FPBásicaSkills 2022. Competicións

Mantemento de vehículos

Sede e data de celebración: CIFP As Mercedes (Lugo), o día 27/05/2022
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Recepción das persoas participantes, presentación da proba e sorteo de postos.

De 9:30 a 12:15. Primeira parte da proba.

De 12:15 a 12:45. Descanso.

De 12:45 a 15:00. Segunda parte da proba.

De 15:00 a 17:00. Descanso para xantar.

De 17:00 a 18:00. Corrección da proba por parte do xurado.

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Modalidade: Competición por parellas para alumnado de FP Básica
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP Montecelo,
Adrián López Barcia
Alejandro Oliveira Martínez
IES de Vilalonga,
Cristian Troncoso Soutullo
Adrián Castro Rodríguez
CIFP Porta da Auga,
Marcos Díaz Seivane
Iago García Díaz
CIFP Valentín Paz Andrade,
Nico Canosa Gayoso
Pedro Lagares Costas
CIFP Valentín Paz Andrade,
Xoel Piñeiro Pérez
Nahim Dopazo Pato
CIFP As Mercedes,
David López Folgueira
David López López
Descrición da competición:

Os/as competidores/as terán que realizar traballos en equipo asumindo os deberes e cooperando con tolerancia e respecto, para a realización eficaz das seguintes tarefas:

 • Fabricar unha peza seguindo un plano, no que teña que medir, trazar, cortar, tradear, roscar e realizar operacións de soldadura, seleccionando as ferramentas, os equipamentos e os utensilios axeitados ao proceso.
 • Desmontar, montar, substituír e axustar elementos amovibles externos do vehículo.
 • Substituír e axustar un par de elementos do sistema de alumeamento. Comprobar uns quentadores.
 • Executar un mantemento básico do sistema de freos e substituír un pneumático xunto co equilibrado correspondente.
Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:
 • Interpretar planos sinxelos de diferentes elementos e pezas.
 • Mecanizado de pezas aplicando as técnicas necesarias.
 • Operacións de soldadura simples.
 • Técnica na substitución de pezas exteriores e accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído, o seu sistema de unión e posición e a súa posible regulación.
 • Operacións de mantemento dos sistemas de carga e auxiliares do vehículo.
 • Operacións de mantemento básico do sistema de freos e rodas do vehículo.
 • Operacións de mantemento básico do motor.
Xurado:
Presidente/a:
José Antonio Barros Folgueira

Vogais:
José Fuentes Fontáns
Carlos Navarro de Simón
Jesús Núñez Yáñez
Fernando Prado Santamaría
Beatriz Trigo Moscoso
Jaime Villar Martínez
Medalla de ouro:
Adrián López Barcia
Alejandro Oliveira Martínez

Titor/a: José Fuentes Fontáns
Centro: CIFP Montecelo
Medalla de prata:
Cristian Troncoso Soutullo
Adrián Castro Rodríguez

Titor/a: Fernando Prado Santamaría
Centro: IES de Vilalonga
Medalla de bronce:
Nico Canosa Gayoso
Pedro Lagares Costas

Titor/a: Jaime Villar Martínez
Centro: CIFP Valentín Paz Andrade

Acceda á ficha das demais especialidades: