FPBásicaSkills 2022. Competicións

Electricidade e electrónica

Sede e data de celebración: CIFP Universidade Laboral (Culleredo), o día 26/05/2022
Horario da competición:

De 9:00 a 10:00. Recepción e benvida de participantes e titores. Información sobre as normas básicas da competición. Sorteo dos postos de traballo para cada equipo.

De 10:00 a 14:00. Desenvolvemento da competición.

De 14:00 a 14:15. Finalización da proba e precintado dos traballos.

De 14:15 a 16:00. Descanso para xantar.

De 16:00 a 18:00. Reunión do xurado e avaliación dos traballos.

De 18:00 a 18:30. Acto de avaliación, entrega de agasallos, agradecementos e despedida.

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Modalidade: Competición por parellas para alumnado de FP Básica
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP A Xunqueira,
Carlos Nuñez Acibeiro
Javier Alonso Cuíñas
CIFP Ferrolterra,
Lamine Fall
Tadeo Martínez Gómez
CIFP Ferrolterra,
Cristian Jarel Salazar
Adnen Laghmich
IES Macías o Namorado,
Samuel Batalla Gago
Marcos Barros Caamaño
IES Terra de Trasancos,
Alberto Romero López
John Kleb Sales da Silva
IES Terra de Trasancos,
Xeila Armada Galvís
Anthony Miguel Carmona Vasquez
CIFP A Farixa,
Mohamed Oukhoya
Eric Manuel Pichardo Carballo
CIFP A Farixa,
Daniel Florin Popescu Etves
Yeray Ramos Fernández
CIFP Universidade Laboral,
Juan Ismael Matos Rodríguez
Pablo Veiras Gude
CIFP Politécnico de Lugo,
Richard Marte Capellan
Joel Rodríguez Gay
IES María Casares,
Adrián Babio Varela
Borja Fernández Vila
Descrición da competición:

A proba consistirá en realizar unha instalación interior de baixa tensión de grao de electrificación básico, montando nun panel vertical de madeira de 2m2 toda a instalación cos 5 circuítos básicos segundo marca a instrución MIE–BT-025. Cablearase o cadro de protección con IGA, diferencial e os 5 PIA, e distribuirase como mínimo un punto de utilización de cada un nun plano a escala debuxado no panel pertencente a un pequeno apartamento cunha cociña, unha habitación, unha sala, corredor e un baño. A distribución farase con tubo flexible de PVC de encaixe pero fixado en superficie con grampas aparafusadas, e todos os elementos serán de superficie, fixándoos con parafusos.

Na proba permítese levar o REBT e ademais da montaxe, será necesario tamén facer o pedido de material nunha folla e saber interpretar o esquema unifiar dado. Estas especificacións serán explicadas con máis detalle xunto aos criterios de avaliación e a rúbrica para a cualificación de cada elemento avaliable.

Non só se buscará a excelencia técnica senón tamén a capacidade para poder levar a cabo unha instalación desde un prego de condicións ata as medicións finais, pasando polo aprovisionamento de materiais, o traballo en equipo, a concentración no traballo, as boas prácticas en materia de seguridade, etc.

Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:
 • Saber localizar a instrución MIE-BT-025 e dentro dela os cinco circuítos de grao de electrificación básico.
 • Distinguir seccións de cables para cada un dos cinco circuítos segundo MIE BT 025.
 • Saber escoller seccións de canalizacións segundo MIE-BT-25.
 • Montaxe de canalizacións flexibles en superficie mediante grampas aparafusadas á madeira.
 • Montaxe de canalizacións con canaleta de superficie e ingletado a 45 graos.
 • Embornar correctamente en regleta e nos mecanismos.
 • Montar un cadro de protección básico, con cable flexible (sen punteiras).
 • Punto de luz simple e punto de luz conmutado de dous puntos.
 • Montaxe de elementos básicos coma tomas de corrente, interruptor, conmutador, portalámpadas, etc.
 • Encher correctamente con descricións e cantidades unha folla de pedido de material.
 • Saber interpretar un esquema unifiar dunha instalación básica.
 • Saber aplicar as medidas de seguridade básicas.
 • Facer medicións básicas da instalación montada, coma tensión en cada circuíto, caída de tensión na liña máis alonxada do cadro, tensión entre fase e terra, illamento de terra (simplemente co polímetro en ohmnios).
Xurado:
Presidente/a:
Miguel Martínez Modroño

Vogais:
Emma María Cid Alonso
Lucía Margarita Fernández Gómez
Héctor Filgueiras Sánchez
José María López Blanco
Manuel Magariños Moa
Beatriz Peinó Carballés
Ángel Pena López
Susana Rey López
Samuel Rodríguez Saavedra
Paula Toimil Loureiro
Emilio Vidueira Franjo
Medalla de ouro:
Mohamed Oukhoya
Eric Manuel Pichardo Carballo

Titor/a: Emilio Vidueira Franjo
Centro: CIFP A Farixa
Medalla de prata:
Juan Ismael Matos Rodríguez
Pablo Veiras Gude

Titor/a: Susana Rey López
Centro: CIFP Universidade Laboral
Medalla de bronce:
Samuel Batalla Gago
Marcos Barros Caamaño

Titor/a: Samuel Rodríguez Saavedra
Centro: IES Macías o Namorado

Acceda á ficha das demais especialidades: