FPBásicaSkills 2022. Competicións

Floraría

Sede e data de celebración: CIFP Montecelo (Pontevedra), o día 26/05/2022
Horario da competición:

De 9:30 a 11:00. Recepción das persoas participantes.

De 11:00 a 12:00. Inauguración e preliminares.

De 12:00 a 14:00. Primeira proba.

De 14:00 a 15:00. Descanso para xantar.

De 15:00 a 18:00. Segunda proba.

De 18:00 a 18:30. Deliberación do xurado.

Familias profesionais:
Agraria
Modalidade: Competición individual para alumnado de FP Básica
Centros e alumnado participante:
IES de Arzúa, Juan Manuel Nogueira Budiño
CIFP Montecelo, José Ramón Patiño Castellano
IES de Mugardos, Clara Teijeiro López
IES de Mugardos, Andrea Ríos López
CPR Salesianos A Mercé, Xeila Esperón Lijó
Descrición da competición:

Os/as competidores/as terán que:

  • Un ramo de man.
  • Un arranxo floral con esponxa para a presentación dun produto.

Desenvolverase un máximo de dúas actividades, das cales coma mínimo unha delas consistirá nun traballo floral baseado nunha caixa sorpresa, onde todas as persoas que compiten disporán do mesmo material e deberán utilizar unha porcentaxe mínima deste.

Pódense incluír combinacións de deseños coa función de crear outras composicións, como poden ser decoracións de mesa ou decoración de sala (para parede, colgar, en soporte, no chan, escaparate).

Os deseños poderán inspirarse nun tema proposto ou estarán relacionados cun obxecto determinado.

Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:
  • Identificación e manipulación das especies de flor cortada, planta e material vexetal e da súa tipoloxía e morfoloxía.
  • Identificación e manexo das ferramentas e materiais propios da arte floral.
  • Identificación e manexo de elementos de soporte, estrutura e suxeición. 
  • Coñecementos e aplicación das técnicas e os estilos artísticos de composición en arte floral.
  • Aplicación de técnicas ou produtos para a optimización final ou conservación da composición, tendo en conta a normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.
  • Aplicación de orde e limpeza durante as fases do proceso das composicións florais, así como na presentación do traballo final, tendo en conta a normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.
Xurado:
Presidente/a:
Bárbara Carballal Mariño

Vogais:
Patricia Blanco Vigo
Eliseo Castro Iglesias
Carlos Iglesias Ramos
Mario Soto López
Esperanza Torrado Pérez
Medalla de ouro:
Juan Manuel Nogueira Budiño
Titor/a: Carlos Iglesias Ramos
Centro: IES de Arzúa
Medalla de prata:
Andrea Ríos López
Titor/a: Patricia Blanco Vigo
Centro: IES de Mugardos
Medalla de bronce:
José Ramón Patiño Castellano
Titor/a: Eliseo Castro Iglesias
Centro: CIFP Montecelo

Acceda á ficha das demais especialidades: