FPBásicaSkills 2022. Competicións

Peiteado e estética

Sede e data de celebración: CIFP Montecelo (Pontevedra), o día 02/06/2022
Horario da competición:

De 10:00 a 10:30. Recepción das persoas participantes.

De 10:30 a 11:00. Acomodación e preparación das persoas competidoras para a primeira proba.

De 11:00 a 12:45. Primeira proba.

De 12:45 a 13:00. Deliberación do xurado.

De 13:00 a 13:30. Lavado e acondicionado do manequín.

De 13:30 a 15:00. Descanso para xantar.

De 15:00 a 16:00. Segunda proba.

De 16:00 a 16:30. Deliberación do xurado.

De 16:30 a 17:30. Terceira proba.

De 17:30 a 18:30. Deliberación do xurado.

Familias profesionais:
Imaxe persoal
Modalidade: Competición individual para alumnado de FP Básica
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP Montecelo, Naiara Ameal Sangiao
IES de Teis, Ángela Mosquera Oterino
CPR Salesianos A Mercé, Yolanda Argibay Meis
IES Ricardo Carvalho Calero, Eylen Sofía Rodríguez Rodríguez
IES Muralla Romana, Aroha Sangiao Martínez
IES 12 de Outubro, Andrés dos Santos Moreno
CPR Santo Cristo, Aya Menai
CIFP Someso, Yoana Naya Ordóñez
Descrición da competición:

Realizaranse tres probas relacionadas coas competencias do título:

  1. Cambiar a cor do cabelo, aplicando os cosméticos e controlando o tempo de exposición establecido:
    • Aplicación de coloración de forma parcial sobre manequín.
  2. Efectuar cambios de forma temporais no cabelo, realizando a montaxe e aplicando os cosméticos necesarios:
    • Montaxe con moldes sobre manequín.
  3. Peiteado para cambios de forma temporais no cabelo:
    • Marcado con secador sobre manequín.
Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:

A competencia xeral do título profesional básico en Peiteado e Estética consiste en aplicar técnicas de limpeza e cambios de forma e cor do cabelo, así como técnicas básicas de maquillaxe, depilación, manicura e pedicura, atendendo á clientela e preparando os equipamentos, os materiais e as áreas de traballo con responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes.

Xurado:
Presidente/a:
Rosa María Freire Rial

Vogais:
José Rubén Calvo Fernández
Yolanda Diz Paz
Patricia Diz Peleteiro
María Trinidad García Vázquez
Estela María Mira Mata
Manuel Ángel Pose Picado
María Begoña Rey Arufe
Laura Senín Montáns
Medalla de ouro:
Naiara Ameal Sangiao
Titor/a: Patricia Diz Peleteiro
Centro: CIFP Montecelo
Medalla de prata:
Yoana Naya Ordóñez
Titor/a: María Begoña Rey Arufe
Centro: CIFP Someso
Medalla de bronce:
Andrés dos Santos Moreno
Titor/a: María Trinidad García Vázquez
Centro: IES 12 de Outubro

Acceda á ficha das demais especialidades: