try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEP. LINGUA GALEGA 21-22

Neste arquivo pódense consultar as modificacións á programación do departamento de lingua galega que responden a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.