
Nikolay Aleksandrov Argirov
Lourdes das Dores de Jesús
CEE Pontevedra,
Adrián García Besada
Sergio Varela Lapido
CEE Saladino Cortizo,
Milagros Belén Villalba Vera
Sabrina Nápoli Lara
CEE Terra de Ferrol,
Álex Jiménez Silva
Sahar Telha
Descrición da competición:

O alumnado deberá realizar:

  • Dous expresos.
  • Dous capuchinos.
  • Dúas bebidas de especialidade sen alcohol que teñan como base da elaboración o café.

O tempo de realización da proba será de 30 minutos repartidos do seguinte xeito:

  • 15 minutos de preparación do material necesario.
  • 15 minutos para a elaboración das bebidas.
Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:

Para o desenvolvemento da proba o alumnado participante, terá que ter coñecemento sobre:

  • Funcionamento e manexo de muíños, cafeteiras e todo tipo de materiais baristas.
  • Nocións básicas do proceso de elaboración do café, dende a recollida nas fincas produtoras ata o seu servizo nas cafeterías.
  • Como emulsionar a leite e o tratamento da mesma.
  • As distintas vaixelas utilizadas para o servizo de cafés.
Xurado:
Presidente/a:
Marcos Santamaría Somoza

Vogais:
María del Carmen Alvite Caamaño
Iago Díaz López
Jorge Fabra
Jaime Francisco García
María del Mar León Martínez
Antonio Maceiras Charlón
Anxo Montilla Fernández
Patricio Navarro
Juan Manuel Noya Pampín
José Ríos Casal
Medalla de ouro:
Adrián García Besada
Sergio Varela Lapido

Titor/a: María del Mar León Martínez
Centro: CEE Pontevedra
Medalla de prata:
Jennifer Abad Fernández
María del Carmen Hermida Taboada

Titor/a: Antonio Maceiras Charlón
Centro: CEE Infanta Elena
Medalla de bronce:
Mary Blanco Bernárdez
Noemí Pombo García

Titor/a: María del Carmen Alvite Caamaño
Centro: CEE Manuel López Navalón

Acceda á ficha das demais especialidades: