Skip to Content

Listaxe de convocatorias, axudas e becas. (profesorado)

 Anualmente convóncanse determinadas accións na procura da mellora da formación permanente e a innovación.  As seguintes poden estar ou non vixentes polo que é conveniente que confirmes a información co organismo convocante.

 • Curso académico 2020/21.
  • Para convocatorias próximas ao peche do Ministerio de Educación y Formación Profesironal, preme aquí.
  • Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI...
  • CADP - Concurso Adxudicación de destino provisional.
   • A CCEU convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario docente no universitario.
   • Prazo: Até o 19 de xullo.
   • Preme no logo para accederes.
  • Concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e asesorías do CAFI e dos CFRs.
   • A CCEU convoca 14 asesorías dos departamentos do CAFI.
   • A CCEU convoca 22 prazas de direccións e asesor dos CFRs.
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario.
   • Prazo: Até o 13 de xullo.
   • Preme no logo para accederes.
  • Cambio ordinario de entidade sanitaria durante o mes de xuño.Resultado de imagen de muface
   • O persoal funcionario en prácticas ou de carreira pode solicita-lo cambio a través da sede electrónica.
   • Prazo: Até o 30 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Licenzas por formación.
   • Para persoal funcionario docente non universitario.
   • Prazo: Até o 25 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.
   • A CEUFP convoca 108 prazas.
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario.
   • Prazo: Até o 23 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Comisións de servizos en situacións especiais por razóns de saúde.
   • A CCEU convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario docente non universitario.
   • Prazo: Até o 4 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral.
   • A CCEU convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario.
   • Prazo: Até o 4 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Non CADP - Non participación no concurso adxudicación de destino provisional.
   • A CCEU convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario docente no universitario.
   • Prazo: Até o 31 de maio.
   • Preme no logo para accederes.
  • Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
   • A CEUFP convoca aproximadamente o 25% das direccións dos centros educativos. (listaxe de centros dentro da orde)
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario.
   • Prazo: Até o 24 de maio.
   • Preme no logo para accederes.
  • Prazas de docentes en Seccións bilingües de español.
   • O MEFP convoca 133 prazas.
   • Para impartir lingua e cultura españolas e outras áreas en español, nas Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2021/22.
   • Prazo: Até o 30 de abril.
   • Preme no logo para accederes.
  • Concurso de méritos para la formación de la lista de maestros candidatos al programa de aulas itinerantes en los circos.
   • O MECD convoca un número variable.
   • O persoal seleccionado será adscrito áo programa de Aulas Itinerantes en los Circos en réxime de interinaxe por un curso escolar.
   • Prazo: Até o 14 de abril.
   • Preme no logo para accederes.
  • Estancias profesionales para docentes en centros educativos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda, Suecia y Suiza.
   • O MECD convoca 117 prazas distribuidas entre os distintos países.
   • Para persoal funcionario de carreira.
   • Prazo: Até o 29 de marzo.
   • Preme no logo para accederes
  • Cambio ordinario de entidade sanitaria durante o mes de xaneiro.Resultado de imagen de muface
   • O persoal funcionario en prácticas ou de carreira pode solicita-lo cambio a través da sede electrónica.
   • Prazo: Até o 31 de xaneiro.
   • Preme no logo para accederes.
  • Axudas de protección sociosanitaria.Resultado de imagen de muface
   • Axudas para atender os gastos derivados de procesos psiquiátricos crónicos que requiran a permanencia do paciente en ambiente controlado en hospitais, centros ou Unidades psiquiátricas recoñecidas oficialmente pola Administración Pública competente. Devandito internamento poderá ser a tempo completo (24 horas) ou en estancias diúrnas.
   • Prazo: Até o 31 de decembro.
   • Preme no logo para accederes.
  • Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, China, Emiratos Árabes e Irlanda.
   • O MEFP convoca 602 prazas, distribuidas por países, estados y provincias en el Anexo I PDF de la convocatoria.
   • Requisito: Titulados según lo establecido en el Anexo II PDF de la convocatoria.
   • Prazo: Até o 29 de decembro.
   • Preme no logo para accederes
  • Concurso xeral de traslados.
   • A CCEU. convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario docente no universitario.
   • Prazo: Até o 12 de novembro.
   • Preme no logo para accederes
  • Becas de estudio para mutualistas.Resultado de imagen de muface
   • Cantidad realmente abonada por el mutualista por los gastos de matriculación, con el límite máximo de 250€ para los matriculados en el curso 2018/2019.
   • Los mutualistas en alta o situación asimilada al alta el día 15 de octubre de 2018 que mantengan dicha condición en la fecha de presentación de la solicitud y cursen en el próximo curso estudios de los señalados en el Anexo I a la Resolución de convocatoria.
   • Prazo: Até o 31 de outubro.
   • Preme no logo para accederes.
  • Comisións de servizos por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas.
   • A CCEU convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario.
   • Prazo: Até o 3 de setembro.
   • Preme no logo para accederes.
  • Intercambios provisionais de prazas para persoal docente.
   • A CCEU convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario docente no universitario.
   • Prazo: Até o 31 de xullo.
   • Preme no logo para accederes.
 • Curso académico 2019/20.
  • Procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.
   • A CEUFP convoca 1.232 prazas.
   • Para persoas maiores de 18 anos.
   • Prazo: Até o 19 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e diseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2020, a se celebrar no 2021.
   • A CEUFP convoca 3.395 prazas.
   • Para persoas maiores de 18 anos.
   • Prazo: Até o 19 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Actualización do expediente do persoal docente.
   • Convoca a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
   • Para persoal docente en activo.
   • Prazo: Até o 31 de xaneiro.
   • Preme no logo para accederes.
  • Auxiliares de conversación españoles en el extranjero.
   • O MEFP convoca 815 prazas para primaria e secundaria. (diversas especialidades)
   • Para persoal con titulación universitaria ou estudantes do último curso universitario no presente curso escolar, para levar a cabo labores de auxiliares de conversación.
   • Prazo: Até o 18 de decembro.
   • Preme no logo para accederes
  • Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior.
   • O MEFP convoca diversas prazas para primaria e secundaria. (diversas especialidades)
   • Para persoal funcionario de carreira.
   • Prazo: Até o 18 de decembro.
   • Preme no logo para accederes
   • Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior.
   • O MEFP convoca diversas prazas segundo o pais de destino.
   • Para persoal funcionario de carreira.
   • Prazo: Até o 18 de decembro.
   • Preme no logo para accederes
  • Reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación.
   • A Consellería de Cultura, Educación e O.U. convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario de carreira.
   • Prazo: Até o 10 de outubro e 5 días hábiles antes da actividade.
   • Preme no logo para accederes.
  • Apertura do prazo para realizar as solicitudes de prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos.
   • A CEUFP convoca sen restrición de prazas.
   • Para persoal funcionario docente no universitario.
   • Prazo: Até o 19 de agosto.
   • Preme no logo para accederes.
 • Curso académico 2018/19.
  • Itinerarios formativos PIALE.
   • A CEUFP convoca 335 prazas.
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario ou en prácticas.
   • Prazo: Até o 10 de xuño.
   • Preme no logo para accederes.
  • Cursos de inmersión en lengua inglesa UIMP.
  • Logo
   • A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca 1.005 prazas.
   • Para titulados en Máster en ESO, bacharelato, FP, ensinanzas de idiomas e mestres.
   • Prazo: Até o 9 de maio.
   • Preme no logo para accederes.
  • Cursos de verán UIMP, formación permanente.Logo
   • A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca 770 prazas.
   • Para profesorado LOE-LOMCE, asesores e persoal de apoio á mesma.
   • Prazo: Até o 9 de maio.
   • Preme no logo para accederes.
  • Bolsas para futuros docentes de francés.
   • O Embaixada de Bélxica en Madrid oferta 6 bolsas.
   • A realizar no verán de 2019.
   • Prazo: Até o 19 de abril.
   • Preme no logo para accederes.
 • Curso académico 2017/18.
  • Bourse d´etudes en France 2018 pour professeur (Galicia).Instituto Francés
   • O Institut Français de Bilbao convoca 1 bolsa.
   • Para persoal funcionario de carreira docente non universitario.
   • Prazo: Até o 30 de maio.
   • Preme no logo para accederes.


page | by Dr. Radut