Participantes GaliciaSkills

Ano 2021

Reparación de carrozaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Iago Pérez Macías Gonzalo Trigo García
CIFP Valentín Paz Andrade Aarón Alonso González Alejandro López Pereiras
CIFP Coroso Iago Castro Abuín Manuel García Deus
IES María Sarmiento Miguel Ángel Fonte Dorado Ramón Martínez Pego
IES A Sangriña Pablo Jesús Pousa Estévez Rubén García Ares

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES As Mariñas Javier Noche Ferreiro Miguel Vilela González
CIFP Ferrolterra Damián Rodríguez Bollo Víctor Allegue Miño
CIFP As Mercedes Mario Seijo Fernández Sergio Gómez Campos
IES María Sarmiento Sergio Martínez Pajón Luis Gesto Lois
IES de Vilalonga Eloy Fernández Fernández Rafael Domínguez Piñeiro
CIFP Fontecarmoa Alexander Baeyens Díaz Alvaro Rodríguez Díaz

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Alberto Estévez Ferreiro José Carlos Breijo García
CIFP As Mercedes Álex Barro García Alberto Pereira López
CIFP Valentín Paz Andrade Adrián Maya Álvarez Alberto Fernández Caride
IES Politécnico de Vigo Sabela Fernández Rodríguez Francisco José Rodríguez Martínez

Pintura do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Valentín Paz Andrade Alexandre Palmero Santomé Iván Riobó Carballo
CIFP Ferrolterra Anxo Garrote Espantoso Silvia Folgueira Rico
IES María Sarmiento Katia María Duarte Monteiro José Luis Janeiro Insua
CIFP As Mercedes Ismael Fernández Luaces Luis Abelleira Álvarez

Instalacións eléctricas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
Iago Estévez González Ángel Iglesias Pérez
CIFP Politécnico de Santiago Carlos Dafonte Rodríguez Lidia Caamaño García
CIFP Politécnico de Lugo Antonio García Fernández Miguel Rojas Ogaza
IES Politécnico de Vigo Manuel Antonio Alonso Álvarez Moisés Nicolás Pereira Martínez
IES Lois Peña Novo Brais Pérez Vázquez José Luís Pernas Ramos
IES Macías o Namorado Miguel Pousada Parente Manuel Vázquez Rodríguez

Ebanistaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CPR Agarimo Alioune Badara Sagna Evaristo Cambón Puñal
IES de Melide Alejandro Varela Rey Iván Carreira Mata
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Hermida Liste Justo Otero Santiago
CIFP Politécnico de Lugo Manuel Goyanes González María del Puerto Piñeiro Guerra
IES de Ortigueira Andrés Galdo Fernández Rebeca Blanco Lorenzo
CIFP Ferrolterra Pablo García Pérez Juan Francisco Rodríguez Cendán
CIFP Valentín Paz Andrade Sergio González Pérez José Benito Rodríguez Domínguez
IES de Salvaterra de Miño Brais Abalde Rodríguez José Luis González Álvarez

Carpintaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES de Ortigueira Jacobo Martínez Armada Alberto Gallego Fernández
CIFP Ferrolterra Hugo González Calvo Roberto Rivas Conejo
CIFP Valentín Paz Andrade Gabriel Besada Bernárdez Avelino Figueroa Lorenzo
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Noguerol Freire Juan Carlos Pascual Quián
CIFP Politécnico de Lugo Kelvin Alexander Smith Gómez Manuel Ángel Pena Díaz
IES de Melide Sergio López Salgado Iván Carreira Mata
IES de Salvaterra de Miño Moises Pérez Rodríguez Enrique Pena López

Xardinaría paisaxística

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Montecelo
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila
Eliseo Castro Iglesias
CIFP A Granxa
Luis Fernández Mera
Óscar da Silva Besada
Montserrat Vázquez Meizoso

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Valentín Paz Andrade Brais Lorenzo Fragueiro Joaquín Paredes Coya
CIFP Coroso Alexis Sanlés Torrado Óscar Vidal Caamaño
CIFP As Mercedes Jordi Montero i Castellón Leticia Conde Castro

Mecatrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío
José Luis Blanco Carballido
CIFP Fontecarmoa
Jorge Fernández Rial
Carlos García Lores
Bieito Calvo Méndez
IES Rosalía Mera
Martín Nicolás Fernández Brajnik
Javier Casas Garrido
Carlos Doldán Martínez
CIFP Ferrolterra
Alvaro Pazos Rico
Jorge Álvarez Pereira
José Antonio Alvite Fernández

Mecanizado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Rubén Vázquez López Miguel Alvite Fernández
IES Fernando Blanco Francisco José Suarez Tajes Diego Carril Romero
CIFP As Mercedes Cristian Piñeiro Seijo Luís Abelleria Álvarez
IES Politécnico de Vigo Antonio Manuel Presas Rodríguez David Queimaño Piñeiro

Soldadura

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES Marco do Camballón Nicolás Sueiro García Rubén Darío Gómez Casal
CIFP Politécnico de Santiago Brais Blanco Tarrío José Antonio Isla González
IES María Sarmiento Mateo Rubal Fanego Eliseo Maseda Iglesias
IES de Salvaterra de Miño Brais dos Santos Alfaya Alfredo Madrigal Farina
CIFP Valentín Paz Andrade Sara Pereira Lago Vicente Martínez Rolán

Control industrial

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Santiago José Cañestro Novo Pablo Pérez Seoane
CIFP Politécnico de Lugo Hiar Abelleira González Ana Mª Pérez Vázquez
IES María Sarmiento Adrián López Bahamonde Ramón Costeira Fernández

Desenvolvemento web

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES San Clemente Santiago Andrade Ferreiro Cristina París Brandariz
IES Ramón Mª Aller Ulloa Florindo González Doval Antonio Javier Lozano Formoso
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Lucía Serrano Pérez Julio Mosquera González

Administración de sistemas en rede

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES Isidro Parga Pondal Martín Cambón Recarey Diego Terrón del Valle
IES Ramón Mª Aller Ulloa Javier Fernández Pazos Elena Martínez Lemos
IES San Clemente Alejandro Vila Agrelo Bruno Vila Vilariño

Tecnoloxía da moda

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Silvia Galván Tacón Raquel Álvarez González
CIFP Paseo das Pontes Alfonso Rodríguez Díez María Cruz Iglesias Viqueira
CIFP Paseo das Pontes Rocío Paz Ruíz María Cruz Iglesias Viqueira
CIFP Manuel Antonio Patricia Álvarez Riande Raquel Álvarez González

Peiteado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Someso Jorge García González Mª Reyes Guimarey Blanco
IES 12 de Outubro Mayte Blanco Fernández Rosa Ana Murias Fernández
IES de Teis Dyand Estefany Fernández Vera Ana Belén Castro García
CIFP Montecelo Naiara Ameal Sangiao Patricia Diz Peleteiro

Panadaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Compostela María Domínguez Domínguez Gonzalo Salgueiros Gómez
CIFP Carlos Oroza Celia Vázquez Costoya Manuel Patiño Carou
CIFP Manuel Antonio Johana Domínguez Rivera Bernardo Esperante Lago
CIFP Paseo das Pontes Antón Darío González Eirís Avelina Amado Fernández

Cociña

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Compostela Katia Baluja Montoiro Antonio González Puga
CIFP Manuel Antonio Marina Suárez Martínez Isaac Martín Peña
CIFP Paseo das Pontes María Emilia Piedra Iglesias José Miguel García Silvarredonda
CIFP de Vilamarín Antonio García Castellanos Gonzalo Abal Lobato
CIFP Carlos Oroza Martín Otero Iglesias Jorge Sánchez Verdeal

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Compostela Sonia García Durán Diego Mosquera Miramontes
CIFP Fraga do Eume Bruno Landrove Gómez Gerardo Pereira Romero
CIFP Paseo das Pontes Natalia Fernández Rey Marcos Moreira García
CIFP de Vilamarín Marcos Fernández Veloso María Isabel Sánchez Atán
CIFP Carlos Oroza Jonathan Couto Padín Pedro Tomás Sestayo Riveiro
CIFP Manuel Antonio Ángel Cameselle Fernandes Breogán Diéguez Ayán

Recepción hoteleira

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Sergio Martínez Calvar Roi Álvarez González
CIFP Compostela Laura Castro Pinzón Rosalía Carril González-Barros
CIFP Carlos Oroza Ana Otero Telmo Mónica Justo Calviño
CIFP de Vilamarín María Cid Míguez Raquel Abeledo Santos

Floraría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Montecelo Ismael Soto Esperón Bárbara Carballal Mariño
CIFP A Granxa Eva Fernández Quintás Montserrat Vázquez Meizoso

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Óscar Estévez Bueno Diego Abeijón Martínez
CIFP Leixa Nicolás Varela Villar Laura Ríos Dalama
IES Lamas de Abade Rebeca García Durán Diana Pereiro Rivas
IES García-Barbón Carla Grande Novoa Mª Soledad Gómez Cerradelo
IES Agra de Raíces Andrea Castreje Canosa Eva Trasmonte Castiñeira

Administración de sistemas en rede

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES Isidro Parga Pondal Martín Cambón Recarey Diego Terrón del Valle
IES Ramón Mª Aller Ulloa Javier Fernández Pazos Elena Martínez Lemos
IES San Clemente Alejandro Vila Agrelo Bruno Vila Vilariño

Carpintaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES de Ortigueira Jacobo Martínez Armada Alberto Gallego Fernández
CIFP Ferrolterra Hugo González Calvo Roberto Rivas Conejo
CIFP Valentín Paz Andrade Gabriel Besada Bernárdez Avelino Figueroa Lorenzo
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Noguerol Freire Juan Carlos Pascual Quián
CIFP Politécnico de Lugo Kelvin Alexander Smith Gómez Manuel Ángel Pena Díaz
IES de Melide Sergio López Salgado Iván Carreira Mata
IES de Salvaterra de Miño Moises Pérez Rodríguez Enrique Pena López

Cociña

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Compostela Katia Baluja Montoiro Antonio González Puga
CIFP Manuel Antonio Marina Suárez Martínez Isaac Martín Peña
CIFP Paseo das Pontes María Emilia Piedra Iglesias José Miguel García Silvarredonda
CIFP de Vilamarín Antonio García Castellanos Gonzalo Abal Lobato
CIFP Carlos Oroza Martín Otero Iglesias Jorge Sánchez Verdeal

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Óscar Estévez Bueno Diego Abeijón Martínez
CIFP Leixa Nicolás Varela Villar Laura Ríos Dalama
IES Lamas de Abade Rebeca García Durán Diana Pereiro Rivas
IES García-Barbón Carla Grande Novoa Mª Soledad Gómez Cerradelo
IES Agra de Raíces Andrea Castreje Canosa Eva Trasmonte Castiñeira

Control industrial

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Santiago José Cañestro Novo Pablo Pérez Seoane
CIFP Politécnico de Lugo Hiar Abelleira González Ana Mª Pérez Vázquez
IES María Sarmiento Adrián López Bahamonde Ramón Costeira Fernández

Desenvolvemento web

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES San Clemente Santiago Andrade Ferreiro Cristina París Brandariz
IES Ramón Mª Aller Ulloa Florindo González Doval Antonio Javier Lozano Formoso
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Lucía Serrano Pérez Julio Mosquera González

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Alberto Estévez Ferreiro José Carlos Breijo García
CIFP As Mercedes Álex Barro García Alberto Pereira López
CIFP Valentín Paz Andrade Adrián Maya Álvarez Alberto Fernández Caride
IES Politécnico de Vigo Sabela Fernández Rodríguez Francisco José Rodríguez Martínez

Ebanistaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CPR Agarimo Alioune Badara Sagna Evaristo Cambón Puñal
IES de Melide Alejandro Varela Rey Iván Carreira Mata
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Hermida Liste Justo Otero Santiago
CIFP Politécnico de Lugo Manuel Goyanes González María del Puerto Piñeiro Guerra
IES de Ortigueira Andrés Galdo Fernández Rebeca Blanco Lorenzo
CIFP Ferrolterra Pablo García Pérez Juan Francisco Rodríguez Cendán
CIFP Valentín Paz Andrade Sergio González Pérez José Benito Rodríguez Domínguez
IES de Salvaterra de Miño Brais Abalde Rodríguez José Luis González Álvarez

Floraría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Montecelo Ismael Soto Esperón Bárbara Carballal Mariño
CIFP A Granxa Eva Fernández Quintás Montserrat Vázquez Meizoso

Instalacións eléctricas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
Iago Estévez González Ángel Iglesias Pérez
CIFP Politécnico de Santiago Carlos Dafonte Rodríguez Lidia Caamaño García
CIFP Politécnico de Lugo Antonio García Fernández Miguel Rojas Ogaza
IES Politécnico de Vigo Manuel Antonio Alonso Álvarez Moisés Nicolás Pereira Martínez
IES Lois Peña Novo Brais Pérez Vázquez José Luís Pernas Ramos
IES Macías o Namorado Miguel Pousada Parente Manuel Vázquez Rodríguez

Mecanizado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Rubén Vázquez López Miguel Alvite Fernández
IES Fernando Blanco Francisco José Suarez Tajes Diego Carril Romero
CIFP As Mercedes Cristian Piñeiro Seijo Luís Abelleria Álvarez
IES Politécnico de Vigo Antonio Manuel Presas Rodríguez David Queimaño Piñeiro

Mecatrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío
José Luis Blanco Carballido
CIFP Fontecarmoa
Jorge Fernández Rial
Carlos García Lores
Bieito Calvo Méndez
IES Rosalía Mera
Martín Nicolás Fernández Brajnik
Javier Casas Garrido
Carlos Doldán Martínez
CIFP Ferrolterra
Alvaro Pazos Rico
Jorge Álvarez Pereira
José Antonio Alvite Fernández

Panadaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Compostela María Domínguez Domínguez Gonzalo Salgueiros Gómez
CIFP Carlos Oroza Celia Vázquez Costoya Manuel Patiño Carou
CIFP Manuel Antonio Johana Domínguez Rivera Bernardo Esperante Lago
CIFP Paseo das Pontes Antón Darío González Eirís Avelina Amado Fernández

Peiteado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Someso Jorge García González Mª Reyes Guimarey Blanco
IES 12 de Outubro Mayte Blanco Fernández Rosa Ana Murias Fernández
IES de Teis Dyand Estefany Fernández Vera Ana Belén Castro García
CIFP Montecelo Naiara Ameal Sangiao Patricia Diz Peleteiro

Pintura do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Valentín Paz Andrade Alexandre Palmero Santomé Iván Riobó Carballo
CIFP Ferrolterra Anxo Garrote Espantoso Silvia Folgueira Rico
IES María Sarmiento Katia María Duarte Monteiro José Luis Janeiro Insua
CIFP As Mercedes Ismael Fernández Luaces Luis Abelleira Álvarez

Recepción hoteleira

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Sergio Martínez Calvar Roi Álvarez González
CIFP Compostela Laura Castro Pinzón Rosalía Carril González-Barros
CIFP Carlos Oroza Ana Otero Telmo Mónica Justo Calviño
CIFP de Vilamarín María Cid Míguez Raquel Abeledo Santos

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Valentín Paz Andrade Brais Lorenzo Fragueiro Joaquín Paredes Coya
CIFP Coroso Alexis Sanlés Torrado Óscar Vidal Caamaño
CIFP As Mercedes Jordi Montero i Castellón Leticia Conde Castro

Reparación de carrozaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Iago Pérez Macías Gonzalo Trigo García
CIFP Valentín Paz Andrade Aarón Alonso González Alejandro López Pereiras
CIFP Coroso Iago Castro Abuín Manuel García Deus
IES María Sarmiento Miguel Ángel Fonte Dorado Ramón Martínez Pego
IES A Sangriña Pablo Jesús Pousa Estévez Rubén García Ares

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Compostela Sonia García Durán Diego Mosquera Miramontes
CIFP Fraga do Eume Bruno Landrove Gómez Gerardo Pereira Romero
CIFP Paseo das Pontes Natalia Fernández Rey Marcos Moreira García
CIFP de Vilamarín Marcos Fernández Veloso María Isabel Sánchez Atán
CIFP Carlos Oroza Jonathan Couto Padín Pedro Tomás Sestayo Riveiro
CIFP Manuel Antonio Ángel Cameselle Fernandes Breogán Diéguez Ayán

Soldadura

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES Marco do Camballón Nicolás Sueiro García Rubén Darío Gómez Casal
CIFP Politécnico de Santiago Brais Blanco Tarrío José Antonio Isla González
IES María Sarmiento Mateo Rubal Fanego Eliseo Maseda Iglesias
IES de Salvaterra de Miño Brais dos Santos Alfaya Alfredo Madrigal Farina
CIFP Valentín Paz Andrade Sara Pereira Lago Vicente Martínez Rolán

Tecnoloxía da moda

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Silvia Galván Tacón Raquel Álvarez González
CIFP Paseo das Pontes Alfonso Rodríguez Díez María Cruz Iglesias Viqueira
CIFP Paseo das Pontes Rocío Paz Ruíz María Cruz Iglesias Viqueira
CIFP Manuel Antonio Patricia Álvarez Riande Raquel Álvarez González

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES As Mariñas Javier Noche Ferreiro Miguel Vilela González
CIFP Ferrolterra Damián Rodríguez Bollo Víctor Allegue Miño
CIFP As Mercedes Mario Seijo Fernández Sergio Gómez Campos
IES María Sarmiento Sergio Martínez Pajón Luis Gesto Lois
IES de Vilalonga Eloy Fernández Fernández Rafael Domínguez Piñeiro
CIFP Fontecarmoa Alexander Baeyens Díaz Alvaro Rodríguez Díaz

Xardinaría paisaxística

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Montecelo
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila
Eliseo Castro Iglesias
CIFP A Granxa
Luis Fernández Mera
Óscar da Silva Besada
Montserrat Vázquez Meizoso