Spainskills 2022. Participantes da delegación galega

Entre o 23 e 25 de marzo de 2022 celebrarase o campionato nacional de Formación Profesional, Spainskills 2022, organizado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional en colaboración coas comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Galicia presenta 29 competidores/as que participan en 27 skills. Estes competidores/as son os/as gañadores/as das medallas de ouro da 6ª edición dos Campionatos Galegos da Formación Profesional Galiciaskills 2021.

Ademais, Galicia terá representación en tres modaldiades de exhibición: Robótica colaborativa, Sistemas robóticos integrados e Industria 4.0.

A continuación relaciónanse as demostracións e os skills nos que Galicia participa, centro educativo, alumnado competidor e o seu profesorado titor.

Especialidade Centro educativo Alumno/a Titor/a
Atención sociosanitaria IES Agra de Raíces Andrea Castreje Canosa Eva Trasmonte Castiñeira
Carpintaría CIFP Valentín Paz Andrade Gabriel Besada Bernárdez Avelino Figueroa Lorenzo
CNC - Fresado IES Politécnico de Vigo Antonio Manuel Presas Rodríguez Javier Fondevila Blanco
Cociña CIFP Paseo das Pontes María Emilia Piedra Iglesias José Miguel García Silvarredonda
Control industrial IES María Sarmiento Adrián López Bahamonde Ramón Costeira Fernández
Deseño de xogos e animacións 3D CIFP Imaxe e Son Azucena Santos Estévez Mónica Parada Gandos
Deseño mecánico - CAD CIFP Ferrolterra Alberto Estévez Ferreiro Miguel Maceda Blanco
Desenvolvemento web IES San Clemente Santiago Andrade Ferreiro Victor Manuel Martínez Tabaoda
Ebanistaría CIFP Politécnico de Lugo Manuel Goyanes González María del Puerto Piñeiro Guerra
Electrónica CIFP Politécnico de Santiago Roberto Rodríguez Álvarez Sabino Vidal Garea
Estética IES 12 de Outubro Elidianik Almanza Quesada Diego Negro Taboada
Floraría CIFP Montecelo Ismael Soto Esperón Bárbara Carballal Mariño
Fontanaría e calefacción CIFP As Mercedes Iván López Fernández Leticia Conde Castro
Industria 4.0 (Demostración) CIFP Ferrolterra Ramón Sixto Serantes Isabel Veiga Lozano
Industria 4.0 (Demostración) CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Lidia López Pérez Patricia Grueiro Cercido
Instalacións eléctricas IES Politécnico de Vigo Manuel Antonio Alonso Álvarez Moisés Nicolás Pereira Martínez
Mecatrónica CIFP Politécnico de Lugo
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío
José Luis Blanco Carballido
Panadaría CIFP Carlos Oroza Celia Vázquez Costoya Manuel Patiño Carou
Peiteado CIFP Someso Jorge García González María Teresa Raviña Rosende
Pintura do automóbil CIFP As Mercedes Ismael Fernández Luaces Luis Abelleira Álvarez
Recepción hoteleira CIFP Manuel Antonio Sergio Martínez Calvar Roi Álvarez González
Refrixeración e aire acondicionado CIFP As Mercedes Jordi Montero i Castellón Víctor Paz Cortiñas
Reparación de carrozaría CIFP Coroso Iago Castro Abuín Manuel García Deus
Robótica colaborativa (Demostración) CIFP Universidade Laboral
Iago Barreiro López
Gonzalo Fandiño Romero
Susana Fernández Gómez
Servizo de restaurante e bar CIFP Fraga do Eume Bruno Landrove Gómez Gerardo Pereira Romero
Sistemas roboticos integrados (Demostración) CIFP Politécnico de Lugo
Adrián Sanfiz Veiga
Andrés Díaz López
Carlos Victorio Álvarez Pérez
Soldadura IES María Sarmiento Mateo Rubal Fanego Eliseo Maseda Iglesias
Tecnoloxía da moda CIFP Paseo das Pontes Alfonso Rodríguez Díez María Cruz Iglesias Viqueira
Tecnoloxía do automóbil IES María Sarmiento Sergio Martínez Pajón Luis Gesto Lois
TIC Administración de sistemas en rede IES Isidro Parga Pondal Martín Cambón Recarey Diego Terrón del Valle
Xardinaría paisaxística CIFP Montecelo
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila
Eliseo Castro Iglesias