try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Programacións didácticas de Lingua Galega e Literatura

Programacións didácticas do departamento de Lingua Galega e Literatura ano 2022-23