try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

Modificouse a programación do Departamento de Lingua Galega e Literatura para adaptarse ás novas circunstancias provocadas polo estado de alarma a causa do Covid-19.